Høyere viser sitt sanne ansikt og vil ta "makten" fra fastlegene!

Høyere vil ta makten fra fastlegene og overføre makten over pasientene til ”uavhengige”, rådgivende leger og spesialister som da er ansatt i statlig virksomhet.
Dette er Høyres liste over den innstrammingen de vil gjennomføre:
• Redusere fastlegenes sykmeldingsrett, fra 12 mnd til 6 mnd. Dersom sykmeldingen skal utvides utover 6 mnd, må sykmelding foretas av en spesialist eller en annen lege enn pasientens fastlege.
• Øke bruk av ”uavhengige”, rådgivende leger og spesialister.
• Ansvarliggjøre fastlegene gjennom sterkere bruk av sanksjoner ovenfor leger som bryter vilkårene for sykemelding.

Hva i all verden skal vi med fastleger, som kjenner pasientene best og igjennom samtaler med pasienten best kan anbefale behandling, viss dette skal overføres til ”uavhengige” leger som overhodet ikke kjenner den det gjelder.
En vurdering av om en person bør være sykmeldt eller ikke, gjøres best av allmennleger, sier lege Jan E. Kristoffersen som er leder i allmennlegeforeningen.
Dvs. at syke mennesker skal raskere ut i arbeidslivet slik at staten sparer inn på trygdeutbetalinger slik at de kan gi skattelette til millionærene.
Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 3 % og det er spesielt off. sektor sykefraværet er størst med omtrent 12500 årsverk. I 2009 vil sykefraværet koste Staten ca. 33 milliarder og det utgjør den skatteletten Høyre og FRP vil gi til de som har mest.
Dette blir resultatet av at Høyere har gått i fra forslaget om karensdager og avkortet sykepenger utbetalinger.
Dette forslaget støttes av FRP fordi at de også skal gi skattelette og da er det greit at folk minst er med og betaler gilde.
Høyere og FRP er enige om at både LO og NHO svikter sitt samfunnsansvar
fordi de har fredet IA-avtalen.
Både Høyere og FRP er usikre på om de vil videreføre avtalen som eventuelt skal fornyes årsskifte 2009/2010.
Jan A Falla
VPP

Vist 216 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Høyrepartiene har en nedarvet forakt for alle som ikke lykkes – herunder selvsagt også mennesker som sliter med sykdom.

Falla og VPP bør derfor sørge for å holde sin sti ren, og fortsette med å ta avstand fra dette menneskesynet.

Arbeidet adler kvinnen og mannen, var en av rørslas hovedparoler. Det er derfor man vil holde følk i ærbe, det er usunnt å ikke ha noe å gjøre.

Annonse