Endelig kom en ny bekreftelse på at AP er blitt detronisert! Høyre er Norges største parti - og har samlet flertall nå med FrP!

Endelig kom det en ny meningsmåling som klart bekrefter den gledelige utvikling i norsk politikk. AP og de R/G har vært på full tilbakegang i meningsmåling etter meningsmåling denne høsten – og nå er endelig også AP detronisert som Norges største parti! Jf

Høyre størst på meningsmåling
Partiet har nå flertall sammen med Frp

Høyre er landets største parti på NRKs partibarometer. Partiet har nå flertall sammen med Frp

NRKs partibarometer for september, utført av Norstat, viser at Høyre er i siget. Partiet får en oppslutning på 28,1 prosent, en framgang på 2 prosentpoeng og det beste resultatet som er registrert for Høyre i NRKs partibarometer siden målingene startet i 2006.

Høyres fremgang går ut over Fremskrittspartiet som får 23 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er nest størst med 27,6 prosent, en framgang på 0,7.

De tre største partiene karer til seg nesten 80 prosent av alle stemmene – noe som gjør at de mindre partiene sliter. De to minste regjeringspartiene går begge noe fram, men begge ligger på et lavt nivå. Sosialistisk Venstreparti får 5,9 prosent, fram 0,4 og Senterpartiet går fram 0,3 til 4,6 prosent.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, tilbake 0,4, mens Venstre holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent, fram 0,5.

Dersom denne målingen ble resultatet i et stortingsvalg, ville Høyre og Frp fått flertall på Stortinget med 89 mandater. De rødgrønne mister 21 mandater i forhold til stortingsvalget, og ender på 65.

632 personer er spurt i undersøkelsen som er utført mellom 7. og 13. september. Feilmarginen for de største partiene er 3,5 prosent.

Vist 419 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Da redegjör du for alle forbedringer den siste borgerlige regjering gjenomförte.Jeg mener ikke for de rike,de fikk 90miljarder i skattelette,men for vanligt folk,hvis du hopper i taket i pur glede

Jeg bare konstaterer det folk flest mener, Andersson, og konstaterer også etter nyhetene i kveld at problemene sauser seg virkelig til for samarbeidspartiene i regjeringen! Maken til unnlatelser, feil, løftebrudd, lovbrudd o l kan man virkelig lete lenge etter slik de ter seg i denne regjeringen – slik det da fortoner seg for oss som betrakter dette underlige skuespillet! Men jeg forstår dette overhodet ikke går inn på deg og dine meningsfeller enda! :-)))

Det er ikke rart H+FrP er størst slik ukulturpartiene på venstresiden har tedd seg i et siste. Venstresiden har ingen troverdighet i befolkningen.

Sytegjengen nekter å svare på spörsmål.Hvis man mener en annen regjering er et bedre alternativ,så får man ta seg bryet å foklare hvorfor.For meg er Erna og Siv et skrekksenario,men så tilhörer jeg ikke den rike eliten,merk, målt i penger

Svaret på Lars sitt spørsmål er : Den borgerlige fløy har bedre politikk for de fleste av oss i Norge. Flertallet av de spurte er enig i dette. Sånn er det – og ferdig med det !

Hvorfor er den politikken bedre?Då må i anstendighetens navn kunne motivere hvorfor de borgerlige er et bedre alternativ.Er klar over at det overgår din kapasitet,men pröv i hvert fall..Vet at det er like umuligt som å selge sand i Sahara

Nå burde vel uregelmessighetene og uhederlighetene innen AP og de R/G i så mange spesielle korruptive sammenhenger skli inn i den røde betongen til Andersson at han skjønner at nok er nok! :-)))

Jeg skulle ikke forundre meg om Arbeiderpartiet kommer seg tilbake. De har en taktikk som dem bruker foran hvert valg og det er å minne dem på at det skal skinne av eldreomsorgen, skole og helsevesenet. Så springer tullingene og stemmer på partiet. Tre uker etter så legger dem ned skoler, sykehus og gamlehjem. Så rømmer tullingene partiet og begynner å skrike.

Ved neste valg så står Stoltenberg og blunker og sjarmerer på TV og sier at de trenger bare mer tid. De skal få det til å skinne av eldreomsorgen, skole og helsevesenet, bare å stemme på dem. De samme tullingene springer til valgurnen og stemmer. Tre uker etter så legger dem ned skoler, sykehus og gamlehjem. Så rømmer tullingene partiet og begynner å skrike på nytt.

