Trygghet i hverdagen?

I sommer vil mange tusen nordmenn bli uten politiets tilstedeværelse og uten det vanlige tjenestetilbudet fra lensmannskontoret i sin hjemkommune eller næreområdet. Mange må også reise langt for å anmelde innbrudd og andre ulovligheter. Vi kan risikere at eldre og andre uskyldige personer blir utsatt for vold uten at politiet har noen som helst mulighet til å gripe inn.
I åtte distrikter i landet er det bestemt eller stor sannsynlighet for at det vil bli sommerstengte kontorer.
Dette er et farlig signal fra politiet til de kriminelle. Sommerstengte lensmannskontorer hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Lensmannskontorene må forsterkes ikke å legges ned, det kan virke som det er en snik nedleggelse av kontorer på gang selv om det blir avist fra politiets side.
Et eks; Trøgstad lensmannskontor skal holde stengt i 3 dager i uka for at kommunen skal få et bedre polititjeneste. Hva i all verden er dette for slags logikk?
Politimestrene påstår at dette ikke er en sniksentralisering av lensmann etaten, men at med dårlig bemanning ser en ikke poenget med å holde oppe. Sommerstengte kontorer vil ikke føre til dårligere beredskap, men dårligere tjenestetilbud til publikum lokalt, sier politimesteren i Nordmøre og Romsdal.
Men det er jo et bedre tjeneste tilbud på lokal plan folk vil ha.
Politiet vurderer også om enda flere lensmannskontorer i distriktene skal sommerstenges enn de som er planlagt. Er dette en ny form for aksjon? Det blir påstått at det ikke finnes penger til vikarer, men ifølge Storberget skal jo politi etaten forsterkes og mer resurser skal settes inn, men i følge politimesteren i Follo har de mellom 12 og 14 millioner mindre å drive med sammenlignet med i fjor.
Hvem snakker sant?
Jan A Falla
VPP
Trøgstad
http://verdierihverdagen.origo.no

Vist 117 ganger. Følges av 1 person.
Annonse