Thorbjørn Jaglands Fredspris

Ja, man kan like gjerne døpe om hele fredsprisen. For med Jagland i førersetet er Nobels Fredspris i ferd med å miste sin legitimitet og gjennomslagskraft.

Jeg har alltid vært stolt av Norges rolle ved utdelingen av Nobels Fredspris. Etter at Jagland inntok ledelsen av Nobelkomiteen, har denne stoltheten fått seg en kraftig knekk. Tildelingen av fredsprisen til en amerikansk president som knapt hadde flyttet inn i det hvite hus var pinlig. Jeg håpet dette var et engangstilfelle og et utslag av uerfaren entusiasme.

Dessverre tok jeg feil. Med utdelingen av årets fredspris til EU, har Jagland & Co for alvor markert at de bruker fredsprisen i fremme av personlige politiske meninger, og ikke i tråd med Alfred Nobels testamente og intensjoner.

Man kan selvfølgelig argumentere for EU som et vellykket fredsprosjekt. Men det er ihvertfall 20 år for sent, og en elendig timing i forhold til det som for tiden pågår i EU. Valget er rett og slett så dårlig at det er på tide å spørre seg om Jagland er rett person for denne jobben ?

Vist 336 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Kanskje timingen er politisk valgt, men EU skulle ha hatt denne prisen for mange mange år siden, så jeg ser ikke kontroversielt med denne prisen. Faktisk er det en av de minst kontroversielle det siste tiåret.

Ifølge Nobel sitt testament:

“..shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses.”2"

Det eneste kontroversielle her er at man gir det til en organisasjon, som ikke er en person, men det er ikke første gang det skjer. Sannsynligvis er det Robert Schuman m.fl som burde få den.

Et klart brudd mot testamentet,som vi kan lese her
Geir Lundestad er en like stor syndebukk som Jagland.De to synes å leve i en annen verd.Det er svärt provoserende å gi prisen til EU,all den stund den politikken de förer overfor land i söreuropa som er allt annet enn fredsbevarende.Neste er vel at Lundestad og Jagland deler ut prisen til seg sjöl Jeg mener svenskene skal ta tilbake fredsprisutedelingen.Et kritiskt program om den forrige fredsprisutdelingen kan sees her

Plebious, vi kan jo ta teksten på svensk og inkludere begynnelsen også :

“Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta

(Min uthevning)

Derretter lister han de ulike prisene, med fredsprisen til slutt :

: “…och en del åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser…”

Det er således ikke begivenheter som ligger tiår tilbake i tid som skal belønnes med Nobels fredspris.

Når vi gjennom media så får høre at Jagland har forsøkt å få til dette hvert eneste år, kan man undres om han i det hele tatt forstår statuttene i det testamentet han er satt til å forvalte.

Du må også ta med deg Geir Lundestad.Misstenker at den mannen har påvirket Jagland og han er en mektig sekretär i kommiteen.Som sagt.Et klart brudd med testamentet og Nobels siste vilje.Norge har skemt seg ut for hele verden untatt den politiske eliten i EU.Et klipp fra en rubrikk fra Nationen.Understreker Geir Lundestad og Thorbjørn Jagland sitt ego

Lars, i likhet med enkelte andre skribenter fra venstresiden, blander du kortene. Det er historieløst å ikke anerkjenne EU’s betydning for freden i Europa. Og det er kunnskapsløst å påstå at EU fører en politikk ovenfor land i sør-europa som skulle være konfliktskapende. Dersom eksempelvis ikke hadde fått de hundrevis av milliardene fra EU, hadde landet kollapset. Ingen hadde fått lønn. Hvordan tror du situasjonen da hadde vært ?

Jeg mener allikevel at tildelingen ligger langt utenfor intensjonene i Nobels testamente. Som Nobel sier : …" den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer…." Og altså gjennom det siste året.

