Regjeringens plattform er for platt!

De R/G har skrevet en avhaldning på 81 sider som er så uforpliktende at det er lite å bli imponert over. Den politiske plattformen har gått fra rødgrønt til et stort sosialdemokrati.
Begår SV politisk selvmord ved å undertegne plattformen?
Plattformen feier veldig mange problemer under teppet og det er familien, helse-og eldreomsorgen som er de store taperne i dette dokumentet.
På helse og omsorg sektor vil det skje lite. Hva med organiseringen av sykehussektoren som har blitt over byråkratisert?
Asylpolitikken kan det se ut til at den blir mer restriktiv men det står igjen å se.
Familiene er de store taperne i og med at regjeringen ikke har klart å komme fram til en mer forpliktende politikk når det gjelder fattig dom og gjeldsproblemer, ikke økning av sosialsatsene og tar i fra familiene valgmuligheten når det gjelder kontantstøtten.
Hva med politi etaten, som har med trygghet i hverdagen, vil lensmanns kontorene bli styrket i nærmiljøet? Jeg tror ikke det.
Jeg tror at den R/G regjeringen sprekker etter valget i 2011.
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 150 ganger. Følges av 1 person.
Annonse