Eldreomsorgen skulle skinne - 5 år siden

Under Stortingsvalget 2005 brukte sosialistene en retorikk "Gir til de som har mest fra før "

Sosialistene ville at skattelette pengene heller skulle gå til skole og eldreomsorg og andre gode tiltak. Jens Stoltenberg gav løftet om ”en skinnende eldreomsorg” under et folkemøte i Ålesund arrangert av TV2 24. august 2005, kort tid før stortingsvalget samme år.

Jens Stoltenberg gjorde noe oppsiktsvekkende i ettertid, han benektet å ha lovet noe slikt som ”en skinnende eldreomsorg”. Jens Stoltenberg er en løgner!

Utviklingen innefor helse- og omsorgssektoren i kommunene under Jens Stoltenbergs regjering har gått fra det ille til det prekære. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt og demensomsorgen er forsømt.

Jens Stoltenbergs regjeringsperiode kan utviklingen i mange norske kommuner beskrives i tre paragrafer:

•Sykehjemmene skal i fremtiden fortrinnsvis ha korttids- og rehabiliteringsplasser. Langtids sykehjemsplasser avhjemles, og erstattes med en form for omsorgsbolig eller hjemmebaserte omsorgstjenester.
•Hjemmesykepleien gjøres til basis for den kommunale pleie og omsorg, der alle tjenester forutsetter enkeltvedtak.
•Terskelen for å yte pleie, tilsyn og omsorg til syke, eldre heves.
Dette innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt blir avhengig av selv å finne løsninger. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt, noe vi daglig avdekker gjennom vår SOS-telefon for eldre og deres pårørende. I flere tilfelle opplever vi situasjoner som vi mener innebærer klare brudd på kommunehelsetjenestelovens og pasientrettighetslovens bestemmelser om rett til ”nødvendig helsehjelp”. Seniorsaken har både måttet true med politianmeldelse og gå til politianmeldelse av kommuner som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.

Regjeringen har gjennom sine politiske utsagn skapt en forventning om en trygg og verdig alderdom i offentlig regi. , Dette holder ikke stikk. Da plikter, etter min mening, regjeringen enten å legge til rette for at løftene kan innfris eller kommunisere til befolkningen at det offentlige ikke makter denne oppgaven, samt angi klare grenser for offentlig assistanse slik at befolkningen kan innrette seg etter dette og alternative tilbud utvikles.

Nå har sosialistene sittet i Regjeringsstolen i 5 år uten at eldreomsorgen skinner. Hvor har disse pengene fra skattelette havnet ?

Vist 402 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Hvorfor skulle eldre omsorgen skinne Stig og hvor har det blitt av pengene

Det er det som er spørsmålet, hvor er det blitt av pengene

Her er en link til web-tv der alle kan høre løgneren fra Arbeiderpartiet


Eldreomsorgen skal skinne sa Jens Stoltenberg

Hvorfor skulle eldre omsorgen skinne Stig og hvor har det blitt av pengene

Gunnar Bjerke,

Ja hvorfor skulle eldreomsorgen skinne ? Dyr har mer rettigheter enn eldre mennesker. Det er en skam at eldre mennesker blir plassert i korridorer, bøttekott m.m Kriminelle får mer oppmerksomhet enn eldre, hvert 20 minutt kommer en fengselsbetjent for å se til fangen. Du må fortelle meg hvor pengene er blitt av, jeg vet ikke


Trodde de fleste oppegående mennesker i dette landet visste at politikk består av løgner, løgner, og atter løgner. Ingen på Løvebakken holder et minimum av sosial intelligens. Når ræva er full av penger så forsvinner fornuften ofte. Kristin Halvorsen skal innføre svømmeknappen igjen, men da bør jo norske svømmebasseng fylles opp med vann. Husker også at Kristin Halvorsen skulle “servere” skolemat som man klarte å koke ned til et eple, som det heller ikke ble noe av.Teit ,teit og atter teit. Fint å åpne munnen med “tomt” hode

SV skulle få bort fattigdommen i Norge.

SV, vil og vil men får det ikke til :) Lurer på hvorfor ?

Annonse