Nå har dette skjedd enda en gang ved dette valget som var og de samme tullingene er på plass, de har rømt partiet i flokk under unnskyldning av at det er stygt med monstermaster i Hardanger. Så nå står dem i flokk ute på sidelinjen og lurer på når dem skal springe tilbake og det blir vel like før valget når Stoltenberg dingler med sauebjellen sin igjen! :-)

Se på alle de flaue unnskyldingene og uregelmessighetene innen den åpenbart ubrukelige ledelsen i SP???
De bør trekke seg eller bli skiftet ut ved neste anedning for makan til og unnaluring skal man virkelig lete lenge etter! Noen snakker åpenbart ikke sant! La heller sindige og troverdige trøndere igjen overta! :-)))

Helge,

De velgerne på bildet heter BJELLESAUER

Er dette en form for korrupsjon, i så fall bør det hele avklares. Norge er ett av Europas verste land med hensyn til korrupsjon.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) ga konsesjon til en omstridt vindmøllepark på samme tid som Senterpartiet visste at det ville få penger fra Troms Kraft.
Det var i november 2008 at Senterpartiet ble orientert om at det skulle få 200.000 kroner i støtte fra Troms Kraft, skriver Dagens Næringsliv.
23. november samme år avviste olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) klager fra reineiere, to aksjonsgrupper og Miljøvernforbundet på NVEs tildeling av konsesjon til Troms Kraft for bygging av vindmølleparken Fakken på Vannøya utenfor Tromsø.
– Verken statsråden eller den øvrige politiske ledelsen i departementet var kjent med midlene Troms Kraft hadde gitt til Senterpartiet, heller ikke planene om dette. Spørsmål om habilitet var derfor ikke relevant i forbindelse med saksbehandlingen i departementet, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård
Habilitet ikke relevant
Troms Kraft har ikke bare fått tillatelse til bygging av vindmølleparken. Selskapet fikk i juli 2009 346 millioner kroner fra Enova, statsforetaket som er eid av Olje- og energidepartementet. Dermed fikk de dekket nær halvparten av de totale utbyggingskostnadene på 740 millioner.

- Hverken statsråden eller den øvrige politiske ledelsen i departementet var kjent med midlene Troms Kraft hadde gitt til Senterpartiet, heller ikke planene om dette. Spørsmål om habilitet var derfor ikke relevant i forbindelse med saksbehandlingen i departementet, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård til DN.

Selvsagt er det det med alle tydelige preg på seg at det overhodet ikke er snakk om milde gaver – for her er det åpenbart en funksjonell og økonomisk hensikt! Om en kaller det prosjektstøtte – men er ment og brukt som partistøtte – så er det åpenbart at mottaker SP har skjønt hensikten da det er brukt som partistøtte! Ikke sant??? :-)))

De rødgrønne er ikke så ivrige på å kommentere moralen til Senterpartiet og om partistøtten fra kraftselskapene kan betegnes som korrupsjon, men hadde det vert FrP som hadde gjort som SP ville hele den rødgrønne fløyen med sine medarbeidere \ journalister hevet seg over FrP med all sin tyngde. LO støtter Arbeiderpartiet med mange millioner kr tiltross for at 23% av velgerne stemmer FrP dette er heller ikke bra. Kan også LO`s støtte være på kanten av loven ?
Partistøtte fra private, bedrifter eller organisasjoner skulle være forbutt, regjeringen gir penger etter medlemstallet og medlemmene betaler kontingent og det burde være nokk

Terje Riis-Johansen var den eneste i Senterpartiet som ikke visste at partiet mottok penger fra Troms Kraft.

Når partiet sier det på den måten må vi andre forstå det at stakkars Terje ikke var blitt informert. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, uttalelsen fra partiet kan kalles meget morsomt. Hvem beskytter hvem ?

Siden det er så mange taleføre og skrivende kritikere, nevner: Spectator, Arthur K., Helge A, Stig E, Hallvard O, sikkert mange flere også, da er jeg i ferd med å bli nysgjerrig. Jeg regner med at disse bla. er i besittelse av vesentlig mer kunnskap om de politiske emner enn jeg er.
Kunne dere ta dere bryet med å forklare hva dere ville gjort dersom dere kunne styre landet? Jeg ber om at dere redegjør for dette uten å sammenligne med hva dere mener dagens regjering har gjort galt – kun hvordan DERE ville ha styrt kongeriket. Dersom alt er så galt med Norge i dag, ville det vært interessant å høre hva dere kunne ha bidratt med for å få landet på rett kjøl igjen. Deres tiltaksplaner har nemlig ikke kommet klart fram i debattene.
Jeg er bare nysgjerrig og lurer mye.
Jeg tør håpe at noen gir meg mer politisk kunnskap og innsikt.

