Norge ligger overdosetoppen - Vi er best !

De rødgrønne er alltid hurtig ute og soler seg i glansen når vi er best. Det er den sosialistiske indoktrinering når vi hører at vi er så god. Denne gangen ligger Norge på overdosetoppen. Ikke akkurat den beste toppen å være på men slik er det nå en gang.

En fersk europeisk rapport viser at Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) sier Norges førsteplass blant annet skyldes at vi var senere ute enn en del andre land med å tilby riktig behandling for rusmisbruk.

Stoltenberg-utvalgets rapport som kom i sommer. Der tas det blant annet til orde for heroinassistert behandling og andre tiltak innen behandling og oppfølging. Politikere anklager regjeringen for å somle med å få ned overdosetallene. I statsbudsjettet er det forslag om å øke tilskuddene til rusbehandling, men det er ikke funnet rom for satsing på akuttavrusning.

Nå har de rødgrønne sittet med makten i 5.5 år og man kan bli forundret på om “Det går aldri et tog” gjelder også her. Hvorfor somle når de kan redde liv i dag?

De rødgrønne har drevet med stol-leken alt for lenge – Hva er unnskyldningen denne gangen ?

Vist 436 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Hva har du for kompetanse på rus?Inget vil jeg påstå.Det er et sammesatt problem som ikke kan löses med enkle middler.Det er all grunn til å väre kritisk til ruspolitikken,men for svarte,kom med forslag eller ti stille.Er det FRPs fri fyll og fart som gjelder?

Jeg tror du angriper dette i feile ende. Du angriper som vanlig personen ikke politikken. En fersk europeisk rapport viser at Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser.

Her kommer mitt forslag til deg søte Lars. Jeg ønsker garanti lik den som finnes i Sverige, hvor man skal få tilbud om behandling innen 24 timer etter akuttavrusning.

Merkelig dette her Stig E, Akuttmottakningen ved Falbygden psykiatriske sykehus i falköping, har aldri hört om denne garantien og det har ikke jeg eller, så hvor får du alle dine påstander ifra.

Syns du kan henvise til hvor denne garantien er nedfelt i Svensk vårdgaranti.

Du synes nok det ja. Alle aviser i Norges land har denne saken på tapetet og du mener at jeg må henvise til hvor garantien er nedfelt i Svensk vårdgaranti. Er ikke du i Sverige du da? Du får ta kontakt med nestleder i Venstre, Ola Elvestuen for mer informasjon.

Det ligger i selve begrepet «akuttavrusning» at plassene må være på plass når de trengs. At pasienter skal stå i kø for å motta akutt behandling, hører ingen sted hjemme, understreker Elvestuen. Han vil ha en garanti lik den som finnes i Sverige, hvor man skal få tilbud om behandling innen 24 timer etter akuttavrusning.

Jeg brukte et redskap som heter google og der fant jeg alle informasjon jeg trengte om "Norge på overdosetoppen ":http://www.google.no/search?sourceid=navclient&hl=no&ie=UTF-8&rlz=1T4ADFA_enNO382NO382&q=Norge+ligger+overdosetoppen

Kanskje Akuttmottakningen ved Falbygden psykiatriske sykehus i falköping er for psykiske tilfeller – ikke narko ?

Neida Stig E, sykehuset har en egen avd for Tox, sykehuset er en av Sverige störste, du vet hva en akuttavd er, der kommer pas til bedömning för de blir innlagt på de ulike avd.

Fins Elvestuen i Sverige eller Norge, og jobber han innen psykiatri, for de påstandene han kommer med , er bare tatt ut av löse luften. Tror ikke at du skal stole på en V politiker.

Det fungerer slik at kommer det en pas til bedömning på akuttavd, så har de ofte en dobbeldiagnose, blir de innlagt så starter behandlingen med en gang, man venter ikke i 24 timer, men det er viktig at pas er avruset först.

Jeg antar at de fremdeles gjör det samme i Norge.

Gi noen henvisninger til artikler i Norske aviser som omhandler garantien.

Skal hjelpe deg, her har du loven, så les selv

http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/92/75683255.pdf

Antar at du legger ned diskusjonen og kontakter denne V mannen selv.

