Verdipolitisk Parti og demokratiet.

På grunn av interne stridigheter i Verdipolitisk Parti (VPP) har jeg i samråd med mine politiske rådgivere besluttet å frasi meg et vært forhold til VPP og anser meg heller ikke lenger som medlem av dette ”partiet”.
Stridighetene går ut på hvor mye kommune og fylkespartiet kan bestemme selv. Det sittende Sentralstyret vil ha rett til å overstyre kommune og fylkespartier sine beslutninger som går på det lokale demokratiet. Dette er et så grovt inngrep i demokratiet at jeg fant det lite tilrådig å fortsette som medlem av dette ”partiet” da det for meg er viktig at lokaldemokratiet består.
De vil med andre ord overstyre alle beslutninger som blir tatt på fylkesplan og kommuneplan å innføre noe som jeg trodde tilhørte partier vi helst ikke vil bli sammenlignet, et ovenfra og ned system.
Jeg kommer heretter til å drive med politisk arbeid på et litt annet plan og fortsetter som uavhengig varamedlem i Østfold Fylkesting.

Jan A Falla
Uavhengig
Varamedlem Østfold Fylkesting

Vist 291 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Med unntak av vår alles “kjære” Roger Larsen, er vel Falla det største fehode som frekventerer Sarpsborg Arbeiderblads lokalsoner. Ved kommunevalget i 2007 blir vedkommende (Falla altså) valgt inn som vararepresentant for Pensjonistpartiet. Det går ikke lenge før Falla føler seg ubekvem med den rollen. Han melder seg like godt som “uavhengig” og blir med i det nye partiet VPP – Verdipolitisk Parti.

Etter Stortingsvalget (som forøvrig er kjent ugyldig av “valgprofessor” Roger Larsen) er også VPP uspiselig for Falla.

Jeg foreslår Jan Erik Fallas parti!

Falla ble valgt av velgere og føler seg ubekvem. Det samme bør alle oppegående velgere gjøre, vi har nemmelig en illegitim RødGrønn regjering som “styrer” og som skal “styre” de neste fire åra.

Det er en grunn til at disse trives i hverandres selskap : (samme valgsystem? TAPRÆNE TAR makta )

Noen takker for u-hjelp (mens andre takker for valgideer?), kuene takker for foret : Takk For For rauter de på morrakvisten.

Annonse