Trygghet i hverdagen?

Det skrives side opp og side ned om mangel av synlig politi i byene, særlig gjelder dette Oslo.
Men hva med landsbygda, trenger vi ikke politi og lensmenn på bygda?
Det er jo tragikomisk når en leser om lensmannskontorer som har åpent 2 ganger i uka eller blir nedlagt og dette gjelder for hele landet.
Jeg kan nevne Nord-Odal lensmannskontor som har åpent 2 ganger i uka, mandag og fredag resten av uka må du kontakte Sør Odal lensmannskontor og i Trøgstad skal kontoret ha åpent tirsdag og fredag, andre dager må en henvende seg til Askim og i Sel i Gudbrandsdalen lot politiet en truselsiktet våpenmann sove hjemme.
Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier at beskjeder som dette gjelder over hele landet.
Dette er et resultat av en helt akutt bemanningssituasjon og det er et offentlig servicekontor vi her snakker om.
Her forsvinner den grunnleggende servicen og tryggheten forsvinner. Jeg vil si det så sterkt at dette er jo tragikomisk.
Det som er meget enda mer tragisk det er uteblivelse av respons fra bygdefolket. Hva kan det komme av? Viss det er et El-verk som er foreslått solgt eller en skole som skal nedlegges er bygdefolket opptatt av protest lister og innlegg i aviser, men når et lensmannskontor blir nedlagt er det ingen reaksjon.
Er ikke bygdefolk opptatt av trygghet i hverdagen?
Høyere vil bevilge 75 millioner til krimseksjonen og til politiet alene 60 millioner men Arne Johannessen mener at vi her snakker om flere hundre millioner skal vi få en politietat som skal kunne ha handlingsrom.
Jan A Falla
VPP

Vist 222 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Skjønner ikke hav du snakker om. På turen fra Finnmark til Sarpsborg så jeg politiet HELE tre ganger. Iløpet av hele ferien? TRE ganger.

Så dette er nok i trygge hender! Nå som vi har fått luxusfengsel i Halden å greier å greier, det er rene hotellet og utformet sånn at de som sitter der skal få gratis utdannelse (forbrytere er jo viktigere enn vanlig norsk ungdom som må ta studielån) og ikke bli stigmatisert og forstyrra av gitter å sånne triste greier.

Annonse