Sarpsborg Arbeiderparti dårligst på eldreomsorg

Arbeiderpartiet i Sarpsborg har regjert i kommunen i sammenhengende i 98 år – hvorfor er det ikke Sarpsborg utstillingsvinduet til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ? Partiet har vel bare et utstillingsvindu og det ligger i Trondheim – synd for Sarpsborg ?

Man kan sette det store spørsmålstegn på hvorfor AP-politikerne i Sarpsborg ikke er dyktige nok ? Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Kommunal Rapport gått gjennom kvaliteten på eldreomsorgen på norske kommuner og funnet at Sarpsborg ligger på en liten flaterende 382. plass av 430. Sarpsborg fikk terningkast én av seks.

- Det er ikke noe å skryte av, sier Svein Larsen, leder for hovedutvalg for helse- og sosialtjenester i Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderparti har mål å være best på eldreomsorg som innbefatter lege- og fysioterapitjenester, sykehjemsdekning, enerom med bad og wc og årsverk med fagutdanning innen eldreomsorgen basert på det kommunene selv melder inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmålet må bli: Trenger Sarpsborg Arbeiderparti ytterligere 98 år for å bli best – eller skal vi slippe til andre partier som kan gjøre det på kortere tid ?

Bruk din stemme 12 september – NEI TIL ARBEIDERPARTIET !

Vist 563 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

SÅ så. Det blir vel AP som vinner dette valget også. Da blir det nye brutte valgløfter, slik som sist gang,
og ingen forandring.
Nye år med det trauste kommunegrå byråkratiet.
De klarer jo ikke å brøyte, engang.

Men det er håp i hengende snøre, for sauene glemmer fort.

Jeg vet ikke om det er håp i et sarpe snøre ?

Knekten….

OM Arbeiderpartiet nok en gang skulle vinne valget,kan man bebreide AP for det?? Etter utsagn fra meningsberettigede her på siden,kan man få det inntrykket.

Det at vi har AP styre skyldes Sarpsborgs innbyggere.Flesteparten av disse har i snart hundre år ønsket AP-dominans i kommunestyret.

Det at Stig E. med flere forfekter andre synspunkter,og kritiserer absolutt alt,,og bruker det meste av fritiden sin på å skrive om dette, er vel og bra det,men får AP flertall igjen,er det for at Sarpsborgs innbyggere har valgt dem,og fortsatt liker politikken de fører. Da må resten av partiene dele på resten av stemmene,og samtlige er da,som nå,et kraftig mindretall.

Nå kom faktisk en ny undersøkelse som viser at Sarpsborg er best.IKKE dårligst som Stig E. startet tråden med.

Er det oss velgerne som er totalt på bærtur som ikke forstår hvor eminent et borgerlig styre slik som Stig E. i sin frustrasjon drømmer og skriver om, vil være for Sarpsborg,eller velger vi det rette ved å velge fortsatt AP??

Bare for å klarlegge…….det er de samme folka (ansatte) som ordner med brøytinga om det er den eller den som styrer.

Har du en link til denne undersøkelsen ?

Tror vi er enig at vi ikke kan bedreide arbeiderne for at det ikke blir brøytet. Vi bør sette pekefingeren på politikerne – det er de som sliter med å få kabelen opp.

Stadig flere kommuner bruker eiendomsskatt for å dekke opp for budsjettoverskridelser, dyre valgløfter og manglende økonomistyring. Det er som å sette plaster på en hodepine. Eiendomsskatt er feil behandling.

- jo dårligere kommunen drives – desto høyere er skatte- og gebyrtrykket !

Eiendomsskatt løser ikke kommunens problemer. Eiendomsskatt er for kommuner som har overinvestert og har høy gjeldsbyrde. De som sliter har mer gjeld enn gjennomsnittet.

Bynner du som Kong Carl og Siw du også nå,skal ha alskens velferd UTEN å være med å betale for det,og dokumenterer dette med uduglige politikere.Dette faller jo på sin egen urimlighet,og det fremstår like ugjennomtenkt som når disse uttaler seg.

Da gjør vi som Frp-kommunene,for beklagvis etter din egen målestokk må disse også drives dårlig,for de låner penger til over mønepanna,og sitter å skjelver av frykt for at renta skal gå opp.DA får kommunen utgifter da,og hvem skal betale det?Etter den søte kløe kommer den sure svie.Eller som Fredrikstad,bruker av kommunens oppsparte fond,som AP hadde spart sammen.Vet ikke hva som er verst jeg.

Leser du dagens SA,står undersøkelsen publisert der.;Forbrukerrådets store kommuneundersøkelse 2011.Sarpsborg topper så vidt foran Fredrikstad,deretter følger,Trøgstad,Skiptvedt og Moss av Østfoldkommunene.Lett blanding av Sp-styrte – Krf-styrte – Frp-styrte og AP-styrte med andre ord.

