De R/G og fattigdoms-spørsmålet.

Da Kristin Halvorsen i forrige stortingsvalgkamp sa at hun skulle utslette fattigdommen i Norge med et pennestrøk virket dette ved første øyekast som et svært naivt utsagn. Det virker ikke som hun var klar over den formidable oppgaven med mange problemer som må løses når det gjelder fattigdom.
I praksis er det å utrydde fattigdommen en formidabel oppgave med mange problemer som må løses.
Det er ikke nok å øke sosialhjelpen, sette ned renta eller styrke uføretrygden. Man må ha flere tanker i hodet samtidig og da tenker jeg også på rusomsorg, bostøtte, helse, arbeid og mye mer.
Halvorsen sitt utsagn er derfor, ut fra et praktisk synspunkt, et skudd lagt over målet.
I 2005 etter EUs definisjon var det 60. 000 fattige barn i Norge og 400. 000 fattige personer totalt sett. Under den R/G regjeringen har tallet økt med 10. 000 nye fattige og det var før finanskrisa.
Den verdensomspennende økonomiske krisen rammer de som allerede har minst hardest og vi må derfor sørge for at det økonomiske blir lagt til rette slik at man sikrer alle barn til og delta i aktiviteter, som skolekorps, speideren, leierskole, idrett og aktiviteter på skolen.
Gjeldsoffer-Alliansen har sendt et forslag til noen lovendringer som vil gjøre hverdagen lettere for gjeldsofre og fattige fordi det i den nåværende lovgiving finnes en del bestemmelser som lager store vanskeligheter for mennesker som har kommet opp i økonomiske problemer. Noen bestemmelser som hver for seg virker logiske, kan gripe inn i hverandre på en måte som sikkert ikke er lovgivernes hensikt.

GOA`s 7 forslag til endringer av lovverket:

1. Det bør innføres en felles sats for livsopphold for hele landet.
2. Kemneren skal ikke lenger kunne ta pant i depositum slik at folk blir hindret i å flytte.
3. Dersom skatt blir sanert som ledd i en gjeldsordning skal ikke pensjonspoeng tilsvarende skatt bli sanert.
4. Personer med gjeldsproblemer eller betalingsanmerkning skal ikke bli nektet å åpne innskuddskonto i bank, eller bli nektet å tegne forsikring.
5. Norske inkassosalær ligger skyhøyt over tilsvarende i Danmark og Sverige. Salærene må halveres.
6. Statens (Husbanken) må bidra til refinansiering av gjeld der skyldner er i gråsonen for gjeldsordning.
7. Norge har for mange innstanser som kan trekke i lønn. Jeg vil minne om at Sverige bare har en trekkinnstans, Kronofogden.
Viss de R/G mener noe med det de sier om bekjempelse av fattigdom og gjeldsoffere bør gjøre noe straks.

Jan A Falla
Trøgstad
Styremedlem
VPP
http://verdierihverdagen.origo.no

Vist 111 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg vil plusse på med at vi MÅ få en boligpolitikk som innebärer bygging av ikke kommersielle utleieboliger Jan.Det er en av de störste faktorene som skaper fattigdom.Ellers er innlegget ditt bra

Annonse