Vi kan heller ikke stole på de rødgrønne. Diskusjonen er levende og her er det viktig å få frem at vi er best på overdosetoppen i Europa. Det skal ikke stå på pengene – de har vi. De narkomane er mennesker de også – hvorfor ikke gi dem et verdig liv i form av et godt støtteapparat. Vi har penger – da er det kun politisk vilje som gjenstår.

Tviler på at du har noen som helst omsorg for andre mennesker.Spy eder og galle,og din metode å starte tråder på påviser det.Som på andre områder har du ingen kompetanse heller her

Han har ingen kompetanse Lars, han bare klipper og limer ifra andre aviser, se artikkel i VG.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10010918

Her har han klippet og limt sitt innlegg ifra.

De siste 10 årene har mer enn 2.000 mennesker dødd av overdoser i Norge. I de fleste av disse årene har de rødgrønne styrt. Derfor vil jeg dedikere denne topplaseringen til de rødgrønne. 3 x Hurra !!!

Norge er nok en gang på Europa-toppen – dere må være glad for denne topplasseringen eller kom med din egen inkompetanse på hvordan det kan bli bedre.

Nå har jeg snakket med flere av mine kolleger, og resultatet er at det finnes en garanti i Stockholm, men kun i Stockholm, og den garantien gjelder ikke i övrige Sverige.

Så Elvestuen er eventuelt feil sitert i NTBs meldning.

Slutt med dine idiot kommentarer, det er vel ingen som er glade for at mennesker dör.

Slutt med dine idiot kommentarer når vi diskuterer. Du avsporer enhver debatt med idiotiske ting som – Han har ingen kompetanse Lars, han bare klipper og limer ifra andre aviser, se artikkel i VG.

Norge er nok en gang på Europa-toppen – dere må være glad for denne topplasseringen eller kom med din egen inkompetanse på hvordan det kan bli bedre.

Men er det ikke det du gjör da, klipper og limer?

Jeg vil gjerne diskutere ruspolitikk basert på kunnskap og empati,noe trådstarter ikke har..Jeg abbonerer på et blad som heter “Rus og Samfunn” utgitt av Universitstforlaget.Det kreves faktiskt en del av en for å lese og forstå hva som blir publisert der.Der blir rusproblematikken behandlet fra a til å,om hvilke vedtak og mekanismer som blir konsekvenser på rusfeltet,som f.eks.boligpolitkken.Det finnes altså ingen enkle lösninger,som Carl I Hagen foreslo at alle narkomane skulle sendes til Björnöya.

Lars – veldig bra skrevet. Hvilke tiltak mener bladet – Rus og Samfunn – ville vært det beste for de narkomane, i samme slengen hva sier de om den rødgrønne politikk siden vi er på overdosetoppen i europa? Hva gikk feil ?

I dag står over 4000 rusavhengige på venteliste for behandling. Gjennomsnittlig ventetid er 78 dager. Samtidig er det ledig kapasitet. Hvorfor er det sånn? Hvilken annen pasientgruppe med en så alvorlig livssituasjon hadde funnet seg i noe lignende? Hva er pasientrettighetene til rusavhengige egentlig verdt? Hvem hører deres stemmer?

Vi kan jo spørre om Stoltenbergutvalget – er en ny krasjmånelanding?

De avviser enhver form for markedsstyrt helsevesen.Alle partier fra Arbeiderpartiet og til höyre er enig i dette uvesenet.Rus og psykiatri generer ikke lönnsomhet i denne modellen.Anbudspolitikken går ut over frivillige og kollektive tjenester p.g.a. spesifikasjoner som helseforetakene opererer med.Fossumkollektivet er et eksempel som kan bli rasert.Pasientrettighetene er derfor ingen ting verdt i en markedsliberalistisk (NPM)modell.Norsk Tjenestemannalag,som organiserer de fleste i NAV er sterkt kritisk til denne modellen.De er utsatt for et strengt rapporteringsregime som måler kun kvantitet.F.eks en kundesamtale skal kun rapportere samtalelengde og ikke hvordan bruker faktiskt fikk hjelp.De får altså ikke gjöre det de egentlig er ansatte for p.g.a. öket byråkrati.NAV har blitt så stort at flere innstanser behandler söknader om uföretrygd uten at de vet om hverandre.Det er altså et organiseringsfeil av offentlig sektor.D.v.s markedsstyring.Stoltenberutvalget har bare foreslått endringer.Det er Storting og Regjering som vedtar.Lokalt har også byråkratiet ökt da flere inntanser enn för skal väre innvolvert i en söknad.Det sier seg sjöl at store ressurser blir slöst bort.Der har du hovedproblemene.På den mennesklige siden er det holdninger som er vesentligt for å lykkes og naturligtvis kompetanse,da dette er et svärt sammensatt felt.Det enkleste er å dumpe de på Björnöya for å slippe å se elendigheten,men det er ikke aktuellt i min tankeverden,men derimot hos en del ledende politikere

