VALG OG VELGERE .

Som kjent legger alle partiene fram sine program foran valgene for at vi velgere skal få anledning til selv å vurdere hvilket parti vi mener det er riktig å støtte.

DETTE ble skrevet av Ivar Belck Olsen, i Halden Arbeiderblad,5.februar. Og den anledningen tror jeg flere enn undertegnede ser frem til – for hva har dere politikere egentlig tenkt å foreslå? (Spørsmålet rettes til samtlige partipolitikere, siden dagens situasjon virker fullstendig kaotisk). Som leder i seniorutvalget i Østfold Kristelig Folkeparti er Belck Olsen sikkert fullt klar over det som har foregått både foran og bak politiske kulisser(?) – og som er årsaken til tidens uføre. Det begriper neppe alle – verken politikere eller de som har valgt politikerne.

DERFOR bør flere etterlyse en forklaring, og en politikk som kan rette opp den galskap som politikere og byråkrater i lang tid har vært med på å gjennomføre. Bevisst eller ubevisst. Før et tidsaktuelt, demokratisk, norsk alternativ blir fremlagt, blir jeg neppe alene om å sitte hjemme på valgdagen – nok en gang – i påvente av nettopp et slikt antydet alternativ. Dette ser nemlig ut til å bli fraværende også ved Stortingsvalget-2009.

ALVORET i situasjonen kommer frem blant annet i boken Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg, og følgende sitat fra side 13 bør være tankevekkende for absolutt alle: ”Den internasjonale finanseliten har i det skjulte drevet sitt renkespill gjennom flere generasjoner. Målet er å skape en verdensordning som kalles globalisering, det vil si avskaffelse av nasjonal, demokratisk kontroll. Folkestyret skal erstattes av et føydalsk (fascistisk) styre.”

OVERSTÅENDE fikk spalteplass i flere aviser, tidligere i år. Men, til dags dato er ingen reaksjoner sett. Fortsatt opplysningsvirksomhet er tydeligvis nødvendig – for det handler til syvende og sist om demokratiet. IKKE den form for ”demokrati” som i årevis er praktisert. Galskap – er nemlig det riktige ordet i den sammenheng.

ALVORET i tiden er ypperlig beskrevet i artikkelen Penger , Makt og Din framtid
der svindelen blir avslørt i klartekst .

*REALDEMOKRATI *– basert på Norges grunnlov og dens intensjoner – er hva som må opp til bred debatt. (Politikere og byråkrater vil nok komme med innsigelser. Men det skal vi andre rett og slett overhøre). For vi har nå hørt nok fra det lauget. Mer enn nok!

FRIMODIGE ytringer er et kjennetegn i nevnte sammenheng. Derfor blir det spennende å se hvor mange redaktører som denne gang gir spalteplass

Thorbjørn Andersen.

Halden.

PARTIERNES UKJENTE FELLESPROGRAM.
Bare for å understeke ektheten av samrøret mellom partiene. Og riktigheten av at de 7 partiene på Stortinget – på folkemunne – går under fellebenevnelsen “STORTINGSPARTIET”, ber jeg leserne studere denne wikipedia artikkelen.

Fellesprogrammet

*Sitat fra wikipedia artikkelen:":
“Ved Stortingsvalget høsten 1945 var Fellesprogrammet en bærende gren, og forpliktet i realiteten alle partiene til å jobbe for programmets målsetning i mange år framover.”

For den 4/8-2009 skrev den tidligere Stortingspolitikeren Ingvald Godal følgende i VG:
“På de fleste områder er de politiske partiene i praksis nå så like at man må bruke mikroskop for å se forskjellen”.

Med andre ord -* Den politiske Høyre/Venstre aksen er en illusjon*.
Valgurnen har blitt en ønskebrønn.

Det gjenspeiler seg med stor tydelighet etter hvert valg, hvor velgerne får levert den samme politikken, bare i ny forkledning

Det er bare mulig ved å fortelle folket at vi må få et REALISTISK FOLKESTYRE, ET REALISTISK DEMOKRATI, ET DIREKTEDEMOKRATI

Folket må nå selv legge hånda på rattet til skuta Norge og få den på rett kjøl, for slagsiden er nå så stor at skuta må berges før den går under.

*Det er politisk krigstilstand i landet, og alarmen bør ringe i ørene nå så det gir gjenklang

Bidra med din underskrift.

*Deltakerlisten for 2011 for Bilderbergkonferansen *er nå på nettet og fra Norge finner vi Egil Myklebust (medlem i Bilderbergs styringskomité og tidligere styreleder for Hydro), kronprins Haakon, Ole Petter Ottersen (rektor på Universitetet i Oslo) og Erna Solberg (partileder for Høyre).
Professor Andrew Kakabadse har intervjuet mange tidligere deltakere og har skrevet boken “Bilderberg People”. Han sier konferansens formål er ikke å fortelle folk hva de skal gjøre, men forme hvordan de tenker.

Det forklarer at deltakerne kan snakke fritt om det som har blitt diskutert på Bilderberg, så lenge de ikke siterer Bilderberg. Meningene skal fremstå som deres egne og upåvirkede. Bank- og næringstoppenes ønske om et globalt marked der de slipper å forholde seg til lands forskjellige regelverk og valutaer blir til politikere og monarkers taler om internasjonale unioner for fred og sikkerhet

.

Vist 158 ganger. Følges av 1 person.
Annonse