Regjeringens bløff om økt satsing på vei

– Tidenes løft for vei og bane, sa Jens Stoltenberg (Ap) til NRK i forkant av at forslaget til statsbudsjett for 2013 ble offentliggjort.

I alt foreslår regjeringen 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette fikk samferdselminister Marit Arnstad til å si følgende til VG 8.okt : – Budsjettforslaget betyr at vi mer enn oppfyller de samlede økonomiske rammene for første fireårsperiode i gjeldende Nasjonal transportplan.

Jasså du ? La oss ta en kikk på hva som ligger i disse tallene. OPV – Opplysningsrådet for Veitrafikken har analysert tallene, og konkluderer bl.a :

Drøye 17 milliarder går til vei. Ut fra dette er følgende planlagt :

24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet (mye av dette har allerede vært under bygging en tid), 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

Samtidig gis det ikke økte bevilgninger til vedlikehold. Forfallet vil derfor fortsette å øke i 2013.

Det er lite i dette som tyder på at regjeringen er i forkant av NTP. Det eneste unntaket må være når det gjelder bompenger. I 2013 vil nemlig bilistene betale over 14 milliarder (!) i bompenger. Dette er 112,4 prosent av det som ble lagt til grunn i handlingsprogrammet til NTP. Kanskje var det dette Arnstad tenkte på ?

Regjeringen fortsetter altså i samme spor som før og påberoper seg “massive satsninger” som ikke bare viser seg å være beskjedne, men som også er overfinansiert med bompenger. Samtidig lar de forfallet fortsette. Det hele er kort og godt en bløff.

Vist 124 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

De rødgrønne skal sikkert bygge noen bruer, noen tuneller og noen moloer der det ikke bor følk. De hellige distriktene er jo myyyyyyyyye mer verdt enn steder der det bor følk se.

Det å føre velgerne bak lyset med et slikt regnestykke, viser jo det at regjeringen tror velgerne er en flokk sauer.

Pytt. Vi bilister skaffer til veie 60 milliarder i bilrelaterte skatteintekter til de rødgrønne bløffmakerne likevel

FrP vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Selvsagt vil vi det. Vi vil redusere statens omfang, kutte byråkrati, kutte statens kostnader, øke investeringene og redusere skattenivået for å trygge velferd og arbeidsplasser. Dette vil øke vekstevnen i norsk økonomi.

Det skal lønne seg å jobbe. Det skal lønne seg for næringslivet å investere i Norge. Vi vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi til å investere mer i infrastruktur, forskning og bedre rammebetingelser for næringslivet. Vi må rett og slett fjerne flaskehalsene i norsk økonomi, slik at vi får mindre press i økonomien i fremtiden. Dette krever at vi investerer litt mer oljepenger inn i norsk økonomi nå, slik at vi øker vekstevnen på sikt.

FrP vil samtidig kutte byråkratiet og unødvendige utgifter. En rapport utarbeidet for Akademikerne viser at vi kan spare rundt 45 milliarder kroner på å effektivisere offentlig innkjøp av varer og tjenester. Selv SVs leder Audun Lysbakken har uttrykt frustrasjon over økende byråkrati. Da trenger vi FrP i regjering, slik at effektivisering av offentlig sektor blir en oppgave og ikke bare en festtale.

De rødgrønne må forklare hvorfor det blir inflasjon om vi bygger veier, men ikke inflasjon om vi investerer i vindmøller eller oljeplattformer. Handlingsregelen er full av hull og må erstattes av en økonomisk politikk som ser på infrastruktur som en investering og ikke bare som en utgift. Vi trenger en økonomisk politikk som ser forskjell på forbruk og investeringer, på penger bruk i Norge og i utlandet.

Vi må slutte å spare oss til fant. Det er meningsløst at vi låner ut våre oljepenger til lav rente mens bilistene må låne penger fra utlandet til høy rente for å bygge veier. Det er som å kjøpe dyrt og selge billig. Det er ikke ansvarlig økonomisk politikk, det er oppskrift på å sløse bort pengene. Det er FrP imot.

Annonse