De R/G og den manglende tiltaksplanen mot fattigdom.

En undersøkelse gjort av Norsk institutt for by-og regionsforskning viser at det har blitt 600 flere bostedsløse i løpet av de tre siste årene.
Da de R/G dannet regjering lovte de at skulle avvikle fattigdommen, men i 2008 var det registrert 6091 personer i Norge som bostadløse.
Den typiske bostedløse er en enslig mann, ca 34 år gammel, født i Norge med sosialbidrag som viktigste inntektskilde, utaler forsker ved NIBR Evelyn Dyb.
Av de bostadsløse er 1526 registrert i Oslo, ca 1100 er registrert i Bergen, Trondheim og Stavanger og i Haugesund ca. 70.
Ca. 60 % er rusmissbrukere og derfor årsaken til at de ikke kan skaffe seg bolig. Ca 2 % er det man kan kalle uteliggere uten ordnet overnatting, mens ca. 37 % bor midlertidig hos slekt og venner.
Regjeringen Bondevik ved daværende Sosialminister Ingjerd Schou bevilget 19 millioner til forskning av bostedsløses situasjon.
Disse pengene ble bevilget til forskning og tiltak som skulle hjelpe de bostedsløse i landets seks største byer. De seks kommunene var: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
Hvor er resultatene blitt av og hva vil de R/G gjøre?
Jan A Falla
Trøgstad
Styremedlem
VPP

Vist 128 ganger. Følges av 1 person.
Annonse