Politikerne sitter ikke å detaljstyrer kommunedriften Stig E. Det burde du vite,som vet det meste.

Jeg abonnerer ikke på SA om sommeren – kun om vinteren da kommer den til dobbel nytte.

Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Nei, Stig E, dette var ikke bra. Meget arrogant påstand som går langt over sømmelighetens grenser.
Hva du faktisk sier: akademisk utdannelse er håndverksutdannelse/praktisk utdannelse overlegen, og sarpinger er noen dumskaller.
Forøvrig, det heter “jevne” og “særping” skrives med liten “s”, “regjeringen” med liten “r”. Dessuten underlig ordstilling etter tankestrek.

Ikkeheng deg opp i skrivefeil eler fortfortskriving, hold deg til saken!
Språk kan vi sikkert diskutere et annet sted.

Når mine kritikere ikke kan ta meg på sannheten prøver de seg på skrivingen. De er jo de som taper på det. Lurer på om denne Criticus egentlig er Steinar H ?

Vel, Stig E og Arild, må jo si jeg reagerer selv på påstanden om “den jevne sarping”.
Ufint sagt. En beklagelse bør forventes.

Beklagelsen bør du få fra Jens Stoltenberg. De har laget lover og regler som gjør at Sarpsborg får 10 millioner kroner mindre til barnehager etc. pga den gjevne sarping ikke har god nok utdannelse.
Om jeg bruker ordet “den gjevne” eller gjennomsnitt er vel det samma. Det er greit nok for Stoltenberg.

Stig E, du skrev “Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?”
Her håner du og gjør narr av sarpinger. Så kommer du med en uttalelse, som i beste fall er villfarelse, “Beklagelsen bør du få fra Jens Stoltenberg”! Dvs. du skriver; Jens Stoltenberg skal beklage dine tabber og simple uttalelser, på dine vegne? I psykologien har vi et navn på dette -projisering.
Vi har alle rett til egne meninger og ytringer, men husk, med ytringsfrihet følger også ytringsansvar.

Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Som ekte sarping – regner jeg meg, tross flytting, kan jeg dessverre ikke gjøre annet enn å være delvis enig. Selvfølgelig ligger det mye i utdannelsenivået, men kanskje man nå også må ta i betraktning at det ikke lenger bare kan sies å være den jevne – altså gjennomsnittet, på grunn av innflytting og videreutdanning, ja utvikling?!

Så kommer et stort MEN – ingen skal komme til sarp og tro de blir akseptert. Nei, de skal så langt som mulig holdes utenfor – eliten, sarpinger er stolte over sin arbeiderklassestatus, og vil nok helst ikke gi slipp på den.

Politikerne derimot, de faller nok inn under den jevne sarping, med lav utdanningsnivå, der de sitter, de samme gamle gubbene, år ut og år inn. Om man mot formodning skulle få inn noen med høyere utdanning, vil denne sannsynligvis umiddelbart bli utfryst, (ville nok ikke bli valgt en gang) ty kameraderiet er utbredt, etter min oppfatning, (farlig å si…..) og det får ikke lekke ut til mening mann. Dette synes også å karakterisere det jevne arbeidermiljøet som derfor påvirker så mange, (scratch my back,hehe) også de med høyere utdannelse, (kjøpt og betalt?) som gjennom (gjerne økonomiske) fordeler og felles interesser , fortsetter å stemme AP til tross for en helt avvikende personlig politisk mening. Man vet hva man har – ikke hva man får?

Jeg tror nok at lokalpolitikken, (ikke bare i Sarpsborg, da) i likhet med Origo, bedrives som en plattform for de korrekte meninger (og de lukkede bakrum) – avgjørelsene kommer fra ledelsen, de som angivelig kan det og ingen spør? I lokalpolitikken bestemmer administrasjonen hva som er korrekt, på Origo er det de ansvarlige redaktører via media som styrer meningene, og motstand mot det korrekte, møtes med knebling, hersketeknikker og mobbing – og hvem orker slikt i lengden?

Min oppfatning av AP`s parole er ikke at ALLE SKAL MED, men tvert om, INGEN SKAL TENKE (det gjør vi for dere) – da kommer alle med?:)

Falsk I, skal vi skjære gjennom alt pratet og mistenkliggjøring og tenke litt på menneskeverd og respekt for mennesker?

Gamle slitte koster feier dårlig, bare vant med å ta det som ligger midt på gulvet .

Falsk I, skal vi skjære gjennom alt pratet og mistenkliggjøring og tenke litt på menneskeverd og respekt for mennesker?

