Nav er ei skute uten skipper og stamper i høy sjø!

Nav har et budsjett som utgjør 1/3 av statsbudsjettet (ca. 300 milliarder kroner) og er helt uten styring. Helse Hanssen sa takk for seg etter valget og overlot problemene til en arbeidsminister som skal fungere fra til jul. Rottene har en tendens til å forlate den synkende skuta.
Riksrevisjonen godkjente ikke regnskapet for 08 og er også svært kritisk til at Nav gjennom flere år har nedprioritert internkontrollen og at dette også åpner for at flere brukere bevist utnytter dette og misbruker tjenestene til NAV.
Riksrevisjonen skriver bl.a. at regnskapet er så dårlig og mangelfullt at det ikke kan godkjennes, saksbehandlingstiden øker for uførepensjonister, barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger. Riksrevisjonen påpeker også at datasystemene er utviklet for den enkelte etat og kommuniserer dårlig med hverandre og dette kan føre til at saksbehandlingen blir forsinket, feil i utregninger og utbetalinger. Etaten sin egen målsetning på 4 mnd for å fatte et vedtak f.eks. i uføresaker tar i realiteten 5,7 mnd.
Data systemene er ca. 30 år gamle og er modne for utskiftninger slik at dette kan samkjøres i de forskjellige etatene.
I en rekke tilfeller av feilutbetalinger er det ca. 9,8 millioner feilaktig utbetalt i sykepenger i 500 saker og dette tror jeg bare er toppen av et isfjell.
Fungerende arbeidsminister sier hun har full tillit til Nav-direktør Tor Saglie, kanskje det blir for dyrt å sparke mannen. Det som er det verste er at direktøren skyver ansvaret nedover i rekkene istedenfor å ta ansvar selv, dette tyder også på elendig leder egenskaper.
Jeg finner det meget kritikk verdi og sette inn en vikar som statsråd for en etat som har fått en knusende dom fra Riksrevisoren. Jeg mener Hanssen burde fortsatt i stillingen intill en permanent statsråd var på plass.
Arbeids-og inkluderingsdepartementet har også opplyst at Nav-reformen ikke vil være fullført i 2010 og det er vel helt i det blå når den er fullført.
Denne reformen igangsatt av helse Hanssen har vær en skandale fra dag en!
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 349 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Men alternativet ditt er..? Har du noen forslag til hvordan ting kan gjøres bedre NÅ?

Eller skal vi la dem få litt tid til å rette på ting underveis?

Du er litt problemorientert, og de tre tilhengerne dine synes sikkert posten din over er
veldig bra, jeg synes den er litt patetisk.

Nav reformen burde gått over 3 deler slik at de som jobber ved Nav burde fått tid til å sette seg inn i tingene.
Del 1: Teori og praksis er 2 forskjellige ting og derfor burde alle ansatte blitt kurset om reformen over tid, slik at de var drillet. Hele tien har vi hørt, Nav trenger litt tid på å bli bedre.
Del2: Det har blitt for mye byråkrati, ansatte har ikke mulighet til å se heleten av et sykdomstilfelle.
Del 3: Det skulle jo være en saksbehandler som vedkommende skulle ha og holde seg til, men så er den på ferie, sykmeldt og kursing og da kan det fort gå en uke eller fjorten dager før en får snakket med saksbehandleren. Og så har vi en ledelse som skyver ansvaret nedover i rekkene.

Følger interessert med i media ang. NAV-reformen. I den etaten har det vært omorganiseringer og reformer helt tilbake fra 1992 ( min tid – og 8 år framover – samt fram til dd.). Saksbehandlerne der har min største sympati. Denslags er mildt sagt krevende.

Når man snakker med NAV-ansatte,mener de jo selv at bemanningen er problemet.De trenger MANGE nyansettelser for å få unna saksmengdene,og for deretter å holde et akseptabelt nivå.Etter disses syn,er ikke saken så vanskelig som trådstarter vil ha det til.Ansett følk………………….

Det er vel i NAV som alle andre steder,at det har gått sport i å klare seg med færrest mulig ansatte,for så å drive råkjør på disse som fortsatt orker å jobbe der.Så…vi kan nok vente en forverring!!

Min erfaring med NAV, i 3 forskjellige fylker, stemmer meget bra med hvordan både Olsen og Falla beskriver situasjonen.
Det ser ut som om det varierer litt for mye fra hvor man befinner seg i landet, og hvem man får som saksbehandler, noe som betinger hva slags kompetanse det enkelte lokale kontor og saksbehandler besitter.
Og det varierer, etter min mening i altfor stor grad, i disfavør av nettopp Østfold.

Synes det er forstemmende å konstatere at etatene/NAV stort sett sliter med de samme utfordringene ( les. problemene ) som for 16 år tilbake. Summa summarum er utslitte og frustrerte ansatte – og brukere. Bolivar nevner kompetanse. Det burde vært satset på kompetanseheving, især på mellomledernivå. Ellers må jeg si meg tildels enig i mye av det Falla og Olsen nevner. Det er mange ting å gripe fatt i.

Det ser ut som om det er den samme problemstillingen som griper om seg i offentlig sektor i sin helhet, at det bla. er om å gjøre å bruke minst mulig penger, slik at det offentlige skal slippe billigst unna uansett hvor “formidabel” den faglige utfordringen er for ledere og mellomledersjikt, og ned til fagpersonene/assietentene på “gulvet”.
Har selv sett dette på nært hold gjennom arbeid i helsesektoren i mange, mange år nå, og sett så mange herlige og kompetetente arbeidere bli “utbrent og slengt i veggen”, bla. pga. mangelfull styring og ledelse…

Hadde det bare vært så enkelt at vi kunne gi et bestemt politisk parti skylda for elendigheten, hadde det vært en grei “krok å henge utingene på”, men dette ville nok vært et tilsvarende problem uansett hviket parti som skulle stilles til veggs for dette…

Annonse