Kunne dere ta dere bryet med å forklare hva dere ville gjort dersom dere kunne styre landet?

Vel, aller først ville jeg kopiert årsaken til Arbeiderpartiets enorme vekst like etter krigen. Mennesket aller største behov etter mat, vann, luft og bevegelse er trygghet i følge den verdenskjente russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow.

Denne tryggheten trengtes etter krigen da folket hadde vært okkupert. Tryggheten ble skapt av Gerhardsen som gav folket de ordninger, den industri og all velferd som skal til for å skape en slik trygghet. Det var dette som gjorde at Arbeiderpartiet ble store og mektige i sin tid, med rundt 200000 medlemmer i partiet like etter krigen. Folk søkte trygghet slik som Maslow forteller at de vil gjøre og partiet ble stort. Til sammenligning så har det gått beinveien nedover i medlemstallet etter hvert som tiden har gått og ved siste valg så hadde partiet 50 269 medlemmer. mange, veldig mange har flyktet siden dette.

Det er denne tryggheten som er det aller viktigste grunnleggende behov for folket, det er det folket trenger og søker etter enten dem vet om det eller ikke. Så skal vi se hva som skjedde med politikerne etter hvert som partiet vokste…

De sa de ville sette Norge på kartet, og det så ut som om dem var villig til å gjøre hva som helst for å bli lagt merke til ute i verdensamfunnet. Nobelprisen var en måte å skape inntrykk at vi var noe flinke folk, og prisen ble gitt til Egas Moniz for lobotomeringen sin som var noe som gavnet menneskehetens beste til Arafat som ikke var noe annet enn en terrorist. Vi prøvde visst å smiske med Obama, men det så ikke ut til å gjøre særlig inntrykk.

Etter hvert som vi ble “oppdaget” ute i den store verden, så begynte disse statslederne å tilrettelegge for seg selv og ikke for folket lenger. Folket sto ikke side ved side sammen med politikerne som var satt av folket til å lede dem, de ble brukt til melkekyr for å fremme politikernes egne personlige interesser ute i verdensamfunnet. For at politikerne skal tekkes de store gutta og prøve å komme seg inn i deres selskap, så ble landets grenser åpnet. De som hadde mindre velferd kom til landet og begynte å forsyne seg vilt. Mafiavirksomheter fra mange land ble opprettet her i landet, og Arbeiderpartiet lukket øynene for det som nå truet folket som ved dette fikk ødelagt tryggheten Arbeiderpartiet skapte i sin tid.

Arbeiderpartiet satte inn alle kluter for å bli best i utenrikspolitikk og dem ville vise verden hva dem var god for. Sannheten er at de store gutta ble ikke så imponert og Person sa en gang at hva hjelper det å være best på miljø i utlandet, når dem ikke gjør noe som helst for miljøet i sitt eget land. Betyr egentlig ikke noe annet enn at dette trikset til Stoltenberg og gjengen at det ble avslørt og hadde null troverdighet. Derfor får han heller ingen jobb, enda han reiser mer på et halvt år enn det andre politikere gjør i hele sin karriere. Det eneste han kan gjøre er å tromme sammen Mette Marit og Prince Charles og prøve å få fyr i gamle glør for å få vist verden at han er best på miljø.

Problemet er at dette er totalt dødfødt fordi han har brukt ufattelige milliarder til disse huggeselskapene i bytte om at dem ikke hugger de tre neste årene slik at det skal se ut som han er den rette mannen til å stoppe huggingen i regnskogen. Huggeselskapene må jo investere pengene sine og det blir brukt til folk og maskiner som står klar til å rasere regnskogene om ikke Stoltenberg greier å skrape sammen flere milliarder neste gang. da er disse selskapene minst ti ganger større takket være Stoltenberg som så gjerne ville gjøre inntrykk på verden.

I mellomtiden når Stoltenberg skal skrape sammen milliarder til å betale ut disse huggeselskapene neste gang, så velter det inn med organiserte kriminelle i landet vårt. Tryggheten vår er truet og bare voldskriminaliteten har steget med over 30 prosent på et halvt år. Vinningskriminaliteten har mangedoblet seg mang en gang etter grensene ble åpnet. I dag har vi rundt 80 % av de innsatte i norske fengsler som er av utenlandsk opprinnelse, men det vil man ikke snakke om. I stedet for legger Arbeiderpartiet ned det ene lensmannskontoret etter det andre hele veien og absolutt alt dem forteller folket er løgn og bedrag. Det som gjelder er å berge seg selv for dersom man følger medlemskurven, så ser selv en blind mann at den røde kommunismens tid er over.

