Sykehjemsbløffen fra Stoltenberg og AP?! ...

Statistisk Sentralbyrå har for VG beregnet sykehjemsbløffen fra Jens Stoltenberg og AP om 12000 NYE sykehjemsplasser innen 2014! Bemerkelsesverdig og oppsiktsvekkende nok mener Støre at de er i rute??? Forstå det den som kan! Jf

Ap lovte 12 000 sykehjemsplasser innen 2015

Så langt har de greid drøye 2000. – Vi er i rute.

Foran stortingsvalget i 2009 lovte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) å sørge for 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. Fasiten fram til nå er 2187.

På Arbeiderpartiets nettsider proklamerte Stoltenberg at de «vil ha full sykehjemsdekning innen 2015».

Tall som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for VG, viser en annen virkelighet.

Fra 2008 og fram til 2012 ble det etablert 398 flere sykehjemsplasser i Norge. Totalt er det nå 41 732 sykehjemsplasser, inkludert 1425 plasser i aldershjem. Antall plasser i døgnbemannede boliger, de fleste av dem omsorgsboliger, har økt med 1789. Totalt gir dette 2187 nye plasser. Det mangler altså 9138 plasser som må komme på plass innen 31. desember 2014 for at Stoltenberg skal kunne ha sine ord i behold. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener imidlertid at det reelle tallet skal være 4000 – fordi regjeringen regner gamle plasser som er pusset opp og fornyet som nye plasser.

- Vi er i rute. Vårt mål var å gi støtte til bygging og oppussing av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. Hittil er det gitt grønt lys til 7100 plasser. 4000 av dem er ferdige. Jeg har god tro på at innen 2015 har vi gitt tilsagn om rundt 12 000, hevder han.

Høyres nestleder Bent Høie er ikke like optimistisk som Støre. Han hevder valgløftet fra 2009 var et «valgløfte med liten skrift».

- Da dette løftet ble gitt, tror jeg ikke at det var noen som ikke trodde at det handlet om 12 000 flere plasser, sier han.

Vist 382 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Og dette mener også Seniorsaken – sakset fra VG!

Seniorsaken om sykehjemsløftene: – En hån!

Ap-Haugli: – Rehabiliterte plasser er nye plasser

SENIOR-VAKTBIKKJE: Tore Henning Larsen i Seniorsaken steiler over statsministerens lave sykehjemsutbygging.
.
Seniorforkjemper Tore Henning Larsen er dypt skuffet over Stoltenberg-regjeringens innsats for de eldre. Opposisjonen betegner sykehjemsløftene som et uverdig narrespill.

- Dette er ikke bare et løftebrudd fra Jens Stoltenberg. Det er en hån mot våre aller eldste og sykeste. Det er nedfelt i norsk lov at man skal få et forsvarlig og helsemessig tilbud når man trenger det, sier daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken.

Eldreombudet i Oslo svarer på dine spørsmål om utfordringene i eldreomsorgen fredag klokken 12.Send inn dine spørsmål her!

VG omtaler i dag det foreløpige resultatet av statsminister Jens Stoltenbergs løfte om 12.000 nye plasser i eldreomsorgen: Til nå er drøye 2000 plasser realisert.

Omsorgen for våre eldre har stått i sentrum flere valg på rad. Men stemmer virkeligheten og festtalene overens? VG retter søkelyset mot eldreomsorgen anno 2013. Har du tips om eldreomsorg? Tips oss!

Organisasjonen Seniorsaken arbeider for å fremme pensjonistenes sak i Norge og mottar daglig henvendelser fra fortvilte pårørende, ifølge lederen. Larsen forteller at helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjentatte ganger har lovet overfor Eldresamrådet at alle som trenger det, vil få hjelp. - Det kan vi nå konstatere at er feil, sier seniorforkjemperen.

- Regjeringen har sviktet

Larsens beste råd til helseminister Støre er å sørge for at løftene om flere sykehjemsplasser ikke ender som harskt valgflesk. Han mener det helt klart er for få plasser til å matche dagens og fremtidens behov.

- Her har regjeringen sviktet. Omsorgsboliger er ingen løsning for de sykeste, fastslår Larsen.

Forsvarer løftene

Håkon Haugli, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, mener regjeringen er i god rute, men at utbyggingen er helt avhengig av lokal vilje.

- Sykehjem er et kommunalt ansvar og det blir feil å angripe statsministeren for beslutninger som tas, sier Haugli. På spørsmål om hvordan han tolket partikollega Stoltenberg i 2009, svarer han at også han forsto det slik at planen var å bygge 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger – spørsmålet er bare hva som ligger i en ny plass. Haugli mener målet har vært det samme hele veien. - 12. 000 nye plasser var et konkret løfte. Diskusjonen er hva vi la i løftet, og jeg mener vi legger det samme i det nå som da, og det er at vi skal ha 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. De er jo nye, for når vi for eksempel bygger om fra dobbeltrom til enkeltrom blir det nye plasser. Det var et veldig konkret løfte, og det er et konkret løfte, sier han.

- Akkurat hva i det løftet er konkret?

