Nok et løftebrudd fra AP og de R/G i nytt statsbudsjett! Stakkars de som er gamle, kronisk syke og uføretrygdede som dette går ut over!!!

Nok en gang viser budsjettlekkasjer fra nytt statsbudsjett at denne regjeringen på nytt kutter inn på statsutgifter som går ut over de aller svakeste i samfunnet med minst inntekter og anledning til å få dekket utgifter til dyre daglige medisiner! Det er smertefullt og tragisk å se at de äller svakeste blir utsatt for nok et løftebrudd fra denne regjeringen! Jf

Fjerner sykefradraget
Etter det VG erfarer vil regjeringen i statsbudsjettet varsle at de i løpet av tre år vil avvikle ordningen som i dag gir syke eller pårørende rett til skattefradrag for utgiftene de har til å leve med alvorlige eller kroniske sykdommer.

Kuttet i det såkalte særfradraget for store sykdomsutgifter vil årlig ramme rundt 60.000 personer.

Vist 249 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette er noe av det mest fornuftige forslaget jeg hørt fra den rødgrønne Regjeringen. Dette fradraget gjør ikke noe annet enn å sysselsette et stort antall byråkrater i skatteetaten som kunne ha brukt tiden sin på noe annet.

Hva sier de lokale AP folkene innpå her om dette?

Stukket hodet i sanden?

Annonse