Verdipolitisk Parti-trygghet i hverdagen

Verdipolitisk parti (VPP) ble konstituert i møte den 12. mai 2009. Den 27. mai ble partiet registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og vil stille lister ved valgene i 2011.

Verdipolitisk parti (VPP) har følgende plattform for sitt arbeid:
VPP bygger sitt arbeid på kristen-etisk verdigrunnlag,
menneskeverd, rettsstatens prinsipper og norsk kulturarv.

I denne sammenheng vil verdier som trygghet, respekt, rettferdighet og ansvar være spesielt viktige referanser for partiets arbeid.

Partiets visjon er: TRYGGHET I HVERDAGEN

Partiprogram er under arbeid med bl.a. følgende fokus:
VPP vil hevde den enkeltes frihet til selvstendige valg innenfor demokratiske rammer.
VPP vil rette søkelys mot handlinger hvor enkeltmennesker eller grupper tilsidesettes.
VPP vil påpeke manglende handling der handling er nødvendig og foreslå løsninger.
VPP vil være talerør for de som selv ikke har ressurser til å fremme sine behov.

VPP ledes av et sentralstyre på 5 personer:
Ole K. Fiksdal (leder), Nittedal tlf.: 67057519 – 47910758 ole@vpp.no
Marin B. Holth (nestleder), Asker tlf.: 66790610 – 48153383 marin@vpp.no
Audun Tømmerås (styremedl.) Risør tlf.: 37152035 – 40045041 audun@vpp.no
Tormod Dahl (styremedl.) Rygge tlf.: 69263295 – 98811641 tormod@vpp.no
Jan A. Falla (styremedl.) Trøgstad tlf.: 69827960 – 41630657 jan@vpp.no

Medlem av sentralstyret
Jan A Falla

Vist 369 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Hei.
Vi har hjemmeside: http://wwww.vpp.no
Du kan også klikke deg inn på:
http://verdierihverdagen.origo.no
Jan

Det kan også sendes E.post til:
post@vpp.no
Brev kan sendes:
Verdipolitisk Parti
V/Tormod Dahl
Fjellom 40,
1529 Moss

Det er ikke rart KrF sliter på gallupen. Snart er det opprettet et konkurrende parti på omtrent hvert eneste punkt i partiprogrammet. Hva blir det neste? Kontantstøttepartiet?

De er for ensporet,,

Det er “spennende” å vite hvor på “fargeskalaen” dette VPP legger seg? Mellom KRF og Venstre, eller mellom Høyre, KRF og Venstre? (om noen kan se for seg en slik plassering?)

Og det er helt ok for meg. Jo større splittelse i “sentrum”, jo mer påkrevet en storsamling av FRP og Høyre som seriøs motvekt for de Rød/Grønne.

Ja, Norge er sannerlig et land for de spesielt intereserte!

Hei Pål.
Vi legger oss ikke mellom KRf eller FRP.
Vi støtter de som er enige med OSS.
Farven er en blanding av rødt og blått= violett
Jan

Og nå er KRF under sperregrensen…..

Blanding av rødt og blått må det nødvendigvis bli,for å favne flest mulig,og samtidig ha en akseptabel politikk,noe man vel ikke har sett fullt ut siden Korvald.

Disse som velkommner disse “nye strømningene” i Norsk politikk,som forøvrig både England og USA har lagt bak seg,kunne kanskje trengt et annet alternativ.

Vi legger oss ikke mellom KRf eller FRP. Vi støtter de som er enige med OSS. Farven er en blanding av rødt og blått= violett. Jan

Sier Jan Arne Falla ovenfor.

Rødt og Blått blir vel Purpur så vidt jeg kjenner til fargelære?

Det var jo sin tid en farge kun for konger og biskoper? Og nå forbindes vel kun med Advent? (jfr religiøs høytid?)

Vel, å plassere denne nyskapningen på det politiske fargekartet blir ikke lett, og likevel ender ihvertfall jeg opp med et sted mellom Høyre-Krf-Venstre, altså et sted i sentrum, som splitter de allerede eksisterende partiene der.

Nå begynner det jammen å bli trangt der, gett?

Tunefluas Venner (TV) er et lilla parti.

Vi samarbeider kun med oppegående politikere. Selvstendighetstanken har følgelig alltid stått sterkt i TV.

Mest mulig lykke for flest mulig Tunefluer er jobb nummer én.

Godt valg!

TV skulle vel ikke formodentligvis være nicket til Torstein Viddal? TV?
I og med kjærlighetserklæringen til Tuneflua?

Drep det jæ…. dyret!

Nei, Pål. Her er du nok på viddene. For ikke å si Viddal (på Sunnmøre)!

Flua skal leve!

Fydda! Burn, beibi burn!

Annonse