LO - dobbeltmoralistenes store høyborg og stortempel!!! ...

LO – den store lønnsfestens høytempel og høyborg – hvor dobbeltmoralen florerer – mens lønnsfesten planlegges og streikeknivene verbalt slipes fordi man også må tilfredstille almuen og de lønnstapere som man egentlig representerer i forhold til egne kjempelønninger! For en gjeng dobbeltmoralister som maner til moderasjon – mens forbundenes storslåtte årsmøter flommer over av godt drikke og overdådige festbord! Denne oversikten i Nettavisen viser også at egen grådighet har fått stor innpass! Jf

Dette tjener LO-pampene

Gjennomsnittslønnen ligger på 1,3 millioner kroner. Nå maner de til moderasjon.

Mandag møttes LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å diskutere lønnsoppgjøret og NHO ønsker lavere lønnsvekst.

LO-lederen, Roar Flåthen, tar sikte på et moderert lønnsoppgjør. Selv tjener han over 1,8 millioner kroner inkludert styrehonorar, mens snittet til LO-ledelsen ligger på 1,3 millioner.

Alvorlig
Det er ikke rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett. Situasjonen i internasjonal økonomi er fortsatt svak. Det påvirker konkurranseutsatt sektor her i Norge som må kjempe om kontrakter i stagnerende markeder, skriver NTB.

- Jeg håper og tror at LO også tar med seg dette alvorlige bakgrunnsbildet inn i forhandlingene. Det handler til syvende og sist om arbeidsplasser og norsk økonomi evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene, sier Kristin Skogen Lund til NTB.

Tjenester

Få halv pris på sykkel og sykkelutstyr

Det kompliserte med denne situasjonen er ifølge Flåthen at det går veldig bra i de andre bransjene, som ikke går internasjonalt.

Medlemmene i NHO ønsker nå at årets oppgjør blir lavere enn i 2012, der oppgjøret var fire prosent.

Lønnsøkning
LO-ledelsens lønn reguleres hvert år med virkning fra 1. januar. I 2013 ble lønningene regulert med 4 prosent. Flåthen og resten av ledelsen har derfor en ganske høy lønn. Gjennomsnitts lønnen ligger på 1.018.344 kroner.

I tillegg til en høy lønn som leder i LO har Flåthen fått en spesialplass i styret i Kongsberg Gruppen ASA. Selv om det egentlig ikke var plass til flere i styret i Kongsberg Gruppen ble det opprettet varastilling som ble tildelt LO-lederen.

Honoraret for denne stillingen skal være mye høyere enn hva som er vanlig for en slik stilling. Flåthen får 195.000 kroner i året for stillingen.

Men Flåthen er med i flere honorerte verv i Forsikringsstiftelsen Fafo, Bank1 Oslo og Akershus AS, Amedia AS og Innovasjon Norge.

Hans totale lønn fra honorarer blir da 690.000 kroner i året. Dette gir han en total lønn i 2012 på 1.853.821 kroner.

Gerd Kristiansen får 172.000 kroner pluss statlige satser for møte i Landsmøte for Heimvernet, Tor-Arne Solbakken får 204.000 pluss en godtgjørelse som bestemmes i april, Ellen Stensrud får 420.200 kroner, Trine Lise Sundnes får 207.600 kroner pluss statlige satser i møtegodtgjørelse fra to organisasjoner og Kristian Tangen får 8.500 kroner i honorar.

Tallene er hentet fra LO sine hjemmesider og det er tatt i betraktning at man er i møte med hvert styre hvert kvartal.

Dette drar derfor gjennomsnittslønnen til ledelsen opp fra 1.018.344 kroner til over 1.300.000 kroner, som da blir den gjennomsnittlige totallønnen til ledelsen.

Her er årslønnen til LO toppene:

Roar Flåthen 1 163 821

Gerd Kristiansen 1 047 439

Tor-Arne Solbakken 1 047 439

Ellen Stensrud 1 047 439

Trine Lise Sundnes 931 057

Kristian Tangen 872 866

Vist 129 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Enda et ekstremt eksempel!!! Jf

Roar Flåthen fikk 55.000 for tre møter

Men etter at det ble avslørt at han fikk honorar for styremøter han ikke var med på, ba ham selskapet om avkorting.

- Det går fram av årsrapporten for 2012 at Roar Flåthen fikk 130.000 kroner i styrehonorar i fjor. Stemmer det?

- Roar Flåthen har bedt om avkorting slik at han fikk betalt per møte han møtte på, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen til Nettavisen NA24.

Tjenester

Få halv pris på sykkel og sykkelutstyr

Det betyr at Flåthen fikk en kompensasjonen på rundt 55.000 kroner fra Kongsberg Gruppen i fjor, eller litt over 18.000 kroner per møte.

- Når ba han om avkorting?

- Han orienterte Kongsberg Gruppen muntlig ved årsskiftet og for kort tid tilbake meddelt han det skriftlig også, sier Lie.

Totalt tjente LO-lederen i fjor rundt 1,8 millioner kroner.

Faksimile fra årsrapport Kongsberg Gruppen 2012.

Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø i LO bekrefter at Roar Flåthen har sagt fra seg deler av honoraret.

- Det er en personlig beslutning fra Roar, med bakgrunn i at han i tidligere fastlagt oppdrag, ikke hadde muligheten til å møte på mer enn tre møter i fjor, sier Hammerø til Nettavisen NA24.

Giske presset på

Ifølge NRK i fjor høst, var det næringsminister Trond Giske som mente at Flåthen ville passe ypperlig som nytt styremedlem i Kongsberg Gruppen.

– Valgkomiteen mottar mange forslag fra aksjonærene, og ett av dem kom fra Nærings- og handelsdepartementet. Dette gikk ut på at Roar Flåthen skulle velges som styremedlem, sa valgkomiteens leder Sverre Valvik til TV 2 i fjor.

Roar Flåthen fikk i fjor en kompensasjon inkludert lønnen fra LO, på 1,8 millioner kroner i 2012.

LO-ledelsens lønn reguleres hvert år med virkning fra 1. januar. I 2013 ble lønningene regulert med 4 prosent. Flåthen og resten av ledelsen har derfor en ganske høy lønn. Gjennomsnitts lønnen ligger på 1.018.344 kroner.

LO-ledelsen snittlønn på 1,3 millioner

I tillegg til en høy lønn som leder i LO og honoraret fra Kongsberg Gruppen, har Flåthen også en rekke andre bra honorerte fra Forsikringsstiftelsen Fafo, Bank1 Oslo og Akershus AS, Amedia AS og Innovasjon Norge.

Hans totale lønn fra honorarer blir da 690.000 kroner i året. Dette gir han en total lønn i 2012 på rundt 1,8 millioner kroner.

Han er ikke alene i LO-ledelsen å ha millionlønn. Snittlønnen til LO-pampene lå på 1,3 millioner kroner i fjor

Annonse