Samarbeid gir håp om forsering av dobbeltspor i Østfold!

Etter at planene om dobbeltspor mellom Oslo og Ski, og strekningen gjennom Moss er kommet med i nasjonal transportplan mobiliseres det nå for å få til en prioritering av den resterende del av Østfoldbanen med dobbeltspor Moss-Halden.
Det er Østfold fylkeskommune og kommunene Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden som har dannet et koordineringsutvalg sammen med jernbaneverket. Statens vegvesen vil også bli invitert inn i utvalget.
Dette er et meget godt tiltak og Østfold vil også stå sterkere når det gjelder å få gjennom ført prosjektet. Nå har det vært lagt planer i flere år for strekningen Oslo-Halden at nå må det jammen bli en realitet fordi dette er jo et godt miljø tiltak.
Ambisjonen til Østfold er:
• Dobbeltspor til Halden gjennom byene.
• Utbygging: Raskt, kostnadseffektivt og samfunnsnyttig.
• 200-250 km/t og fire forbikjøringsspor for økt godstransport.
Viss man ser på de mulighetene prosjektet har:
• Halvering av reisetiden og dobling av frekvens for pendlere til og fra Østfold
• Høyhastighetstog Oslo-Gøteborg på 2 timer.
• Flerdobling av kapasiteten for gods på bane.
• Et løft for kollektivtransport gjennom nye fremtidsrettede kollektivterminaler
• Meget miljø vennlig
• Det bør også innføres felles billett/kort system som kan brukes både på tog og buss.
Jernbaneverket har operert med 2040 som tidshorisont for dobbeltspor gjennom Østfold mens man lokalt er mulig å være ferdig i 2022.
Det som er det store spørsmålet er om man skal trekke inn Norsk bane inn i prosjektet fordi jeg har mistet tiltroen til Jernbaneverket. De har gjort ene tabben etter den andre i den senere tiden.
Dette må jo også virke forlokkende på regjeringens miljø satsing, eller er det miljø avgiftene som er mest ettertraktet?
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold fylkesting

Vist 217 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det er Østfold fylkeskommune og kommunene Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden som har dannet et koordineringsutvalg sammen med jernbaneverket. Statens vegvesen vil også bli invitert inn i utvalget.

Helt klart et bra initiativ, stå på!

Annonse