Det er forøvrig ikke slik at fredsprisen er noen svenskene kan “ta tilbake”. Sverige har aldri hatt denne. Og har heller ingen rett til den. Det er Alfred Nobel som besluttet dette i sitt testamente. Han skrev : "…för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer, som väljas af Norska Stortinget.. "

Da er jeg kunnskapsløs om EU og stolt av det!
Om ikke mange av landene var blitt lovet gulrøtter i form av større marked, mere penger osv. ville ikke EU vært det store “trollet” det er blitt i dag.
Det er heller ikke utenkelig at landene uten et medlemskap i EU hadde hatt det bedre økonomisk, det er EU som har vært pådriver for alle store utbygginger osv. det de glemte var at ingenting vokser opp i himmelen, på et tidspunkt går det galt for da brekker greina/stengelen og alt over bruddstedet raser ned. Og det er jo akkurat det som har skjedd.
EU er et stort uoversiktlig byråkratisk konglomerat som ikke produserer noe i seg selv, egentlig, de bare omfordeler og bruker andres (medlemslandenes) penger tydeligvis over evne.

Elisabeth, min kommentar om kunnskapsløshet var rettet mot Lars’ påstand om EU’s politikk mot land i sør-europa. Rettigheter og forpliktelser er de samme for alle land, uavhengig av om de er i sør eller nord.

Det kan forøvrig godt være at enkelte land ville hatt det bedre økonomisk gjennom å stå utenfor EU. Men de har jo selv ment det motsatte når de meldte seg inn..

Øystein, den siste steningen har du jo rett i, selvsagt. Men det er jo nettopp det som er vitsen med “gulrøtter” at man skal føle at man får et fantastisk tilbud.
For noen var det jo fantastisk, byråkratene!

Den förste prisen blev utdelt i Stockholm 1901.Her et eksempel på min kunnskapslöshet .Det er et faktum at EUs politikk mot land i söreuropa skaper sosial uro og demokratiske innstutisjoner blir undergravet.Det er slik folket i Hellas ser prisen som en provokasjon og hån for de som må gå til suppekjökken for å overleve.Det er EUs markedsliberalistiske politikk der hensikten er å rive ned offentlig sektor.Pålegge salg av offentlige eiendommer til spottpris for spekulanter og bankene,som EUs overordnende mål.Du evner alltså ikke se sannheten i hviteöyet.Jeg tillater meg å se prisen til EU i det perspektivet og kan ikke stötte Öysteins eneste agenda å kritisere Jagland bare for at han er APer.

Lars, i 1901 var Norge fortsatt i union med Sverige, og alle utenrikspolitiske aktiviteter ble håndtert i Stockholm uavhengig av om dette var beslutninger fattet i Norge eller Sverige.

Eksemplet ditt er ikke helt relevant. Det er ikke EU som har skapt problemene i Hellas. Det har grekerne gjort selv. De har i over et tiår brukt mer penger enn de har hatt. De har ikke på et eneste tidspunkt gjennom denne perioden hatt nok inntekter til å lønne og drifte det enorme offentlige apparatet som er blitt bygd opp. Man har delt ut fiktive jobber som vennetjenester og i tillegg unndratt beskatning på alt de har kunnet. I tillegg har de rundhåndet delt ut offentlige goder som stemmesankere i forkant av hvert eneste valg. Korrupsjonen har florert.

For å betale dette gildet har de gang på gang dratt kredittkortet – og skjult det for omverdenen. Når de ikke har greid å betale regningen på det ene kredittkortet, har de belastet neste – osv – helt til det ikke lenger kunne skjules.

Til tross for dette bedrageriet, har EU gått inn og lånt ut hundrevis av milliarder til Hellas for å holde hjulene i gang. I 2011 gikk de også inn sammen med bankene og slettet 100 milliarder Euro av den greske statsgjelden (rundt 780 milliarder kroner den gang). Det er nesten et norsk statsbudjett. Uten denne hjelpen hadde Hellas vært konkurs og mesteparten av befolkningen hadde vært kastet ut i arbeidsløshet, hungersnød og kanskje krigslignende tilstander.

Man hjelper ikke noen som har stelt seg slik ved å låne dem nye penger uten å rydde opp i årsakene til problemene. Derfor har EU og andre stilt krav til Hellas om at de må rydde opp i økonomien, ukulturen og korrupsjonen. Dette er ikke urimelig. Tvert i mot er det helt nødvendig for at Hellas skal ha en fremtid. Men siden krisen generelt er blitt dypere og lengre enn det man forestilte seg, innser flere i dag at reformene kanskje må gjennomføre over en lengre tidshorisont. Blant annet har lederen for IMF nylig tatt til orde for dette.

