OL 2022 (Oslo) og Norge

Ambassadørene for den rike eliten (les ja-tilhengerne til OL i Oslo 2022) snakker plutselig om “Norge og norske interesser” når det gjelder å eventuelt arrangere et nytt OL for de rike. (De rike som har sørget for at de slipper arveavgift, snart ikke betaler formueskatt, og i den grad noen av de betaler skatt – har fått millioner i skattelette av Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen).

Mens mange arbeidstakere/ trygdede ikke fikk billetter til OL-arrangementene på Lillehammer i 1994 i det hele tatt, er det kommet frem i ettertid at veldig mange av de rike (og deres forretningsforbindelser) fikk billetter nok og bodde på Lillehammer under OL i 1994. Da manglet det ikke på billetter, husrom osv (korrupsjonskultur?)

Det er underlig at den samme klanen av ambassadører for den rike eliten ikke snakker om “Norge og norske interesser” når;
– Utbytte, formuer og verdier flagges ut av landet – til skatteparadiser og korrupte regimer
– Virksomheter og arbeidsplasser (skapt av norske arbeidstakere) og med kunnskap (skapt av norske arbeidstakere) flagges ut av landet – til land hvor man kan drive rovdrift på arbeidstakere med slavelignende kontrakter
– Lar norske verdier, virksomheter og eiendommer blir solgt billig til spekulanter fra utlandet.
- Når oljefondet søler bort hele nasjonens (pensjons)formue i utlandet
- Når internasjonale revisjonsbyråer får blomstre opp – med helt andre etiske og moralske verdier enn de vi er kjent med – for skaffe “fri flyt av kapital” åpne veier
- Privatiseringer av offentlige tjenester – hvor skattebetalernes penger sendes mer eller mindre rett på kontoen til spekulanter (ofte med utbyttekontoer i skatteparadiser)

Det heter visst Norge og “norske interesser” når de rike skal berike seg selv og sine familier – mens Norge blir beskrevet som verdens verste land å leve i forhold til skatter, avgifter og restriksjoner av den samme rike eliten.

Inntil den rike eliten begynner å ta samfunnsansvar og interessere seg for “Norge” igjen – bør det norske folk sette foten ned og si nei til OL i 2022. Skal de rike og deres ambassadører ha en OL-fest for seg og sine – kan de betale den selv!

Kommentarer


Hvor er ditt egent parti Arbeiderpartiet i denne saken? Jeg ser at deres leder foreløpig ikke har vflagget hva han selv mener. Men det må jo være bittert for deg at en stor del av Oslo Ap ser ut til å støtte den eliten du påstår du er imot.

Bra at Hassel går i mot OL, men han bør gå i mot alle OL, ikke bare de som arrangeres i Oslo. Men jeg er enig i at de som vil se på dette, bør betale det sjøl, så både vinter- og sommerOL, bør sendes på sportbetalingskanaler. 10 km med Bjørgen og ko … 500 spenn.