Når du skreller av alt det du skrev her – hvilken behandlingsform bør de narkomane få? Thorvald Stoltenberg sier: ”Å ta seg ut av narkotikaavhengigheten krever tid, kontinuitet og raushet. Behandling av rusavhengige er å få orden på et helt liv”.

Thorvald står i sterk motsetning til strategidokumenter fra helseregionene, som nettopp definerer behandlingstid. Rusavhengige presses inn i én form, uavhengig av den enkeltes behandlingsbehov – ”fort inn, fort ut”. Å få flere gjennom systemet på kortest mulig tid ser ut til å være viktigere enn kvaliteten på det arbeidet som gjøres – selv om vi vet at dette ofte betyr dårlige løsninger for den det gjelder og flere runder i behandling.

I mediene har mange av Stoltenbergutvalgets gode og velfunderte forslag og perspektiver druknet i heroin. Forslaget om utdeling av heroin til et begrenset antall tunge rusavhengige har fått mye oppmerksomhet, og på dette punktet er mange innen rusomsorg uenige med utvalget.

Hva mener du. Skal vi drukne de narkomane i heroin , subutex og annet eller har du en bedre behandlingsform ?

Stig E, det er vel du som bör komme med et forslag, du har jo tross alt starta denne tråden.

Det er et faktum at dette problemet finnes, og det vil alltid være der hvor det finnes folk i evige tider. Det krever mange menneskeliv hvert år, utallige tragedier og masse unødvendig kriminalitet. Den eneste løsningen er å få dritten under orden og kontroll.

Tenk om politikerene var mer opptatt med å forebygge svake grupper, som tradisjonelt havner utpå skråplanet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3758738.ece

Pytt. Skoler og slikt, skal vel uansett bort på sikt.

Jeg har kommentert overdosedødsfallene i min blogg http://stenm.blogspot.com. Forøvrig kan jeg anbefale denne artikkelen som utdyper overdosetallene som presenteres i rapporten. http://www.tidsskriftet.no/index.php?nyhe_id=20550

Jeg kan begynne å lure hvor Gunnar Bjerke har sitt hode – kan lese eller forlagt sine lesebriller? Jeg har svart på hans spørsmål om mitt forslag. Jeg ønsker å gi de narkomane tilbud om behandling innen 24 timer etter akuttavrusning. I dag står over 4000 rusavhengige på venteliste for behandling. Gjennomsnittlig ventetid er 78 dager. Samtidig er det ledig kapasitet.

Det finnes ledig kapasitet hos private – og ordet privat er noe de rødgrønne har aversjon mot. Politikk er politikk og derfor er Norge på europatoppen i overdosetoppen. Hvor er regjeringens medlidenhet ?

Da venter vi bare på hva Dr. Bjerke med sin kompetanse har å fortelle – hvilken mening han har. Hvis ikke viser dette at han ikke kan eller vil være med i diskusjonen, kun avspore debatter.

Når det kommer til Lars Andersson fremstår han som kompetanse-mester i rus politikken da han abonnerer på tidsskiftet Rus og Samfunn. Lurer på hvilken kompetanse man kan få av å abonnere på bladet Dine Penger – bli Finansminister ?