Å hevde at EU er årsaken til problemene i Hellas, eller de andre sør-europeiske landene for den saks skyld, er derfor å snu problemstillingen på hodet.

Lars, selv en partiløs Jagland har en 95%- mulighet til å gjøre seg bort.
Jeg skulle anta at de fleste andre partier priser seg lykkelige over ikke å ha Jagland i sine rekker.
Hans tabbekvote er uendelig, minner bare om “36,3 %”, “Bongo,bongo” osvosv.
Et hjertesukk, hvorfor kan ikke den mannen lære seg engelsk?

Elisabeth, det er ikke slik at EU står og lokker nye land inn i unionen. Det er landene selv som ber om medlemskap, slik bl.a Kroatia og Montenegro nettopp har gjort. Stort sett får landene beskjed om at de først må rydde opp økonomi, korrupsjon, manglende menneskerettigheter, manglende demokrati osv. Kanskje burde de ha vært strengere. Men det er en annen sak.. :-)

Den neste prisen bør gå til NATO. De var musklene bak EU’s fredpolitikk og er like berettiget til en pris som EU. Treplantere får stille seg bak i køen.

Want to trace the origins of European peace? Read Article 1 of the North Atlantic Treaty of 1949, which calls for members to settle international disputes “by peaceful means.” Article 2 committed members to maintain a “free” political system. This was backed up by military muscle, placing an enormous strain on budgets, including Canada’s. NATO succeeded not only in ensuring former European belligerents were allied, but fended off the Soviet threat. The year NATO should have been given the prize was 1991, when the West won the Cold War.

Det er ganske uhört at en ikke forstår problemene med politikken til EU sammen med EUs Sentralbank og IMF.Det er en troika som er beryktet for sin ikke vekst politikk.Grekerne fikk gullkortet utlevert av EU etter Goldman Sachs forfalskning av Hellas ökonomiske status under den davärende höyreregjering.Bankene lånte ut penger i stride strömmer uten å måtte frykte for at de måtte ta smellen når grekerne ikke kan betale tilbake.Det pålegges i stedet de som er uskyldige,folket i landet og ikke elitene som forårsaket krisa.Dette ser ikke en blind höyreidiolog men skal legge skylda på vanligt folk for uföret.Videre pålegger EU besparinger som förer til stor sosial uro og at alle mulige inntektskilder blir tatt bort.Denne medisinen er på forhånd dömt å misslykkes.Derfor er det ikkke akseptabelt at EU-tilhengere som nevnte Jagland og Lundestad ukritiskt deler ut prisen til EU.Så har vi spanjoler,italienere,irlendere,portugiser som har fått smakt på denne beske medisinen.Over 1/4-del av ungommer er til enhver tid arbeidslöse og landene rammes av stor utvandring.Dette er EU enten man vil eller ikke.Så Öystein trenger åpenbart å lese seg opp för han starter en tråd for å se alle perspektiver ved fredsprisutdelingen til EU.Dette kan ikke bare koke bort til en debatt om brudd på testamentet til Alfred Nobel.Nobelkommtiteen har i allt for mange år kastet skam på en framstående mans siste önske.EU er har en stor våpensmie i sine medlemsland og er slettes ikke i samsvar med testamentets statutter.

Lars,

Jeg forstår at du mener det er uhørt at andre ikke deler din oppfatning om EU’s rolle. Men man kan også snu det rundt og si at du har inntatt en mening du tviholder på uansett hva du tilføres av informasjon. Det er jo heller ikke slik at EU er en konstruksjon basert på ren høyreideologi. De sosialistiske partiene i Europa har vært pådrivere fremfor noen, inklusive vårt eget Ap. Vi kan heller ikke underslå at Europa har gjennomgått den lengste perioden uten krig i moderne tid. Det å unngå grusomheter ala første eller andre verdenskrig er for folk flest også overordnet alt annet.

