Er Norge mer korrupt enn man tror??? ...

En meget interessant og bemerkelsesverdig korrupsjonsundersøkelse gjort av Transparency International viser at 4 av ti personer mener medier, selskaper og partier i Norge er korrupte! Dette er stikk i strid med det inntrykket regjering av AP og de R/G prøver gi av hvor skikkelig og ordentlig alt foregår i Norge, og bør være en alvorlig vekker for den selvgode norske tilstanden. Vi har jo de senere årene opplevd en rekke korrupsjonsskandaler – og ikke minst ved tildeling av jobber, pensjoner, lønn, styreverv og styrehonorarer som rene gjenytelser for f eks politiske tjenester m m!
Vi er ikke tjent med slike forhold i et lite land som Norge – ikke sant? – Jf

Fire av ti mener norske medier, selskaper og partier er korrupte
Og fire prosent har betalt bestikkelser i møtet med det norske rettsvesenet, viser stor korrupsjonsundersøkelse.

Fire prosent av de som svarte på undersøkelsen i Norge, sier de har betalt bestikkelser i møte med det norske rettsvesen.

Det er antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International som står bak undersøkelsen, som er den største som er gjort på temaet i verden noensinne.
På verdensbasis svarer 27 prosent av de spurte at de har betalt bestikkelser i kontakt med offentlige institusjoner og tjenester i løpet av det siste året. Det tilsvarende tallet for Norge er tre prosent.
Av dem som har vært i kontakt med det norske rettsvesenet har fire prosent, hver 25. person, betalt bestikkelser.
- Jeg ble overrasket over det høye antallet som har betalt bestikkelser i Norge. Det viser oss at alle sektorer er sårbare for korrupsjon, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.
Både i Danmark og Finland ligger andelen på én prosent. Sverige er ikke med i undersøkelsen. Også politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim er overrasket over tallet.
- Jeg synes det er overraskende, og svært alvorlig, hvis dette stemmer, sier han. Han sier Økokrim ikke kjenner til noen eksempler på bestikkelser i det norske rettsvesenet.

Habilitetsproblematikk i Norge
For Norges del svarer mer enn én av fire at personlige relasjoner er viktig for å få ting gjort i offentlig sektor.
- Det er ikke noen hemmelighet at bekjentskap er en utfordring i Norge. Vi er en liten, tett sammenvevd befolkning, og interessekonflikter og habilitetsproblematikk er utbredt. Derfor synes jeg ikke det er rart at folk oppfatter personlige relasjoner som viktig, sier Slettemark.
- Dette illustrerer også det problematiske ved økt lobbyvirksomhet og politikere som går over i kommunikasjonsbyråer, det er et problem som har blitt mer tydelig de siste årene, sier hun.

Korrupte medier og partier?Fire av ti svarer også at de oppfatter at politiske partier, media og privat sektor som korrupte. Slettemark tror en årsak til at så mange mener viktige samfunnsinstitusjoner i Norge er korrupte, er at vi har blitt mer bevisste på korrupsjonsproblematikken.
- Det er et økt fokus på økonomisk mislighold. Jeg tror at vi er blitt mer oppmerksomme på hva korrupsjon er, og til å kjenne det igjen, sier hun.
Kaltenborn tror også kanskje mange har en feil oppfatning av hva korrupsjon er.
- Vi får ofte henvendelser fra personer som føler seg dårlig behandlet fra myndighetspersoner. Dette kan være saker som gjelder kameraderi og maktmisbruk. Det kan hende noen blander dette med korrupsjon som jo er bestikkelser for å oppnå noe, og at det er derfor vi kommer så høyt ut, sier han.

Mangler satsning
Bare én av fem oppfatter at norsk antikorrupsjonsarbeid virker effektivt.
- Mantraet i den norske offentligheten er at man har nulltoleranse for korrupsjon, men det eksisterer ingen aktiv satsning. Halvparten av europeiske land har opprettet egne antikorrupsjonsbyråer, det mangler Norge, sier Slettemark.
- Mener du at Norge burde ha et antikorrupsjonsbyrå?
- Jeg har ingen bastant oppfatning, men det bør i alle fall diskuteres. Vi merker en økende interesse for kunnskap på dette feltet, sier Slettemark.

På Transparencys korrupsjonsindeks, som publiseres hver høst, havnet Norge i fjor på en 7. plass, med 85 poeng av 100, der førsteplass går til det minst korrupte landet. Slettemark er likevel ikke helt fornøyd.
- Selv om vi gjør det bedre enn mange andre land, ligger vi bak nabolandene våre. Norge er i en gunstig posisjon til å kunne gjøre noe med disse problemene, så det er absolutt et forbedringspotensial, sier Slettemark.

Politi og parti
Slettemark mener også at norske selskaper og organisasjoner som er aktive i andre land bør studere svarene som kommer frem for områdene de opererer i. Norske aktører løper en risiko for å bli involvert i korrupsjon når de har virksomhet i land som Russland, Kina, Angola, Nigeria og Aserbajdsjan.
I mange land har ikke innbyggerne tillit til institusjonene som har ansvar for lov og orden.
- Globalt sett er det politiske parter og politi som blir ansett som de mest korrupte i samfunnet, blant befolkningen. Det er veldig tankevekkende, med hensyn til grunnlaget for demokratiet vårt, sier Slettemark.

Tror på en forskjell
Selv om verden står overfor betydelige korrupsjonsutfordringer, finner undersøkelsen til Transparency også noen lyspunkt. Folk flest sier de er villige til å forandre status quo, og nesten 9 av 10 svarte at de ville jobbe mot korrupsjon. To tredjedeler svarte at de nektet å betale bestikkelser når de ble spurt om det.
Innbyggerne i land som Bangladesh, Brazil, Mexico, Liberia, Rwanda – og Norge – har størst tro på vanlige menneskers evne til å gjøre en forskjell.

Vist 337 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Halvparten av europeiske land har opprettet egne antikorrupsjonsbyråer, det mangler Norge, sier Slettemark.” – da er det på høy tid at vi også får det!

Slik burde det selvsagt vært!

Nepotisme og kameraderi er et voksende problem i Norge og i mange tilfelle kan det være korrupsjon slik transparency definerer det.
Når styrehonorarer i bedrifter hvor staten har aksje majoritet blir gitt til toppledere i LO kan det se ut som korrupsjon etter transparencys definisjon.
Med de høye avgifter på alt og en enorm sløsing med folks skattepenger er det underlig at ikke LO`s medlemmer med flere protesterer eller melder seg ut. Med penger og makt kan de fleste av oss bli korrupte.
Der det er store penger i omløp med stor makt finnes de største skurkene.

Annonse