Norske EU motstandere tror vi har beholdt selvrådigheten ved EØS avtalen

EU motstanderne hevder hele tiden at vi må opprettholde selvrådigheten ovenfor EU og at den til nød kan ivaretas ved EØS avtalen. Dvs. vi er økonomiske medlemmer men må sitte på gangen når EU parlamentet vedtar nye direktiver som Norge må akseptere.
Vi har ingen politisk innflytelse når det gjelder EU. Norge er pr. i dag blant EU landene som betaler høyest medlemskontingent men uten politisk innflytelse.
Jeg kan fort nevne 2 eks. på at vi ikke har selvrådighet selv med en EØS avtale:
En alvorlig syk mann på Longyearbyen måtte vente i 24 t på luftambulanse på lufthavnen fordi fly mannskapet hadde kommet så langt ut i vakta at de bare var igjen 5 t av vakta og flyturen T/R Norge ville tatt 7 t da sier EU direktivet at pasienten må vente til neste mannskap er på plass. Da det nye mannskapet var på plass ble det tykk tåke slik at de ikke kunne fly før etter 12 T.
Jeg kan også nevne vann direktivet som sier at alle hustander samme hvor i utkantstrøket du bor må bygge renseanlegg for vann og kloakk. Dette vil påføre huseiere en kostnad på ca. 150 000.
Dette er vi også pålagt av EU uten at vi kunne påvirke vedtaket politisk.
La oss nå ta til fornuften og gjøre som Island.
Jan A Falla
VPP

Vist 173 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Amen To That!, EU motstanderne kommer til å tape, men det er virkelig synd at folk lar dem
holde på som de gjør nå.

Sånn som ting er nå er det mye bedre å flokke seg sammen med venner, folk som oss, enn å stå
utenfor alene.

Fredsprisen til EU/EEC.

Fredsorganisasjonen alle krigshissere (og de som ikke liker andre folkeslag = rasister?) hater.

Annonse