Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

Vist 147 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Det står nok mye dårligere til på den borgerlige siden nå rett foran stortingsvalget! Det eneste de muligens har blitt enige om er at et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, men der slutter også enigheten.
Hva slags politikk de så vil føre, der er de pr. idag helt uenige på alle områder.
Blir FrP med i Jern-Ernas regjering- da truer Venstre og KrF å stå utafor. FrP truer med at partiet ikke vil støtte en regjering som de ikke er en del av. Venstre og KrF vil ikke sitte i en regjering sammen med FrP..
FrP vil fjerne bompenger, mens høyre vil beholde systemet slik det er idag. FrP vil bruke et helt statsbudsjett på veiutbygging, mens Høyre vil bygge veier med utstrakt bruk av OPS (Offentlig-privat-samarbeid) Resultatet blir større bompengeavgifter og dobbelt så dyrt for oss stakkars skattebetalere som skal betale gildet.

Jeg forstår hva du sier om hvilke politikk de borgerlige skal føre. Men det blir forskjellige scenarioer, la meg forklare:

Høyre – Frp
Høyre – Venstre – Krf
Høyre – Frp – Krf
Høyre – Krf
Høyre
Høyre – Venstre med støtte fra Krf
Og andre konstellasjoner +

Hvilken politikk som skal føres er avhengig av oppslutning de forskjellige partiene får. Hvorfor bruke energi på å diskutere hvis, om og men ?

Hvis i et tenkt tilfelle at Høyre, eller Frp , eller Krf får flertall alene ? Da trenger de ikke støtte fra noen andre.

Som sagt er det velgerne som avgjør hvilken politikk som skal føres. Når stemmene er talt opp må de som sitter med flest stemmer komme sammen og se om de kan finne hverandre politisk. Er du ikke enig i det da ?
Partiene er enig om at Norge trenger en ny kurs – en borgerlig kurs – et borgerlig flertall.

Det spriker iallfall i alle retninger så langt i den borgerlige leiren og minner meg mer og mer om det polske riksråd. Velgerne vet ikke hva slags politikk de stemmer på og konsekvensene av en slik rotete forsamling.
Statsministeren sier at usikkerhet er det siste Norge trenger i en usikker økonomisk situasjon ellers i Europa. Det er jo det du også Stig E indirekte mener.

Jeg tror du må lese innlegget mitt en gang til før du fantaserer på noe jeg ikke mener eller sier.

Annonse