AP og de R/G fortsatt i sterkt mindretall ...

Nok en ny meningsmåling viser at AP og de R/G fortsatt er i klart mindretall i mars, så bekrefter det bare en sterk og vedvarende tendens til klar misttillit til den sittende regjering som også nylig har mottatt den sterkeste kritikk en regjering har fått siden siste krig uten å gå av! Selv om Høyre opplever en markert nedgang denne gang – så er partiet fortsatt klart foran AP- og er desidert fortsatt landets største parti! AP fortsetter som vanlig i regjeringen med store utgifter til egne privatfly for millionvis av kroner mm – noe som åpenbart heller ikke er særlig tillitsvekkende hos velgerne!!! Opinionen leder derfor selvsagt fortsatt klart! Jf -
Høyre går kraftig tilbake
Mens Ap og Frp tar tilbake gamle velgere går Høyre tilbake 4,1 prosentpoeng.

Dette er de mest interessante utslagene på meningsmålingen som Opinion Perduco har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Arbeiderbevegelsens egen meningsmålingsvirksomhet -som nå er satt inn i valgkampen for AP.

Høyre er fortsatt landets største parti med en oppslutning på 31,9 prosent, og ville fått klart flertall sammen med Frp på Stortinget dersom det var valg nå. Arbeiderpartiet går fram 2,4 prosentpoeng og får 28,8 prosent på det politiske barometeret for mars.

– Jeg var nøktern da vi gikk opp på de foregående målingene, og jeg er nøktern også nå, sier Høyre-leder Erna Solberg til ANB.

Les også: Flest vil ha Erna som statsminister

Tjenester

– Målingen bekrefter nok at toppnivået i januar og februar har kjølnet litt, men vi er veldig fornøyd med målinger over 30 prosent og at det er et klart borgerlig flertall, legger hun til.

Lojaliteten til partiet er fortsatt stor, og Solberg tror det er de såkalt vandrende velgerne som nå har forlatt partiet.

Butter for Høyre
Bakgrunnstallene viser at Høyre fortsatt har høy lojalitet blant tidligere velgere. 90 prosent av dem som stemte på Høyre i 2009 holder fast på Erna Solbergs parti.

– Men det butter litt for Høyre nå, sier valgforsker Bernt Aardal.

Han ser tegn til at både Ap og Frp tar tilbake velgere fra Høyre.
– Det vil være interessant om dette er en tendens som holder seg fram til høstens stortingsvalg. For Høyre vil det være krevende politisk dersom partiet nå lekker to veier. Her dreier det seg om to typer velgere, sier valgforsker Bernt Aardal.

– Enda vanskeligere vil det bli dersom også Venstre tar fra Høyre. Da snakker vi om en tredje type velgere, supplerer valgforskeren.

Klarere forskjeller
– Siden forrige stortingsvalg har Høyre, ifølge meningsmålingene, fått mange velgere fra andre partier. Det vil være krevende å holde på disse. Frp kan lykkes når partiet nå markerer større forskjell til Høyre, sier valgforskeren og viser til utspillene fra Per Sandberg og Carl I. Hagen.

– På den annen side kan Ap score på at det markeres klarere politiske forskjeller og settes søkelys på Høyres politikk, sier han.

Valgforskeren poengterer at Høyre lå svært høyt på februarmålingen til Opinion Perduco. Tilbakegangen den siste måneden kan derfor være en tilfeldig justering til et mer «riktig» nivå. Det er også interessant å merke seg at 20 prosent av tidligere Ap-velgere fortsatt sitter på gjerdet.

Nå er også Miljøpartiet de grønne med i målingen og får 0,7 prosent oppslutning.

Halvert avstand
Ap-nestleder, Helga Pedersen biter seg merke i at gapet mellom Høyre og Arbeiderpartiet er halvert. Hun synes målingen er veldig oppmuntrende.

– Vi har fortsatt mye igjen til det vi skal ha som valgresultat, men tendensen er god. Jeg gleder meg også over at SV og Senterpartiet begge er over sperregrensen. Framtiden blir imidlertid ikke mindre viktig. Det vi fortsatt må legge vekt på er å få fram forskjellene i forhold til samfunnsutviklingen, sier Helga Pedersen.

Tallenes tale
Meningsmålingen til Opinion Perduco er tatt opp i perioden 26. februar til 4. mars. 980 personer er spurt på telefon om hva de ville ha stemt dersom det var stortingsvalg i morgen. 69 prosent har oppgitt partipreferanse som fordeler seg slik på de forskjellige partiene (endring fra forrige måned i parentes):

Ap: 28,8 prosent (fram 2,4)

SV: 4,3 prosent (tilbake 0,2)

Sp: 4,7 prosent (fram 0,9)

Høyre: 31,9 prosent (tilbake 4,1)

Frp: 17,7 prosent (fram 0,8)

KrF: 5,7 prosent (fram 0,5)

Venstre: 4,2 prosent (tilbake 0,1)

Rødt: 1,2 prosent (fram 0,1)

Miljøpartiet de grønne: 0,7 prosent (ny)

Andre: 0,9 (tilbake 0,9). (ANB)

Vist 79 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse