Den norske valgordningen er udemokratisk!

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdstallsvalg i flermannskretser.
Dette innebærer at velgerne stemmer direkte på representanter for valgsognet eller valgdistriktet ved å gi sin stemme til en valgliste. Representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget.
Nå er det tid for valg igjen og folket strømmer til valgurnene i den forvissning om at det er et personvalg men der tar folk feil. De valgte representantene sier at de er folkevalgte men det er de ikke, fordi folket stemmer på partiene og partiene har oppført de personene som de vil ha valgt inn i stortinget og derfor er den norske valgordningen udemokratisk. Viss det skulle vært et demokratisk valg måtte det være slik at partiene, etter en nominasjons prosess, ført opp kandidater. Når vi da skulle stemme måtte vi først stemme på partiet og så merke av de kandidatene vi ville at skulle bli stemt inn på tinget. Dette vil ikke partiene fordi de da mister kontrollen over hvem som blir valgt inn på tinget, men det er dette som hadde vært demokrati.
Frp er det eneste partiet pr. d.d. som går for ”one man-one vote. H hadde en diskusjon på sitt LM og det var delegater som var både for og i mot at ”en mann/kvinne-en stemme”.
Partiene kan miste mandater men kan også vinne mandater med dette systemet. Ved siste valg var det valgordningen som skapte et R/G flertall.
Vil vi at det skal være slik eller vil vi at demokratiet skal fungere?
Det kan vi bestemme viss vi vil!
Jan
VPP

Vist 379 ganger. Følges av 1 person.
Annonse