Det blir helt feil å kalle Norge for verdens beste land å bo i!

Norske politikere elsker å fremheve at Norge topper internasjonale levekårslister. Statsministeren er den blant de politikere som har vist til internasjonale rangeringer som FNs indeks for menneskelig utvikling.
FNs liste bygger på opplysninger om levealder, nasjonalinntekt pr. innbygger, lesekyndighet og skolegang.
Listen sier derimot ingenting om hva som man lærer på skolen og tar heller ikke hensyn til boforhold eller fordeling av nasjonalinntekten for innbyggerne. Heller ikke at ventelistene på sykehusene blir lengre, pasientene må nå vente 4 dg lenger på å komme inn på sykehuset enn i fjor, fattigdommen stiger, det er verre å være fattig i et rikt land enn i et fattig land fordi fokuset blir satt på fattigdommen i et fattig land i forhold til et rikt land. Det blir flere bostedløse i Norge, mangler sykehjemsplasser osv. som ikke indeksen fanger opp.
Rangeringen av land skiller bare mellom topp og bunn, men egner seg ikke til å rangere landene som ligger nær hverandre på listen.
Det er derfor helt meningsløst å bruke indeksen til å skille Norge fra andre rike land, mener professor Kalle Moene.
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 172 ganger. Følges av 1 person.
Annonse