Kanskje det ville være en god idè for de folkevalgte lokalpolitikerne? Vi kan forsøke å få dem til å forstå at de kanskje skulle få større tillit da, definitivt ispedd litt respekt og hensyn, hvilket er en bristvare?:))

Blir litt lei meg jeg, når jeg leser at jeg, som gjengs sarping, (tilogmed innflytter) er dum og uskolert, at jeg neppe kan regne med å få plass på hverken sykehjem eller i en eldrebolig, eller på noe vis kan regne med å få plass på den øvre delen av diverse statistikker, som tydeligvis teller alt og er veldig viktig for enkelte. Ikke skjønner jeg at det finnes andre politiske partier enn Arbeiderpartiet, som vil styre i denne kommunen, som består av så lavtstående individer som oss. Det kan da ikke være noe å hige etter, eller…..

Avslutningsvis fra min side – og tematisk er det noe utenfor kjernetemaet, men opplys en uvitende knekt.
Så vidt jeg kan forstå, “noen” postulerer:
Akademisk utdannelse/høy utdannelse = høy intelligens
Praktisk utdannelse = betydelig lavere intelligens
Akademisk utdannelse/høy utdannelse = høy sosial intelligens
Praktisk utdannelse = betydelig lavere sosial intelligens
Interessant vinkling, skulle gjerne like å se noen vitenskapelig underbygde forsøk/undersøkelser om dette.

Jeg tror jeg kontakter Dagbladet slik at man vekker Darwin P. Erlandsen til live igjen.
Han har en jobb å gjøre; han må skrive ut en del diplomer.

Makan…………

Antall innbyggere med høyere utdannelse avgjør hvor store tilskudd kommunene får til barnehager. Sarpsborg taper 11 millioner kroner på de nye reglene. Det som hittil har vært øremerkede tilskudd til barnehager, skal nemlig innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Beregningen av fordelingen til Sarpsborg kommune viser at kommunen vil trekkes 11 millioner kroner årlig på grunn av én av fordelingsnøklene Regjeringen foreslår å bruke.

Når innbyggerne i Sarpsborg har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet blir de straffet med mindre penger. Dette er en typisk rød tråd i hele denne sosialistiske regjerings levetid. De rike blir mer rik og de fattige enda fattigere.

Mindre penger fra staten gjør at rådmannen vil økonomisk straffe sarrpingene ved å hente inn mer penger fra innbyggerne. Alt blir dyrere med Arbeiderpartiet.

Hvis noen føler seg dritt lei og nedfor er opp til dem – men snakk dine politiske kamerater som lager disse reglene.

Ikke skjønner jeg at det finnes andre politiske partier enn Arbeiderpartiet, som vil styre i denne kommunen, som består av så lavtstående individer som oss. Det kan da ikke være noe å hige etter, eller…..

Det er kanskje nettopp det som gjør at de har styrt i 100 år – ingen andre vil/orker ha/ta jobben?:)) Resten flytter?:))

Avslutningsvis fra meg også til Stig E og evt andre.
Når Criticus nevner “noen”, så er jeg ganske så sikker på at han ikke hentyder til politikere, men til “skribenter” på Sarpeliv.

Og hva så ??

“Når de ikke kan ta meg på sannheten”,sier STIG E. Hvilke sannheter har du kommet med her??
Tror du bør lese gjennom disse meningsutvekslingene ovenfor her.Makan……………….

“Hva så?”,avslutter du med………..Kanskje Gråtass kom med et hint?Bruke fritiden til noe bedre kanskje?
Hva vet jeg?

Tragiske meningsutvekkslinger? Starte Tråder som viser seg å være feil i utgangspunktet??

Det er jo litt tragisk,å må tenke så det knaker for å få sværtet flertallet mest mulig,når egne politiske
løsninger ikke holder mål.

“Hva så”? Ja si det……..

Kanskje noen og enhver bør bruke fritiden til noen annet enn Origo

Kanskje noen og enhver bør bruke fritiden til noen annet enn Origo

Stå på du, Stig E. underholdningsverdien av det du og dine meningsfeller forfekter, er i grunnen ganskje stor, så bare fortsett, vi venter i spenning på neste utspill. :-)

Tusen takk for fine ord Ole.

Blir litt lei meg jeg, når jeg leser at jeg, som gjengs sarping, (tilogmed innflytter) er dum og uskolert,

Ikke vær lei deg Ole, du er sikkert en av de som ligger over gjennomsnittet – nettopp derfor at du er innflyttet – det var jo det jeg mente når jeg sa at Sarpsborg har utviklet seg noe takket være innflytting, selv om innflytterne ikke blir riktig akseptert. Da kan du jo ikke være den gjense eller jevne “sarping” vet du:))

Annonse