Jeg er rimelig godt oppdatert på problemene til Hellas, og kan fortelle deg at du omskriver historien når du hevder at det famøse lånet fra Goldman Sachs ble tatt opp av “daværende høyreregjering”. Lånet ble tatt opp i 2001 – i en konstruksjon som skulle skjule Hellas’ egentlige gjeld. Dette ble gjennomført av det sosialistiske partiet PASOK – som både satt med makten da og gjennom de tjue foregående årene hvor den enorme gjelden ble bygget opp. Alt dette er tilgjengelig informasjon som du finner i litteratur overalt, bare du er villig til å lese og godta det som står der.

Man kan godt si at befolkningen er uskyldige i dette. Men det er de som har valgt sine ledere i demokratiske valg. Samtidig kan man også si at EU nå redder det greske folket fra sine egne sosialistiske ledere som har ruinert landet. Visst er arbeidsledigheten høy. Men uten EU’s redningspakker hadde den vært nær total.

Jeg er som du forstår uenig i tildelingen av fredsprisen til EU, men av helt andre grunner enn deg.

Svensk rett kan avsette komiteen. Svenskene er testamentsfullbyrdere. Men de tillot at Arafat fikk prisen….

Odd, de kan neppe avsette komiteen, siden testamentet er tydelig på at det er det norske storting som skal utnevne denne. De må i såfall kreve omstøting av hele testamentet. Det er noe langsøkt..

Hvis testamentets klausuler ikke oppfylles, så mener du at det ikke skal få konsekvenser? At ingen kan gjøre noe med det? Det er en rett de har fått via testamentet, og oppfylles det ikke, så kan de miste den. Det var ikke noe Stortinget hadde før testamentet ble fullbyrdet. Uten testamentet har de ingen rett.

Evt kan og bør Stortinget innsette andre medlemmer som oppfyller det.

Det er en rekke skandaløse mennesker som har fått prisen. Hvor kontroversielle kan avgjørelsene bli?

Selve prisens renomme blir ødelagt. Norge som tillitshaver blir kompromittert.

Prisen bør også kunne tas tilbake, mener jeg.


Aftenposten 15.4.2012:

Sannhetens øyeblikk for Nobelprisen

Norske politikere har sørget for at de “fredsforkjemperne” Nobel hadde i tankene har sett lite til pengene sine. Min svenske bok ledet til en gransking av Nobels fredspris som nå er avsluttet med sterk, men svært diplomatisk formulert kritikk. Tilsynet valgte å si minst mulig om fortidens synder, men i stedet kreve omfattende tiltak fremover. Nobelkomiteen fikk ikke medhold i at den er uavhengig og ikke skal ta direktiver fra noen. Den må adlyde Nobelstiftelsen i Stockholm og styret her ble pålagt å utrede hva Nobel ville med Fredsprisen og gi instruks – ellers er det risiko for at etterlevelse av formålet svikter “over tid” mente tilsynet.

Stortinget og Nobelkomiteen har lenge bygd på hjemmelagde utlegninger av det de kaller Nobels “kriterier” og et eget “fredsbegrep” helt fristilt fra testamentet. Begge deler grove, elementære feil som må rettes. Prisen skal, mente stiftelsestilsynet, gå til de mottakere Nobel hadde I tankene med begrepet “fredsforkjempere.” Når Nobelstiftelsen i Stockholm har klarlagt Nobels formål vil styret også kunne bli nødt til å be Stortinget skifte ut den nåværende komité med folk som har relevante kvalifikasjoner og holdninger ut fra prisens formål.

Nobels formål, entydig og udiskutabelt, var å støtte arbeidet for en global fredsorden bygd på folkerett og nedrustning. Norske politikere må nå slutte å bruke pengene fritt, etter eget hode. Jagland, Lundestad og Stortinget bør innse at tiden er inne for at folk som vil fremme Nobels fredsvisjon overtar.

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter.

Odd, svaret ligger nok i det Heffermehl skriver. Nobelstiftelsen kan nok be Stortinget om å skifte ut Nobelkomiteen. Men å “ta den tilbake” er et langt juridisk lerret å bleke – spesielt siden Fredrisprisen er noe Sverige aldri har hatt. Det er nemlig ingen tvil i testamentet om hvem som skal oppnevne Nobel komiteen. Testamentet ligger her.

Men jeg er enig i at årets fredspris, eller prisen til Obama for den saks skyld, neppe er i samsvar med Nobels formål og intensjoner. Men slik går det når man setter sosialister til å forvalte andres penger. De liker ikke at noen tjener penger, men elsker selv å bruke dem – og spesielt hvis de får bruke pengene i hytt og pine etter eget forgodtbefinnende.

