Rusavhengige trenger hjelp ikke straff!

I SAs nettutgave står det søndag om høyesterettsdommer Lund som
mener den norske strategien med strengere straffer i
narkotikapolitikken er feilslått. Unge Venstre mener vi ikke har råd
til å fortsette en slik politikk uten å se på andre mulige
løsninger.

Norge har de siste 50 årene drevet en narkotikapolitikk som ikke har
gitt ønsket resultat. Vi ser stadig en økning i antall misbrukere og
i unge som rekruteres til dårlige miljøer.

I 2008 var det hele 179 overdosedødsfall i Norge, det setter oss på
Europatoppen. Var det straff disse menneskene trengte? På grunn av de
høye straffene på bruk og besittelse av narkotiske stoffer er det
mange med rusproblemer som ikke tørr å oppsøke lege, i fare for å
bli straffet.

Dagens ordning gir ikke de rusavhengige god nok omsorg og den bidrar
til å livnære de skulte kriminelle miljøene. De rusavhengige må
kunne benytte seg av helsetjenester akkurat som alle andre uten frykt
for å bli satt i fengsel.

Mennesker med rusproblemer må ikke sees på som kriminelle som må
straffes, men som mennesker med en sykdom som trenger hjelp.

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre

Vist 234 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kanskje det er på tide at “systemet” ettergås i sømmene?
For det ser veldig fint ut på papiret det som er intensjonen med hjelp til rusmisbrukere, men det er bare på papiret.
I praksis fungerer det OVERHODE ikke for de aller, aller fleste som trenger hjelp, det finnes hederlige unntak. Hjelpesystemet jobber konstant IMOT hverandre og gjør ikke jobben de egentlig skal for å hjelpe de rusavhengige, når hjelpeapparatet IKKE fungerer, hvem skal hjelpe da?

Det er helt klart at det er de som tar inn stoffet til Norge og de som selger det videre som bør straffes. Her bør straffen bli strengere. Den kan egentlig ikke bli streng nok når man tenker på alle de menneskene dette ødelegger.
Helt enig i at brukere trenger behandling, ikke straff.

Annonse