- Det er 12.000 nye plasser. Så kan vi diskutere hva som ligger i en ny plass, men det innebærer både nybygde og rehabiliterte plasser.

- Så 12.000 nye plasser betyr ikke 12.000 flere plasser?

- Jo. Det er gitt tilsagn om rundt 7400 plasser nå. Det er litt planleggingstid på disse plassene. Når en plass blir rehabilitert betyr det at den kan tas i fortsatt bruk, i stedet for å nedlegges.

- Tror du velgerne trodde at plasser som ble hindret nedlagt inngikk i løftet om 12.000 nye plasser?

- Hovedbildet er at vi er mer enn halvveis til målet om 12.000, sier Haugli.

Frp: – Tomme løfter

«NARRESPILL»: Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen er ikke nådig i sin kritikk av de mye omtalte lovnadene om 12.000 sykehjemplassene, som foreløpig ikke teller flere enn 2187 realiserte plasser.

- Dette er et uverdig narrespill med tomme løfter uten innhold, sier Siv Jensen til VG.

Hun er ikke det grann overrasket over de rødgrønnes lave måloppnåelse. - Gjennom hele regjeringstiden har Stolenberg og hans helseministre prøvd å vri seg unna løftene de ga ved å omdefinere og bagatellisere dem. Det er selvfølgelig en teknikk de bruker for å pynte på statistikken. Alle nyanseringene lå ikke i premissene, sier Frp-lederen.

Vil ikke love flere plasser

I likhet med Høyre-leder Erna Solberg vil heller ikke Jensen ut med hvor mange sykehjemsplasser vi kan vente oss hvis Frp kommer i regjering.

- Ingen rikspolitikere kan tallfeste hvor mange sykehjemsplasser vi må bygge før kommunene får lov til å føre ventelister ved sykehjemmene og vi får en oversikt over det reelle behovet, sier hun.

REAGERER: Kjell Arvid Svendsen i KrF.

Kjell Arvid Svendsen, stortingsrepresentant for KrF, sier han tolket Stoltenbergs løfte i 2009 om 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger som 12.000 ytterligere plasser.

- Det var min klare oppfatning at dette gjaldt nye plasser. Det er veldig skuffende og uverdig at de nå kommer med bortforklaringer. Det er helt greit som politiker å si at man har lovet noen man ikke greier å holde, men det er dessverre ikke et kjennetegn på Stortinget, sier han.

Svendsen mener det er lite som tyder på at de rødgrønne vil nå målet sitt innen 2015.

Tror ikke Ap kommer i mål

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre, mener det var feilslått av regjeringen å love tusenvis av nye plasser uten å forhøre seg med kommunene først om hva de faktisk trengte. Høie har dermed ingen tro på måloppnåelse innen 2015. - Det er urealitstisk nå som det allerede har gått mange år siden Stoltenberg ga løftet. Vi er nødt til å forbedre ordningene for investering og tilskudd på en slik måte at utbyggingen skyter fart, mener Høie.

Jeg bare spør!! Blir ikke politikere gamle i Norge? Har ikke politikere gamle foreldre som trenger sykehjemsplass?

De har jo sikret seg sin plass – kalt forfordeling!!!

…ja, og noe så enkelt som sniking i køen – alt for politikerne, vet dere…:-(

Litt maling på vegger evt nytt gulvbelegg i et rom – litt av en kjempeløgn AP selv aldri ville godtatt av andrepartier! Da ville det røde propagandamaskineriet hyle! Vel – de har ført det norske folk bak lyset siden siste verdenskrig – slik er det bare! De er nå selv grundig avslørt!

…å, de byttet sikkert gardiner også for å få et skikkelig løft, så da er vel forvandlingen fullstendig adekvat?

3 nye ting, nesten som et Kinderegg, hva mer kan man forvente av landets ledende politikere? Jeg bare spør jeg, altså…

30 til 50% av våre eldre Sulter på norske sykehjem……! Gårsdagens avisoppslag.VG.

Jeg tillot meg å lage en link, jeg Aud W. slik at folk kan se dette selv….
Eldre sulter på norske sykehjem
Mellom 20 og 50 prosent av de eldre på norske sykehjem er underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. Underernæring kan blant annet være resultat av sykdom eller en bivirkning av legemiddel. Risikoen er størst blant gamle og syke pasienter.

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land.

- Det finnes altfor mange ufaglærte i helsesektoren, som det er viktig å gjøre noe med. Vi må ha flere folk med høyere kompetanse for å sette i gang tiltak som kan bedre dagens situasjon, sier Hembre.

Min far sovnet ikke stille inn, han tørstet og sultet ihjel!

det ikke var lege involvert i avgjørelsen, kun ansvarlig sykepleier, og at de ikke fikk informasjon om at vurderingen om å avslutte mat og drikke, handlet om at faren ikke tok til seg væske når han ble tilbudt.

- Tvert imot så vi at han drakk og svelget den dagen avgjørelsen ble tatt, og jeg fikk inntrykk av at han var tørst. Vi stilte derfor spørsmål ved dette, men vi fikk klar beskjed om at dette var vanlig, og til det beste, ved slutten av livet.

