Nytt moderne bibliotek i Sarpsborg

Sarpsborg kommune utreder hvorvidt det skal bygges nytt bibliotek i Sarpsborg. Utredningen skal ende opp med en sak som skal fremlegges for bystyret i november.

Spørsmålet er hvilke hovedutfordringer og temaer som bør belyses i utredningen:

- Tomt – kapasitet og funksjonalitet
- Mulige løsninger i samarbeid med private
- Byggets areal
- Biblioteksstrukturen

Kommentarer

I Østre, dvs Østre del/nærhet av Gågatæ.

Gjærne som en del av If – EPA kvartalet.

5000 m2 +

Hva mener du med biblioteksstrukturen?
Bør være et kombinert “leksebibliotek”, film, musikk, tidsskrifter, bøker, robotbygging, data, lokalhistorie (SA legger Sarpsborgs aviser hit etter å ha diggitallisert dem – DØ!! SE TE Å BYNNE DA EIRIK!! med fotosamling, borregaards historie, ting vi har eid, fysisk utstillinger av feks vekkeklokker, gittarn til Otterstad, Stengunnen til sonerud …. juneimit

Biblioteksstruktur er vel feks om man skal ha flere små bibliotek, som i dag, eller ètt stort.

Annonse