Har ikke Knoll og Tott noe å tilføye i debatten oppfordres de til å holde seg borte

Dette gjentar seg.Jeg pröver å vise meninger basert på forskning,som Rus og Samfunn er.Der skriver også represetanter for rusavhengige og andre aktörer innen feltet.Siste innlegget er ytterliggere eksempel på karaltäristikker av debbatanter når han mangler argumenter.Jeg har ingen kompetanse på rusfeltet,da jeg ikke jobber der,men derimot til dels sterke meninger.Det er de som skal imötegås i en debatt.Det er ikke så enkelt å bare hente s.k. fakta fra diverse nettaviser.Jeg er inntresert av ruspolitikk og velger derfor å abbonere på et slikt blad.Jeg mener det underbygger de meninger jeg måtte ha.Trådstarter er et eksempel på nettdemokratins bakside.Han er svärt aktiv å starte tråder i flere soner.Jeg kaller det for spamming,noe denne trådstarten bekrefter.Sett all skylda på “sosialistene” og ingen ytterliggere argumenter er önsket.Det er den röde tråden hos Stig E

Lars – takk for et langt svar

I ditt første svar sier du at jeg ikke har kompetanse innenfor det vi diskuterer – det har du helt rett i. Det er derfor vi diskuterer for å veksle meninger. Jeg ønsker hurtig behandling av overdosetilfellene mens den rødgrønne har ingen medlidenhet – det ser vi på ventetiden på 78 dager.

Den eneste kompetanse du innehar her på Origo er så langt – slik jeg ser deg – er at du ikke har noen kompetanse i diskusjoner. Alt koker ned i drittpreik. Du er flink å ta bilder – kanskje du skulle fortsette med det?

Du må nå være enig at de rødgrønne har sittet med makten i 5.5 år Lars ? Hva har skjedd på disse årene ? Det første som slår meg er at de rødgrønne har plassert oss i overdosetoppen i europa. Er du uenig i dette – eller er det tidligere Bondevik-regjeringens skyld i denne overdosetoppen ?

Gi de narkomane fri tilgang på det de trenger, så har man løst problemet i løpet av kort tid.

Slik det er nå at de må vente presis i 78 dager slik Stig E skriver er ikke holdbart.

De siste 10 år har vi hatt 2300 overdosetilfeller i Norge. De narkotikarelaterte dødsfallene er tilfeller av akutt forgiftning, altså overdoser, og dødsfall som kan settes i direkte sammenheng med avdødes rusbruk..

Jeg kan vise til tallmateriale fra det europeiske narkotikabyrået EONN fra 2006, som dokumenterer at erstatningsmedisinering med metadon og Subutex gir færre overdoser, bedre helse og mindre kriminalitet, dersom det gis tidlig nok og uten avbrudd. Det er snart 5 år siden – hvor er Regjeringen ?

Jeg vil legge skyld på de rødgrønne fordi de har oversett behandlingsresultater fra andre land. De rødgrønne har vært alt for sene med å gi overdosetilfellene et verdig liv. Ventetiden er 78 dager i Norge. Det er ledig kapasitet men de rødgrønne overser dette pga de har aversjon mot alt som heter privat. Dette er politikk – dette er rødgrønn politikk.

Nå har Jens Stoltenberg og familie hatt dette med rus tett innpå kroppen og de vet hva det hele handler om. De har sågar startet et utvalg – Stoltenberg-utvalget. Hvor mange år skal de holde på med dette på skattebetalernes regning ?

Vi liker å sammenligne oss med andre land og gjøre som dem – hvorfor kan vi ikke gjøre det i dette tilfellet også ? Det er en stor skam – verdens rikeste land som ikke har penger til rusomsorg !

Helt rett Stig E, med de prisene som narkotika har på gaten i Norge, samtidig som Norge er et av de rikeste landene i verden, jeg er helt enig, når skal staten subsidere denne varen på lik linje med andre varer, nei her trenger man et politisk bytte, få inn politiker som ser problemet med andre øyne.

Lars – Ikke gi opp – vi trenger din kompetanse også. Støtter du regjeringens politikk med 78 dagers ventetid for å få hjelp eller mener du at noe må gjøres?

Er man somatisk syk og venter på en operasjon, se det kan fort ta 180 dager med venting, så jeg syns ikke ikke at man skal bråke så my rundt disse 78 dagene, det er tross alt bare 43% av den vente tiden andre må stå ut med.

Skal man da utøke disse 78 dagene, slik at det blir mer rettferdig.

180 dager, da er man heldig, kan ta over et år i mange tilfeller.

Annonse