Altså dette bekrefter at sykepleierene ikke vet nok!

Ja, dette tilfellet finner man antakelig igjen over det ganske land, jeg kjenner til flere tilfeller ulike steder i landet.
Men denne faren hadde en sønn som fikk spalteplass i avisen, det er vel eneste forskjellen. Samt grunnen til at vi ikke hører om flere tilfeller i uka.

Spectator vet at:
Eldreomsorgen er et kommunalt ansvar!

Spectator vet også at kommunene får “frie midler” fra staten (Regjeringen). Dvs, en pott som kommunene gir ut igjen med egne prioriteringer. Da blir spørsmålet: Hva prioriterer kommunepolitikerne med flertallet bak seg, og hvem er dette i din kommune?

Joda, kommunalt ansvar, bare i det blir det jo store forskjeller på landsbasis.

Og hva så, hvem som styrer i din kommune er vel uvesentlig man må da ikke godta at andre kommuner driver dårligere enn en selv eller er det det som er greia? Er det bra i din kommune så ikke bry deg om andre. Det burde være en selvfølgelighet at de eldre behandles likt og får samme behandling over hele landet, etter en kommunes økonomi kan jo bety sveltihjel for enkelte beboere, men de er jo gamle og da er det vel ikke så nøye.

Det er tydeligvis feil i måten mange tenker og prioriterer. Dytte ansvaret rundt istedet for å gripe tak i det selv når en har anledning til det, typisk!

Vi vet også at de gamle betaler for seg på sykehjemmene.Og siste slagord fra AP var Alle skal med!!!! Å behandle dem som har slitt og bygget landet på en såååå dårlig måte,,,er en stor skam.

Er i feriemodus, mye borte, men mener jo at her er det på sin plass å plassere ansvar.
Der det ikke er et godt tilbud i kommunene er dette er VILLET POLITIKK av kommunepolitikerne.
Tenk litt på den.
Der det er bra er det også en villet politikk. De har tilnærmet likt utgangspunkt.
Er en opptatt av å klandre staten går de skyldige fri!
En kan skifte regjering, men sitter fortsatt med de samme kommunepolitikerne!
Er det noen som tror at en ny høyredominert regjering vil strø penger utover vannstyrte kommuner?
Jeg er AP mann, og jeg husker hvordan det var med Erna som kommunalminister.
På dette området er det hukommelsessvikt hos mange
Flere av de konkrete eksemplene vi har hørt om i senere tid er fra Oslo, hvem styrer der?
Skal jeg nevne, ny Holmenkollbakke, Opera, nå flere museer. Hvor kommer de pengene fra?
I 2011 – 2012 var det nedgang i sykehjemsplasser i Oslo, har en glemt det?
Pengene er overført, men kommunepolitikerne i flere kommuner prioriterer prestigeanlegg og jammen får de media med på å kritisere staten for konsekvensen av det de har gjort.
Taperne er brukerne!
Tenk litt på det, når baker rettes for smed!

Ja, det er jommen noe å tenke på Thor Steinar Rhode. Kanskje en skulle flytte ansvaret over til fylkeskommunene? Der er de vel ikke like opptatt av hoppbakker og operahus håper jeg. Du er vel enig med meg Thor, at noe må gjøres? Har du et forslag?

Elisabeth D, Det viktige er å gi saklig innformasjon, hvem som har ansvar for hva.
Her svikter media fundamentalt!
Før i tiden var de folkeopplysere, nå er de opptatt av opplag.
Flere er mer populistiske enn saklige etter min mening.
En er i dag opptatt av det som er kommunale oppgaver.
I år skulle det vært de store linjene.
Ved kommunevalg burde vi hatt god gravenede journalistikk.
Det er da vi kan skifte ut de som prioriterer prestige å sette navnet på, fremfor pleietrengende.
Det vi kan gjøre nå er å merke oss hvem dette er og kaste dem om to år, uansett parti!

Enig med første setning Thor Steinar Rohde. “Før i tiden” er dog en noe upresis tidsangivelse, og jeg har erfaring med at dette må bety minst 30-40 år.
Jeg har aldri registrert at mediene har syntes særlig opptatt av folkeopplysning, de har snarere vært opptatt av å tilfredsstille myndighetene(AP).
De mediene som faktisk tar opp tabubelagt folkeopplysning blir aktivt fortiet i norsk mainstream media og de som linker til disse tabubelagte sidene får innleggene sine slettet på bakgrunn av dette.
De som er interessert i virkeligheten bør absolutt sjekke nettet grundig og bruke google en hel masse, det har jeg gjort.

Helt enig med deg Bolivar, kast TV’n og søk på nettet! Søk gjerne også utenlandske aviser og wikipedia på Engelsk.
Dere husker sikkert NRK med Kjell Arnljot Wig og Per Øyvind Heradstveit i programmet “Aktuell debatt” og Åpen post" i 1960 årene. De debatt-programmene var både friskte og spennende med sterke meninger og spennende temaer, men det er leeeenge siden nå!

Kjell Arnljot Wig

Annonse