FORSKNINGSPROSJEKT- NY KOMBINASJONSVAKSINE.

Det er med sjokk og forundring jeg leser denne artikkelen om at det søkes små barn til ny vaksinestudie, denne gang er ett forskningsprosjekt på en ny kombinasjonsvaksine mot polio, kikhoste, stivkrampe ,difteri Haemofilus influensa og vaksine mot Hepatitt B.
målgruppe.
1. Barn på 3mndr ( 85 – 95 dager)
2. Friske barn
3. ikke påbegynt vaksinasjonsprogrammet

POLIOVAKSINEN.

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO – Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen.

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.
Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte.

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper – SV 40 og forårsaket misdannelser, leukemi og kreft.
MMR- VAKSINEN.

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder.

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre, og rester av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød.

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998.
Men vaksineprodusentene pønsker på stadig nye metoder å knuse befolkningen på.

Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.

Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.

Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer – vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.

Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt med

Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Tim O’Shea
Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.
O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.
idligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.
En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18åring

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.
2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte

henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte.
1. Salzburger studien:
Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:
0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)
1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)
3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)
0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)
2. Studien fra Guine-Bissau:
Barn av 15.000 mødre ble observert over en 5 års periode mellom 1990-96. Her ble det funnet at spedbarnsdødeligheten for difteri, stivkrampe og kikhoste var dobbelt så høy hos de vaksinerte (10,5 versus 4,7)
Les mer

Så hva er brgrunnelsen for å ødelegge flere liv ved å forske på vaksiner som faktisk kun øker alle mulige sykdommer i barn og fjerner den vanlige immunforsvaret.
Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge. Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden. I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften. Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.
De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte tyskerunger som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø. Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et «tabula rasa» som de het på vitenskapsmennenes språk. Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i barnervaksinasjonsprogrammene

Brevet til de ansvarlige for ett nytt vaksineeksperiment finner du her

Vist 328 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Helt horribelt. De foreldre som går med på å sette ren gift i sine barn gjennom disse helseskadelige vaksinene, bør ta et kraftig oppgjør med seg selv som foreldre, og vurdere om man er egnet til å være ansvarlig person for sine barn.

Når man ser grønne aper er man åpenbart syk og trenger snarlig behandling.Når blev kiropraktorer kompetente på vaksineforskning.For all del.Fullfør vaksineprogrammer og ikke leik med liv.Jeg,min barn og barnebarn har fullført alle vaksiner og utrolig nok lever vi i beste velgående.Trusselen mot mulige pandamier og at “gamle” sykdommer igjen ser ut å spre seg er at man sluttet vaksinasjoner i den tro at sykdommen var utryddet og at fanatikere som trådstarter nekter å vaksinere seg.Dette er rene Jehovas Vitne-propaganda og bør for helsas skyld oversees som skrekkpropaganda.Alle medesiner og vaksiner har bivirkninger,så det er nytte kontra at en farlig sykdom sprer seg som alltid må vurderes.Det er også farlig å leve all den stund vi avgår med døden en gang.I bland kommer den plutslig og uventet.Vaksiner reduserer den risikoen betraktlig og for øvrig går det ikke å gardere seg mot alle eventualiteter.Da er det vel mest nærliggende å forby bilkjøring og bading i ferien og totalt sprit og alkoholforbud.Det ville minske dødsraten betraktlig,men vi skal leve også.Det er farli det se.

Vaksineskader kan oppstå mange år senere og det er vel liten tvil om at autisme har økt faretruende.
Her er litt historikk over poliovaksinen

Si som det er.Du vil fraråde folk å vaksinere seg.Hvilke konsekvenser får det.Klarer din hysteriske hjerne forklare det?

Jeg ønsker at folk tenker selv og setetr sseg inn i hvordan disse kunstige stoffer gtjør med kroppen, at de bruker små barn til enda ett vaksineeksperiment er grufullt og uansvarlig .
Forøvrig er jeg ikke hysterisk , det har jeg aldri vœrt, men jeg har alltid vœrt istand til å tenke selvstendig og ikke godtatt alt som vantetenkere kommer frem til .