Riktig nok en liten oppgang ved siste valg, men det er fordi Stoltenberg og gjengen løy så det suste om absolutt alt fra global oppvarming når det var ekstra avgifter det egentlig dreide seg om, til at det skulle skinne av eldreomsorgen, skoler, sykehus. Så legger dem ned alt dette landet over for å skaffe penger til disse som hugger regnskog. Ingen som nevner et ord om at det er en gedigen folkevandring ut av partiet fordi disse løgnhalsene har blitt gjennomskuet.

Så det første jeg ville ha gjort er å gi tryggheten og sikkerheten tilbake til folket fordi det er dette grunnleggende behovet som faktisk styrer folket og handlingene deres. Maslow sier faktisk også at når folket får sin trygghet, så begynner dem å sosialisere seg og hjelpe andre mennesker. Det ligger i menneskets natur. det var slik vi fikk velferdsordningene i sin tid, før “det nye Arbeiderpartiet” ble for maktsyk og grådige sånn at dem gav blaffen i folkets sikkerhet og trygghet. Alt dem sier er at alle andre land er så mye verre og dem snakker ikke om slik vi hadde det annet når dem skal innbille folk at det er dem som står bak velferden i dag.

Jeg ville ha sittet på Sortinget med mine 3000 hjelpere og sett hvor jeg kunne ha fått mest ut av kroner og øre til min personlig vinning. Folket er ikke så nøye med men jeg ville gitt dem håp. En stemme til meg betyr litt bedre for deg. Pytt pytt, løftebrudd snakker vi ikke så høyt om. Så lenge jeg kan sitte med makten og få godt betalt kan jeg sultefore folket med løfter som aldri blir gjennomført. Det er fint å være politiker i dag, vettu ! Stem på meg – stem på meg !

Helge og Stig, fint at dere tok dere bryet, men dere har ikke forstått HELE spørsmålet, dere skulle ikke “skule” til rødgrønt i det heletatt. :)))

Det er faktisk det som er HELE spørsmålet! :-) Så lenge de andre “rød-grønne” driver å jatter med han som fører an, så er dem like skyldige dem som Stolttenberg. De VET at folkets penger blir dyttet rett i disse huggeselskapene og dem VET at huggeselskapene selvfølgelig bruker pengene på vekst, men de snur seg vekk og later som dem ikke har sett det. Dermed er dem like skyldig som han og “ekspertene ved statministerens kontor”, som dikterer det hele. Sitter man bak rattet, så sitter man bak rattet. Nytter ikke å dytte skylden på alle andre slik som har vært en rød tråd hele veien siden 2000 da Stoltenberg tok over.

Det skyldes hele tiden på verktøyet, men det er snekkeren dem må ta. Han slipper alltid unna og eier ingen signaler som tilsier at han må ta ansvar for alle disse tabbene han har stelt i stand. Da er han sein på banen og sniker seg unna om det er mulig. Det er hans væremåte, akkurat som den gang da han tok leasingbilen til Arbeiderpartiet og rygget på en ny Volvo. Han lot som han hang en lapp på bilen og så var lappen kun en parkeringsbillett. Etterpå så sto han der og sa at han ikke kunne se noe skade på bilen, men hvorfor hengte løgnhalsen opp en parkeringsbillett da? Det eneste denne fyren kan, det er å lyge, alt annet får han ikke til. Disse rødgrønne, så lenge dem tier og ser en annen retning, så er dem like skyldige som han som fører dem an.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article242551.ece

Å tro at ikke disse andre rødgrønne er like korrupt er uansett å være godt blåøyd. Senterpartiet ga vindmølleparkkonsesjon til selskap de var lovet pengestøtte fra i forbindelse med valgkampen

Kjell Arne,

Klarte du ikke å lese ironien i mitt innlegg ?

For å slippe å svare Stig,så driver du med roing

Lars du tar feil. Jeg liker tur i skog og mark. Kanskje du burde prøve på det du også istedenfor å sitte foran PC-en hele dagen ?

Meningsmålinger skal forandre seg mye opp og ned frem mot kommunevalget. Det som er “hot” i dag er glemmt i morgen.

Annonse