Politikerne neglisjerer 90 000 yrkeshemmede!

I følge tidligere helse Hansen er det en forutsetning for å få innvilget yrkesrettet attføring at brukeren, sammen med Arbeids- og velferdsetaten, kommer fram til en hensiktsmessig plan som kan føre fram til arbeid som er forenlig med brukerens helsemessige forutsetninger, og som kan gi en varig løsning.
Politikere spretter opp som paddehatter og forteller oss hvor viktig det er at alle med rest arbeidsevne kommer ut i arbeid men det er i valgkamp og festtaler,
men hva med de 36000 yrkeshemmede som venter på en tiltaksplass og det reelle antallet ligger nær opp mot 90000 personer som politikerne neglisjerer?
Problemet er bare at yrkeshemmede ikke blir prioritert av de R/G i følge budsjett forslaget for 2010.
Jeg mener vi må tilbake til det gamle systemet med AMB-bedrifter og ASVO bedrifter og jeg mener også at 2-3 kommuner må kunne gå sammen og etablerer en AMB-bedrift og at det i hver kommune skal være en ASVO-bedrift.
Attførings tiltak var da i 3 faser:
Fase 1 var da en utprøvingsperiode på 6 mnd for å kunne konstantere hvor stor rest arbeidsevne og hva slags arbeid som vil passe hvor da personen var på attføringspenger og bedriften fikk fult attførings tilskudd fra NAV.
Fase 2 var en kvalitets periode på 2 år som var en opplæring og arbeidstrening fase og personen fikk da tarifflønn, bedriften fikk da et gradert attføringstilskudd.
Fase 3 var et alternativ til de som hadde små muligheter ute i det ordinære arbeidslivet og ble lønnet etter tariff og AMB-bedriften fikk da attføringstilskudd fra NAV. AMB-bedriften hadde da x-antall hjemler fra NAV. For de med alvorlige funksjonshemning må det være mulig og få en ASVO-plass til en anstendig lønn, de kan tjene ca. 72000,- + uføretrygd.
Skal vi få personer som har vært langtidssykmeldte ut i arbeidslivet må staten trå til med gode tilbud og det må bevilges nok penger til attføringstiltak.
Nå må politikerne ta i et krafttak for de yrkeshemmede!
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 210 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Når selv ikke IA-bedriftene GIDDER å legge to pinner i kors for å få dette til,hjelper det lite å klage på regjeringen,Falla.

Bedrifter og disses eiere tenker stort sett maximal lønnsomhet,med minimal bemanning. Tro du ikke at utfordringen ligger kun i politikernes hender.For å iverksette dine vyer,må disse tiltakene du skisserer lovfestes!!

Det er nå storting og regjering som bevilger eller rettere sagt ikke bevilger penger til AMB-bedrifter.
I budsjettet for 2010 har regjeringen lagt opp til et budsjett som prioriterer 2000 arbeidsmarkedsplasser for ordinære arbeidsledige. Vi snakker her om yrkeshemmede som kansje ikke har vært i arbeid i det hele tatt.

Annonse