Vil de R/G tvinge kommunene til å ta imot flyktninger?

Skal kommunene selv få bestemme om de vil ta imot asylsøkere og flyktninger eller skal de tvinges til å hjelpe mennesker i nød?
Det kan virke som om det er krefter blant de R/G som gjerne vil frata kommunene lokaldemokratiet og innføre tvang ovenfor kommuner som sier stopp til flere flyktninger. Norske kommuner har mottatt ca. 8000 personer i år men UDI har store problemer med å få utplasert den store mengden som venter på utplassering i en kommune.
Det forventes hele 8200 flyktninger til Norge neste år som da blir det høyeste tallet siden 1994.
Ola Borten SP mener derfor at det er mange grunner til at Norge skal innføre tvungen bosetninger av flyktninger til kommunen, slik det er i Danmark. Der er det slik at danske utlednings myndigheter avgjør hvor mange flyktinger kommunen skal ta imot å hvilke grupper. Der er det slik at innbyggertallet er avgjørende og det er et vist rom for forhandling men danske kommuner kan ikke nekte å ta imot flyktninger slik norske kommuner kan i dag.
La oss verne om lokaldemokratiet!
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 191 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Billig arbeidskraft på fileten …

Så var det bare å skaffe dem jobb og lære de Norsk, slik at integreringen ikke ender i paralelle samfunn.

Av 41.000 innvandrere som har plikt og rett til å ta norskkurs på 300 timer – gratis – er det bare 14.000 som har fullført. Myndighetene saumfarer T-banen i Oslo og tilbyr gratis bærbar pc og barnepass. Likevel står plassene tomme.

Daværende kommunalminister Erna Solberg skjerpet kravene til norsk statsborgerskap og permanent bosettingstillatelse i 2005. Innvandrere utenfra EØS-området måtte ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnsfag. Regelen trådte i kraft 1. september 2005. Da hadde de aktuelle 41.000 innvandrerne tre år på seg til å ta kurset. Men bare 14.000 har gjennomført. Nå har allerede de første fått avslag på søknad om statsborgerskap pga manglende språkferdigheter. Til tross for rekordstor innvandring sliter skolene i Oslo med å finne innvandrere som vil lære norsk. Utdanningsetaten i Oslo kommune støvsuger T-banen for å finne nye elever. Lærerne løper rundt på perrongene og tilbyr gratis norskkurs, og politikerne har bevilget penger. Skreddersydde kurs. Utlendinger er også blitt tilbudt alt fra gratis bærbar låne-PC, kveldskurs etter arbeidstid, barnevakt, leksehjelp, skreddersydde kurs på arbeidsplassen og spesialkurs i norsk samtidig som de får annen utdanning. Det har skaffet 700 nye elever, men fortsatt er det tomme stoler på norskkursene. Områdedirektør Bente Fredheim i Utdanningsetaten er ikke fornøyd med at skolen må bruke så mye krefter på å finne innvandrere som vil lære norsk.

De siste fire årene har staten brukt 5,2 milliarder kroner på å undervise innvandrere i norsk og samfunnsfag.

Av 12.800 voksne innvandrere som kom til Norge i 2003, og som fremdeles bor i landet, har 30,6 prosent stått på muntlig prøve i norsk. Det tilsvarende for skriftlig prøve er 23,2 prosent.

Integreringsviljen er ikke på topp hos alle! Pengene fra NAV, kommer likevel.

Om denne Borten er så sugen på den danske løsningen, så bør vi kanskje ta til oss HELE den danske løsningen. Men det vil nok ikke passe disse muslimkåte politikerne så godt. En kunne risikere å stille krav til den muslimske minoriteten på 1.4 milliarder.

Annonse