Poenget er at Nobelkomiteen snarest bør få et større innslag av politisk uhildede personer. Og Jagland bør vi snart få slippe mer av.

Hva sier du om dette .Det spiller ingen rolle at det var PASOK som satt i regjering da.Den var allt annet enn venstreorientert,som mange sosialdemokratiske parier i Europa,som bärer sin del av ansvaret for denne utviklingen ledsaget av EU.Ny Demokrati med Kostas Karamanlis som Statsministerkanditat vant valget 2004 og orienterte seg mye mer til höyre enn den forrige regjeringen.Fra vondt til verre.At min oppfatning skulle enbart väre säregen fordi at jeg hevdet fra et venstresideperspektiv betyr ikke at du sitter på noen sannheter om årsaker til krisa.Fra 2008 har Hellas synkende BNP som en direkte fölge av “redningspakkene” fra troikan.Det blir gjerne sånn når kreditor tar vekk alle intekstmuligheter for skyldner.Neste gang du besöker Hellas kan du regne med at turistperler har blitt kjöpt opp av spekulanter etter pålegg fra EU.Betviler ikke at du er oppdatert på Hellas men da kan ikke tunnelsyn gjöre seg gjeldende.Uansett har ikke bankene brydd seg med å sjekke betalingsdyktigheten til Hellas i den vitskapen at skattebetalerne blir belastet regninga.Slik raner man til seg store offentlige verdier.Spania har allerede fått en krisepakke på 100 milliarder euro og ventes å måtte söke om ny.Samme kur som mot Hellas.Kutt i offentlig sektor.Kong Carl blev veldig såra og vonbråten når han ikke fikk plass i nobelkommiteen.Å kalle Jagland og Lundestad for sosialister dumheter.Ågot Valle fra SV var syk og hade stemt mot prisen til EU hvis hun var disponibel.Da kan en ikke skylde på “sosialistene”

Lars, har du selv lest artikkelen du linket til ? Den bekrefter jo det jeg skriver lenger opp.

Jeg tror forøvrig du ikke har fått med deg rekkevidden av gjelden som den greske staten bygde opp gjennom årene under Pasok. Med renter var statsgjelden i 2011 oppe i 370 milliarder Euro, eller 2800 milliarder kroner om du vi – eller 160% av BNP. Hvert eneste barn som blir født i Hellas, kommer altså til verden med nesten 280.000 kroner i gjeld.

EU har pumpet inn tre kriselån på over 100 milliarder Euro hver. I tillegg har EU og private banker sammen ettergitt over 100 milliarder Euro, eller 750 milliarder kroner i lån. Etter dette er gjelden nede på nivåer som Hellas burde kunne betjene. Men da må de rydde opp etter tiår med vanstyre.

Goldman-Sach affæren var ikke spesielt pen. Men sett i forhold til den statsgjelden man hadde bygget opp, blir denne affæren snarere dråpen enn årsaken. 2,8 milliarder var dette lånet på – altså 0,75% av den totale gjelden verden etterhvert har fått innsyn i.

Som jeg også sa lenger opp, tyder mye på at tidshorisonten på innstrammingene er for kort, og at det tar unna mulighetene for ny vekst. Det har IMF og EU også innsett. Men samtidig har det nok vært nødvendig å få grekerne til å innse alvoret og ta høyst nødvendige grep.

Når det gjelder graderingen av sosialister, er ikke dette helt min gate. Jeg forholder meg til den sosialismen vi ser i demokratiske europeiske land. Der faller Pasok perfekt inn, også med personlig vennskap til Stoltenberg-familien. Å kalle dette for høyresiden i Europeisk politikk, krever et ståsted ganske langt ute på venstrefløyen i norsk politikk. Der er det relativt tynt befolket.

Orker du å lese dette

EU har det siste året har kjempet for euroen – og undergraver demokratiet i enkelte land. Befolkningen vender seg mot det folkevonde fra Bruxelles og sier nei takk til mere EU-styring hver gang de blir spurt.

