AP driver et hemmelig politisk muldvarp-system i Norge

Jeg gjenngir hele artikkelen fra ABC nyheter, dette er jo skremmende.

Systemet har til hensikt å innsette AP-tilhengere i alle viktige stillinger i Norge. AP vil da kunne beholde kontrollen selv om Norge skulle få en borgerlig regjering.
Dette er ingen konspirasjonsteori eller en en tidlig 1. april-spøk, det er virklighetes Norge i dag.

Systemet fungerer slik at alle i AP som har en ministerstilling, bruker sin stillingen med alle midler til å innsette AP-folk i alle viktige stillinger i vårt samfunn. De som har fått sin lederstilling med drahjelp av APs politiske muldvarpsystem, vil i all fremtid være lojal til AP.
Disse samfundslederne er i prinsippet umulig å få fjernet fra sine stillinger fordi de er beskyttet av AP-regjeringen. Alle bedrifter som staten har eierskap i i dag, har AP folk i ledelsen, og har fått sin stilling gjennom muldvarpsystemet. Det er mange eksempler på at muldvarpsystemet bruker press, trusler om oppsiglser, trusler om inndragning av øknomiske støtteordninger, kameraderi, forfremmelser, lønnshøyninger, utfrysinger i et miljø, osv.

Listen kan gjøres lang som et ondt år, og oppfinnsomhet i å presse er ubegrenset. Det er ikke lenge siden Trond Giske benyttet muldvarpsystemet i Telenor-saken. De viktigeste maktpersonene i samfunnet er først og fremst i media. Da er det ikke alltid det som blir formidlet i media som er det verste, men det som skulle ha vært formidlet.

Den skjulte sensurering har til hensikt å fremme et bestemt politisk budskap er det verste. Mangel på motforestillinger og kritikk. Med dette prinsippet fikk Joseph Goebbels hele Tyskland til å støtte opp om et vanvittig politisk system. Kritikere ble henrettet på stedet. Den eneste måten som samfunnet kan skaffe seg oversikt over problemet, er at alle ansatte i viktige stillinger i samfunnet må stemme elektronisk og resultatet legges ut offentlig.

De som ikke vil stemme i dette systemet, må bli avskjediget fra sine stillinger. Alle må ha rett til å vite hvilke politisk tilknytting en dommer har. Hvem vil bli dømt av en politisk motstander. Det var dette som skjedde da 92.000 NS medlemmer ble forsøkt dømt av AP-dommere etter krigen. De aller flest var helt uskyldige. Problemet er så stort og utbredt, at demokratiet henger i en tynn tråd.

Vist 172 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette er et stygt system som LO fullt og holdent støtter økonomisk.

Ja,særlig om man tror på alt som en skribent måtte finne på av useriøst oppgulp!!
Man må være politisk knall-blå for å bifalle slikt vås!

Begynne å sammenligne med nazi-Tyskland og krigsåren da!!Det finnes visstnok
ingen sperrer når det kommer til nedsabling og sværting av politiske motstandere.

Makan………..

Det er på tide å frigi STASI-arkivene. Det ryktes at dette vil bli gjort av en borgerlig regjering. Borgerlige er FOR demokrati og talefrihet og trykkefrihet de se …..

Annonse