Økende arbeidsledighet med rødgrønn-regjering

Foto:VG.no
Verktøyskassa for å holde arbeidsledigheten ned er borte. Den rødgrønne-regjering har resignert i kampen mot lav ledighet. Slagord som “Alle skal med” er kastet på dyngen. Den rødgrønne-regjering har lagt grunnlaget for en høyere ledighet i tiden som kommer. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet. Det blir vanskelig å snu trenden.

Vist 212 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Arbeidsledigheten i Norge har nå gått opp til 3,7% og det utgjør vel ca.100.000 arbeidssøkere. Mye av årsaken ligger vel i alle de tusener av studenter som nå uteksamineres og melder seg arbeidsledige, og alle de andre som ikke ennå er ferdige med sine studier og søker sommerjobb.
Søsterpartiet til Høyre i Sverige under Fredrik Reinfeldt ledelse med Moderarerna har nå påført landet en arbeidsledighet på over 8,4%. Ungdomsarbeidsledigheten er på hele 25-27% og innvandrerbefolkningen er
oppe i hele 40% i arbeidsledighet.
Det må da kunne sies å være en katastrofe for svenskahemmet!!!!
Det er politikken som føres og som har resultert i den store arbeidsledigheten. Tro det eller ei, men Moderaterna går for en stor arbeidsledighet, fordi de anser arbeidsløshet som en måte å holde lønningene nede. Det betyr også mindre pensjonsutbetaling når den tid kommer, og større inntjening til eierne.

Nå bryr jeg meg om de norske arbeidsplassene – ikke de svenske.

Årsaken til økt ledighet stemmer ikke med virkeligheten. Tallene på økt ledighet kom før studentene ble uteksaminert. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet.

Så lenge som du fronter politikken til FrP-Stig E- så bryr du deg i alle fall ikke om norske arbeidsplasser.
Dersom ledigheten øker så hjelper det ikke på ledigheten med skatte og avgiftslette på over 100 milliarder kroner, heller tvertimot. Ledigheten vil heller øke akkurat som i Sverige.
FrP politikken duger ikke, så her må jeg bare skuffe dine parti og trosfeller.
Det er penger som skal til for å holde hjulene igang og ikke skattelette.
Det betyr at dersom partiet ditt kom til makta så ville det bli en katastrofe for land og folk!!!!!!

Jeg synes det er flott at du setter meg inn i en politisk bås. Da vet jeg at du allerede har tapt debatten.

Tenk på all den skulte ledigheten som er i Norge, man kaster bort milliarder på å trygde friske folk,. Statestikkene blir lissåmm bedre da se ….

Det hele er en tragedie! Unge mennesker uten håp for fremtiden. Uten å være istand til å realisere drømmene sine og å etablere seg slik vi tok det som en selvfølge engang. Du tror ikke det har noe med all invandringen å gjøre da Niqab? Det er bare å se hva som skjer i England! Merkelig at vi ikke lærer noe fra andres erfaringer.

Innvandringen har nok noe med ungdomsarbeidsledigheten å gjøre. Innenfor EU/EØS har vi fri flyt av arbeidskraft. På grunn av dette så har vi bl.a ca. 100.000 polakker, ca 80.OOO svensker som jobber i Norge, og gudene vet hvor mange som kommer fra de andre nordiske landene og EU forøvrig. De fleste jobber vel innenfor bygg&anlegg, hotell og restaurant, sykehus og eldreomsorg, olje og servicebransjen o.l. yrker.
I Finnmark er ca. hver 3. arbeidstaker fra Russland og der er det fortsatt 1100 ledige stillinger, men det er vanskelig å få disse stillingene besatt grunnet mangel på kompentanse,kulde og mørketid.
Arbeidsgiverne søker derfor etter flere arbeidere fra Russland, men der støter de på reglene fra EU om et felles europeisk arbeidsmarked.
UDI gjør det derfor vanskelig for arb.giverne å hente arbeidskraft utenfor EU, noe de der nord protesterer
høylytt mot.
Asylsøkere og fremmedkulturelle utgjør derfor en forsvinnende liten del av innvandringen til Norge.

Asylsøkere og fremmedkulturelle utgjør derfor en forsvinnende liten del av innvandringen til Norge sier du. Denne lille gjengen utgjør 20 prosent av de kriminelle som sitter i norske fengsel. Hvor mange nye landsmenn er det i Norge – og hvor mange kriminelle (norsk / utlending) totalt sitter i norske fengsler ? Våre nye landsmenn er mer enn nok representert i våre fengsel – og hvorfor det ?

Tenk om denne gjenger blir 5 ganger så stor ?

Norge har nå en befolkning på 5.063.700 mennesker. Ved årsskiftet 2012/13 bodde det 449.000 registrerte utenlanske statsborgere her i landet. Hovedtyngden av disse kommer fra EU-området. Fra Eritrea og Somalia bodde det hhv. 2400 og 2200.
Hovedtyngden av denne lille gjengen til Stig E kommer fra EU-landene, og her er det jo fri flyt. Vil du at Norge skal melde seg ut av EØS/EU samarbeidet?

I den offentlige debatten har det vært mye diskusjoner om i hvilken grad innvandrere begår mer kriminalitet enn andre. Er innvandrere overrepresentert i kriminalstatistikken? Svaret er at flertallet av dem som blir siktet og straffet, ikke har innvandringsbakgrunn. Men sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere noe overrepresentert blant personer som er siktet og straffet for forbrytelser. Jeg mener at vi må stenge porten som Arbeiderpartiet åpnet, dvs lukke for IKKE-vestlige.

I Sverige med Moderaraterne under ledelse av Reinfeldt har de gått nye veier for å få folk i arbeid. Høyre har kopiert opplegget og kaller det på godt norsk for aktivitetsplikt. Det er her snakk om å slippe de gode krefter inn i arbeidsmarkedstiltakene, I festtalene kalles de for ideelle aktører, men i praksis er det de helkommersielle som slipper til, der profitt er det viktigste formålet med virksomheten.
Disse gode kreftene driver med sysselsettingstiltak betalt av det offentlige. Regjeringa har stor tillit til arbeidsmarkedstiltakene og har satset flere milliarder på såkalte jobbcoacher, da deres syn på arbeidsløshet er en feil hos individet og ikke i arbeidsmarkedet.
Jobbcoacherne arbeider over et stort fagfelt med hypnose, dyreterapi og healing. De mener det styrker de arbeidsledige til å finne jobb. Enkelte mener sågar at nye nerveceller blir skapt. Siden dette er fagfolk av ypperste klasse så tar de seg svært godt betalt av det offentlige.
Her tror jeg jammen meg at Høyre har funnet løsningen på hvordan arbeidsledigheten kan løses under en borgerlig regjering.
Dette bør du Stig E også foreslå for dine partikamerater i FrP! Utstrakt bruk av healing!

Annonse