Fred? Neppe. At tanken VAR god , det er en annen sak. Men prisen skal gis til de som det siste året har gjort en stor jobb, hovedsaklig som følge av lang tids målbevisst arbeid. Har de gjort det dårlig siste året, så skal de ikke ha prisen. Det skal foreligge synlige resultater.

Markedsliberalismen vant Nobels fredspris?
Var det markedsliberalismen som vant Nobels fredspris i 2012? Mye kan tyde på det. George W. Bush politikken, den om «at de som ikke er med oss er imot oss», har vært/ er blitt en del av EUs politikk. En doktrine som utløste en krig på falske premisser (uriktig dokumentasjon om produksjon av masseødeleggelsesvåpen i Irak), og en krig i strid med folkeretten (Afghanistan). Med et slikt bakteppe (Bush-doktrinene) kan man trygt fastslå at Høyrepolitikk ikke er fredspolitikk!

Den gangen EEC (forløperen til EU) ble dannet i 1951, var det et fredsprosjekt i Europa – etter to verdenskriger (1914 til 1918, og 1939 – til 1945). Den gangen hadde EU sin berettigelse – etter to brutale verdenskriger – slik er det ikke i dag. I dag fremstår EU som en institusjon for en nyliberalistisk kapitalmakt – ikke som en fredspakt! Det er kapitalens iver etter makt over fellesskapsressurser og politiske beslutningsorganer som er blitt EUs varemerke. Dvs at det er ren høyrepolitikk, bygd på idealene til tidligere president i USA – Ronald Reagan og tidligere statsminister i Storbritannia – Margareth Thatcher. Den samme politikken som Fremskrittspartiet og Høyre vil føre om de kommer til makta i Norge.

Det er vanskelig å finne motivene for hvorfor EU (Den europeiske union) ble utpekt som mottakere av Nobels fredspris, annet enn at det var Nobelkomiteens anerkjennelse av markedsliberalismen. Den markedsliberalismen som har etterlatt et EU i stor økonomisk krise, og i enkelte land politiske kriser (økonomisk kaos og stor uro politisk uro).
Har Nobelkomiteen misbrukt sin makt og gjerning?

Det at Nobels fredspris anvendes på denne måten (til EU) – ser jeg på som en hyllest til «Fremskrittsparti-/ Høyre-politikk», der hvor skattelette, kapitalflukt, og kapitalflukt til skatteparadiser (fri flyt) trer foran fordeling og utjamning (solidaritet) – dvs interessene til de enkelte landene og dets beboere. Det skjer et år før vi skal ha Stortingsvalg i Norge! Det er skremmende å se at i enkelte land er det blitt slik at annen hver ungdom er arbeidsledig, ved siden av generell høy arbeidsledighet.

Da Torbjørn Jagland ble generalsekretær i Europarådet, ble det opplyst at han i 2009 fikk en lønn på ca 2,2 millioner kroner, og betaler null i skatt. Hva med Torbjørn Jaglands habilitet i forhold til EU når han har en slik jobb? En forøvrig en drømmejobb for markedsliberalister som generelt ikke vil betale skatter og avgifter. Er det snakk om et slags «pay-back» for jobben Jagland fikk i Europarådet når EU tildeles Nobels fredspris?

Nobels fredspris anvendes – slik jeg ser det – som en hyllest for et EU som driver systematisk fagforeningsknusing og sosial dumping av arbeidstakere! Og som anvender domstoler til å håndheve denne usolidariske politikken (se Vikingdommen, Laval dommen, Tysklandsdommen, Rűffert dommen).

Årets Nobels fredspris anvendes – slik jeg ser det – som en hyllest til de EU land som driver politisk inngripen i arbeidstakeres tariffavtaler/ arbeidskontrakter, med kutt i lønninger. Tilsvarende inngripen (kutt) i trygde- og stønadssystemer til de som er avhengig av samfunnet støtte. EU er blitt et ekstremmarked for økte forskjeller mellom folk.

Årets Nobels fredspris anvendes – slik jeg ser det – som en hyllest til bruk av offentlig (ofte brutal) makt mot arbeidstakere og trygdede som protester mot at demokratiet settes til side – og som demonstrerer mot innføring av massefattigdom – mens kapitalistene parallelt foretar kapitalflukt (fri flyt), trolig til skatteparadiser.