Hold da tankene for deg sjöl.Du pröver å skremme folk til å unnlate å vaksinere seg.Vaksiner har värt menneskehetens störste betydning for framskritt og helse.Jeg holder med til viten og fornuft og konstaterer at livet ikke er ufarligt

Det er fortsatt ytringsfrihet her til lands, Lars, så da passer det seg dårlig at du kommer og ønsker å diktere andre mennesker i hva de skal skrive, mene og tro.
Men den siate store vaksinekampjen som gikk av stabelen her i Norge, kunne de sikkert vært foruten alle de som lot seg forlede og som for all fremtid er blitt funksjonshemmede etter å ha blitt forledet til å ta vaksinen.

At antallet er lite i forhold til dem som ble vaksinerte er garantert ikke av betydning for dem som har sine liv, mer eller mindre ødelagt.

Jeg akter ikke å holde tankene for meg selv, , det er ikke foretatt noen forskning på alle gravide kvinner som ble forledet å ta svineinfluensavaksinen og statistikken over barn som blir livsvarig invalidisert har aldri blitt offentliggjort .
Anbefaler deg å høre på Trond Skaftesmo om hans bok FOLKEFIENDER

Barn innlagt på sykehus

En halv million barn tok Pandemrix-vaksinen. Så langt er 385 barn mellom 0 og 19 år innrapport med bivirkninger. Nesten 42 prosent av dem er alvorlige.

Mange av barna ble lagt inn på sykehus etter vaksinen.

– Pandemrix fikk et tragisk utfall. Dessverre var det umulig å vite det på forhånd, sier Preben Aavitsland.
Mange bivirkninger

67 barn i alderen 2 til 18 år fikk påvist narkolepsi og/eller katapleksi etter at de hadde tatt Pandemrix-vaksinen. Og 17 tilfeller er rapportert hos voksne, i følge Legemiddelverket.

De 548 personene med alvorlige bivirkninger har til sammen 3247 bivirkningsdiagnoser, mange av disse omfatter også kortvarige plager

Jeg mener at konspirasjonsteorier ikke har noe å gjøre i det offentlige rom,særlig hvis folk ta de alvorlig og slutter å vaksinere seg.Det er eneste forsvaret mot pandemier definiert av WHO.Det var sitasjonen når svineinfluensaen startet i en grisefarm i Mexiko p.g.a. industrialisering av matproduksjonen.Da er det bedre at en reagerer mot den virksomheten som er en atskillig trussel mot liv og helse.Da fantes det ingen andre alternativer enn dette
Så kan dere leve i alle villfarelser som er sektlignende adferdsel.Eller er det som er poenget at de rødgrønne satt i regjering da?For dere hade vel holdt kjeft hvis FRP og Høyre regjerte?

Norgespartiet tenderer ikke til høyre eller venstre , forøvrig er ca. 140 medlemmer av regjeringen medlemmer av Europabevegelsen , som i utgangspunktet har styrt i ca. 40 år ,Europabevegelsen – dette landets skyggeregjering med solid flertall – i det norske Storting har i hele denne 40 års perioden vært sammensatt av et Europabevegelsens menn og kvinner i vårt parlament.

Og denne skyggeregjeringens målsetting og «programerklæring» er uomtvistelig avvikling av Norge som selvstendig nasjon, med underleggelse under fremmed makt.

Problemet for oss alle er at vi aldri har sett noen valgseddel fra dette «Europabevegelsens politiske parti i Norge».

Allerede den gang (7. mai 1969) var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer i denne «hemmelige» gruppen. Det er både Norgespartiet og Grunnlovens Venners overbevisning at Europabevegelsens norske avdeling er en ulovlig sammenslutning, som til fulle strider med straffelovens § 83, som har en strafferamme på 21 år.

«Den internasjonale Europabevegelse» har sitt opphav fra Wien i 1923 hvor det kom ut en bok med tittelen «Paneuropa», skrevet av østerrikeren Richard Coudenhove-Kalergi, hvor han tar opp og drøfter samarbeidsproblemene i Europa.

Han kom til den konklusjon at statene i Europa bør slås sammen til en forbundsstat.

Videre skriver han at Kronen på de europeiske samlingsbestrebelser vil være virkeliggjørelsen av «Europas Forente Stater», etter mønster av Amerikas Forente Stater. Men forfatteren møtte også kraftig motstand.

