Stoltenberg mister stadig mer og mer tillit ...

Dette taler igjen klart for at det norske folk tydelig ønsker en endring i politisk lederskap, og det viser også at Stoltenberg ser ut til å ha forberedt mulig avgang til en internasjonal posisjon – kanskje hos Bill Gates!? Det som da er bemerkelsesverdig er at norske skattemidler er benyttet i stor grad til en slik omfattende profilering med bruk av privatfly til utenlandsreiser m m. Jf

Erna Solberg er folkets statsministerfavoritt

36 prosent vil ha Erna Solberg (H) som statsminister. 3 prosent foretrekker Siv Jensen (Frp) mens 27 prosent fortsatt mener Jens Stoltenberg (Ap) egner seg best. Det viser en måling som Ipsos MMI har laget for Dagbladet.

En rekke andre politikere har også fått sin popularitet målt. 10 prosent svarer at Jonas Gahr Støre (Ap) er best egnet som statsminister.

1 prosent svarer Per-Kristian Foss (H). Samme prosentandel får Kristin Halvorsen (SV) og Knut Arild Hareide (KrF). Mange svarer at de ikke vet hvem de mener er best egnet.

Les også: Ny rekord på meningsmåling for Høyre og Frp

Solberg er best likt blant kvinner, blant folk over 60 år, folk med videregående utdanning, folk i husstander med inntekt på over 1 million kroner, og nordlendinger.

Stoltenberg er like godt like av begge kjønn og blant folk i alle aldre, men noe bedre likt blant folk med høyere utdanning, folk i husstander med over 400.000 kroner og innbyggere i hovedstaden.

I undersøkelsen er folk også blitt spurt om hvordan de synes Stoltenberg gjør jobben som statsminister.

47 prosent mener han gjør en god jobb. 41 prosent svarer at han gjør en middels jobb og 11 prosent synes han gjør en dårlig jobb.

Som partileder får han godkjentstempel fra 61 prosent av de spurte. Solbergs innsats som partileder blir belønnet med et bekreftende nikk fra 81 prosent av de spurte.

Vist 106 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Interessant da også i samme anledning å se hvordan redaktører og journalister stiller seg til samme sak i forhold til folkemeningen – jf Redaktør Gunnar Stavrums blogg i Nettavisen som jeg for øvrig er helt enig i! Jf

Pressen vil ha Jens Stoltenberg
Statsminister Jens Stoltenberg er dobbelt så populær blant journalister og redaktører som blant velgerne.

Hvis journalistene får bestemme, vil Stoltenberg gjøre et brakvalg.

Dagsavisen skriver at hele 50 prosent av norske redaktører og 49 prosent av norske journalister svarer at de vil at Arbeiderpartiets leder fortsatt skal være statsmininister.

At journalister er mer venstreorientert enn befolkningen, er ikke noe nytt funn.

Det ville være en sensasjon om journalister – i motsetning til alle andre mennesker – ikke lot sitt grunnsyn farge sitt arbeide.

Professor Frank Aarebrot ved Institutt for Sammenliknende Politikk på Universitetet i Bergen har gjort årlige målinger som viser dette.

Spørsmålet er hva journalistenes holdninger har å si for journalistikken.

Ingenting, mener flere av redaktørene og journalistene Dagsavisen har spurt.

Det er overraskende generøst på egen stands vegne.

I pressens Vær varsom-plakat er nettopp integritet og uavhengighet et av de viktigste punktene:

2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

Ytre bindinger som aksjer, økonomiske vederlag eller verv er enkle å kontrollere. Verre er det med holdninger og overbevisninger, men det ville være en sensasjon om journalister – i motsetning til alle andre mennesker – ikke lot sitt grunnsyn farge sitt arbeide.

Journalister er også jevnt over opptatt av andres bindinger.

Men det faktum at norske medier deler 7,5 milliarder kroner i direkte og indirekte pressestøtte hvert år, er en binding som sjeldent drøftes ideologisk.

Journalister flest er økonomisk avhengig av støtte fra staten, samtidig som deres politiske overbevisning tipper mot Jens Stoltenberg.

I motsatt retning teller at journalistikken er et fag, at redaksjoner er profesjonelle og at kjøperne/leserne ligger mer til høyre.

Skal man selge aviser, nytter det ikke å være regjeringsorgan.

Norske medier har vært opptatt av å rekruttere kvinnelige redaktører og etniske minoriteter, naturlig nok.

Det er enkel sosiologi at dine holdninger og referanser kommer til uttrykk i det du gjør.

Selvsagt gjelder det også politiske oppfatninger og personlige fordommer.

Derfor er det uheldig at journalister og redaktører avviker så sterkt fra befolkningen ellers.

Det går ikke bare på politiske holdninger, men også en tendens til å bli Oslo-orientert og «opphøyd» fra hverdagslivet rundt om i Norge.

Det finnes knapt en Fremskrittsparti-velger på SKUP-konferansen, og det er ikke fordi offentlig ressursbruk og byråkratisk sløsning ikke er et godt område for gravende journalister.

Å hevde at journalistikkens verdensbilde ikke preges av journalistenes politiske oppfatning, økonomi og bosted er oppsiktsvekkende naivt.

Alle vet at journalister og reddaktører tilhører de illrødrøde. De er kjøpt og betalt med subsider over mange tiår.

Med det bifallet,og enorme oppsluttningen “Spectator” har på sine politiske vyer her på siden,må
jeg si jeg beundrer pågangsmotet.Tenk å slite ut tastatur etter tastatur,og ingen nevneverdig
respons er å registrere.Det samma mølet og nedsablinga,år etter år,som snart bare et par-tre
støkker er interresert i.

Annonse