Markedsliberalismens forgjelding av sin befolkning i mange EU land, gjør at offentlige verdier, eiendommer og virksomheter privatiseres/ selges til latterlig lave dumpingpriser til spekulanter over en lav sko. Dvs verdier, eiendommer og virksomheter som kunne vært viktige inntektskilder for å få landene på økonomisk fote igjen. Slik frarøves fellesskapet eiendeler i flere EU land markedsliberalismens ånd. For denne politikken blir de nå belønnet med Nobels fredspris.

I disse dager, hører vi om skoler i enkelte EU land som må stenges på grunn av at de ikke har økonomi til å drive dem (sør Italia). De rike har selvsagt sine barn i private skoler, og merker ikke stort til dette. Før sommeren kunne men lese om at opp til 3 av 7 barn i Athen gikk på skolen uten å få med seg mat pga fattigdommen. Denne nyliberalistiske politikken skal altså EU få Nobels fredspris for.

I Norge sier +/- 3 av 4 velgere nei til EU jf meningsmålinger. Er ikke det samtidig et demokratisk parameter på hva det norske folk mener om EU og EUs politikk? Likevel går Nobelkomiteen og tildeler EU Nobels fredspris for 2012. Men denne arbeidsformen til Nobelkomiteen, og neglisjering av demokratiet, gjenspeiler jo bare demokratiet i EU. Bare ca 43 % av EUs borgere benyttet seg av stemmeretten ved siste valg til EU parlamentet. Er det denne «demokratiske» oppslutningen som får Nobels fredspris?

Det er sjelden at jeg har blitt så skuffet som etter tildelingen av fredsprisen til EU!
Mange har vist sin avsky gjennom å melde seg inn i organisasjonen «Nei til EU» – det er i fin måte å demonstrere mot Nobelkomiteens avgjørelse/ tildeling av Nobels fredspris 2012 på. Fortsett med det!.

.Egentlig mener Øystein P at prisen har riktig mottaker men gjör det til en agenda å sverte en leder som tilhörer AP og fernekte alle negative konsekvenser av EUs politikk overfor sine medlemsland

Lars, ja den har jeg lest. Og det er mye i denne artikkelen jeg er enig i. Eksempelvis er jeg enig i at fred handler om mer enn krig eller ikke. Årsaken til at jeg skrev innlegget er at jeg synes tildelingen av fredsprisen er helt feilplassert, både i forhold til EU’s fredsbevarende funksjon og alle de andre store hendelsene det siste året.

Når det er sagt, er denne artikkelen også farget av det politiske ståstedet til såvel avisen som intervjuobjektene. Det som forundrer i disse artiklene er hvordan venstresiden hele tiden forsøker å skyve ansvaret for “egne” handlinger over på andre.

Det er jo ikke slik at det er EU eller Hellas’ inntreden i Euroen som har skapt de problemene de sliter med. Majoriteten av gjelden og de høye statlige kostnadene ble drevet opp gjennom de tjue årene før Hellas gikk inn i euroen. Dette er jo hele grunnen til at de konstruerte den famøse finanspakken hos Goldman Sachs Uten dette bedrageriet hadde ikke Hellas oppfylt vilkårene. De hadde heller ikke hatt den kredittverdigheten som senere ga dem adgang til å fortsette å låne penger.

Det blir i overkant merkelig å skylde på EU fordi man selv har lånt mer penger enn man kan bære. Enda mer pussig blir det når man fortsetter med dette etter at EU har sprøytet inn hundrevis av milliarder i nye lån og ettergitt 750 milliarder i gjeld – til noen som i utgangspunktet lurte dem. Man kan jo bare tenke seg hva som hadd skjedd dersom noen av oss her hadde gjort det samme med banken sin…

.

Kan du da motbevise det som du ikke er ening i?Vi snakker om EUs destruktive politikk overfor gjeldstyngde land.Det er intet unormalt at stater tar opp lån,men bankene har sviktet sin oppgave ved å utdele lån helt ukritiskt.Dette i den trygge bevissthet at skattebetalerne betaler regninga etter de krav som IMF og EU pålegger de.Dette er en utopi ettersom landene har blitt tatt fra alle intektsmuligheter.De styrtrike grekerne,det er det mange av,har i stor stil flyttet sine formuer til skatteparadis og til land som har sekretesslover som skuler slike transaksjoner.Hvorfor krever ikke EU at de solidariskt stiller opp for befolkningen som lider stor overlast?

Fra Sveits]-[]-[] .Fredsbevarende?
Aftonbladet

Om å ta tilbake fredsprisen så kan jeg si at han som fikk den i 1949 i medisin burde levert den tilbake. Vil ikke akkurat kalle lobotomi (Det Hvite Snitt) fredsbevarende eller menneskevennlig.

Arafat og kompisen hans var vel mere erkefiender og krigshissere enn egentlig fredsskapere. De burde vel svare på hevnlyst og intoleranse med underkastelse begge to. Heller se hvem som kunne krype mest og dypest. Men ikke sikkert de stolte så mye på hverandre.

Jeg har ikke inntrykk at prisen gis til krypere og underdanige, men heller til de modige.

Lars, hvordan mener du bankene skulle ha funnet ut at Hellas jukset med regnskapstallene sine ?

Gjör som Island å nekt betaling av fordringene.Gå ut av Euroen.Goldman Sachs fikk betalt for å jukse.EU gikk på den blöffen.Svindlere er ikke lett å avslöre,men når storbanken blev avslört har det ikke blit tatt ut tiltale eller etterforskningskritt.Naturligtvis skulle også de politikere som var med i spillet blitt tiltalt.Det blir ikke gjort når de kan holde uskyldigt vanligt folk ansvarlige for gjelden som blev opparbeidet.Da blir bankene reddet ved at stater blir påtvunget “krisepakker” som ytterliggere belaster statene med gjeldsbyrde som ikke kan betjenes.Det bryr seg ikke bankene noe om,ei heller spekulantene som har fått lov til å senke verdensökonomien.Flott at du har omsorg men her sitter du på feil hest.Forkastligt er det.Din eneste hensikt var å ta Jagland for at han tilhörer “feil” parti.Vi kunne risikert at Kong Carl hade sittet i kommiteen,men du står for hans meninger.Du er bare ikke troverdig når du legger skylda på vanligt folk for eurokrisa,som er bygget på et luftslott

Lars, nå har du jo selv kritisert Jagland – og mer eller mindre kalt ham en høyrepolitiker. I denne saken bryr jeg meg ikke om hvilket parti han tilhører. Gunnar Berge, også fra Ap, ledet Nobelkomiteenfra 2000 til 2002, og gjorde en utmerket jobb.

Du har imidlertid fortsatt ikke svart meg på hvordun du mener bankene skulle ha oppdaget at Hellas hadde manipulert med regnskapstallene sine ?

Det er lenge siden testamentators siste önske har blitt fulgt opp av Jagland/Lundestad og gjort dette til sin egen politiske verksted

Vel, hvis vi holder oss til Nobelkomiteen under Berge’s ledelse, fikk Kim Dae-jung prisen i 2000 "for hans arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt og for fred og forsoning med Nord-Korea i særdeleshet. I 2001 ble prisen delt mellom Kofi Annan og FN “for deres arbeid for en bedre organisert og mer fredelig verden”, og i 2002 fikk endelig Jimmy Carter høyst fortjent prisen “for iherdig innsats for fredelige løsninger på internasjonale konflikter, for å fremme demokrati og menneskerettigheter og for å fremme økonomisk og sosial utvikling”.

Jeg vil påstå at disse prisene er i tråd med Afred Nobels testamente.

Og så venter jeg fortsatt på svaret på hvordan du mener bankene skulle ha oppdaget at Hellas hadde manipulert med tallene sine. Siden du er ganske påståelig om at bankene må bære ansvaret for dette, må jeg anta at du også har reflektert over grunnlaget for en slik påstand ?

Den såkalte nobelsfredspris skulle vært avskaffa for lenge siden.
Grensene for hva som er fredsarbeid er blitt dratt så langt ut til sidene ,at HVEM som helst kan få den uten og gjøre noe som har med freds skapende arbeid og gjøre.
Kun et politisk spill, for et heller mindre galleri som jubler for en pris som vi klarer oss greit uten.
Fred blir det ikkel,for mange ustabile og kyniske personer rundt omkring til det!

Annonse