Europabevegelsen har satt seg som mål å virkeliggjøre Coudenhove-Kalergis idé om Europas Forente Stater.

Forfatteren av «Paneuropa» ble i 1952 valgt til ærespresident i Europabevegelsen som forøvrig har sitt hovedkontor i Brussel, med avdelinger i alle vesteuropeiske land inklusive Norge.

Europabevegelsen i Norge fikk – i 1969 – 50 000 kr. over utenriksdepartementets budsjett til delvis dekning av lønnsutgiftene ved sekretariatet. Beløpet steg også etter hvert. De fikk altså lønn av staten for å arbeide for å avvikle Norge som selvstendig nasjon. Kan det bli verre?

Den internasjonale Europabevegelses målsetting er følgende:

«Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forente Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd».

I henhold til grunnlovens bokstav, ånd og prinsipper, kan Norge aldri bli innlemmet i noen slik stat som det legges opp til her. Og straffelovens § 83 gir inntil 21 års fengsel for en slik virksomhet.

Vi finner derfor uttalelsen fra landets utenriksminister i Dagbladet 4. september 2008 side 2 meget foruroligende der det heter at:

«Utenriksminister Jonas Gahr Støre er så sikker på at Norge blir medlem av EU en gang i framtida at han er lei det evige spørsmålet om ja eller nei til EU.»

Dette viser at Jonas Gahr Støre klart og tydelig ignorerer Norges Grunnlov og straffelovens §83, samtidig som han ber alle som er imot EU om å holde kjeft.

Pensjonsskandalen er som sagt bare en parentes sammenlignet med hva vi her redegjør for.

Norgespartiet og Grunnlovens Venner vil på det sterkeste opplyse det norske folk om, at våre folkevalgte på Stortinget definitivt ikke respekterer Norges Grunnlov som har rett av første rang og som står over alle andre lover, inklusive EØS.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å mobilisere hele det norske folk til å være med på et «opprør» mot Europabevegelsen samt Stortinget og alle dets folkevalgte gjennom alle disse 40 år, som har latt og fortsatt lar en slik kriminell politisk virksomhet få fortsette.

Det er ikke noen slags Science Fiction vi her legger frem, men en realitet. Denne skyggeregjeringen med sine «140 folkevalgte» har ført hele det norske folk bak lyset.

Gro Harlem Brundtland og hennes mannskap begikk det grunnleggende og utilgivelig svik mot Grunnloven og det norske folk, når hun førte Norge inn under EØS. Noen kalte også EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe, og noen mente Stortinget med denne avgjørelsen hadde frivillig abdisert som lovgivende myndighet. Se § 75 i Grunnloven.

Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Venstre/Høyre aksen.

Dette er et politisk illusorisk og direkte udemokratisk rammeverk.

Norgespartiet er ikke knyttet opp mot noen politiske ideologier eller ismer.

Dette innebærer at Norgespartiet heller ikke kan henges på noen som helst ekstremist knagg.

Norgespartiet har Norges Grunnlov som politisk ryggrad, og følger konsekvent Grunnlovens ånd og prinsipper – §112.
Les mer

Ditt parti er en sekt av mørkebrun karaktær.Ser Quisling smiler i sin grav av deres retorikk,som sprer skrekkpropaganda.Politisk idiologi er nødvendig,som i mitt tilfelle er venstreorientert og har for lengst gitt opp Arbeiderpartiet.Mitt parti er Rødt,men kom ikke med kommuniststemplet.

Kanskje Lars Andersen burde sjekke historikken til kommunismen før han begynner å komme med antydninger , Vår «ideologi» for å si det sånn, er folket og nasjonen Norge. Og med det som grunnlag vil vi bygge et Norge basert på Direktedemokrati, altså et realistisk og reelt demokrati. Et realdemokrati som er det samme som Direktedemokrati.

Under et Direktedemokrati så vil denne såkalte Høyre/Venstre aksen automatisk bli avviklet og gå over i historien. Dette fordi vi ikke behøver disse ideologiene lenger da det er folket og nasjonen som skal være «ideologien».

Et flerpartisystem vil fremdeles være nødvendig under et Direktedemokrati, men partiene vil måtte kjempe på en annen måte enn i dag for å profilere sin politikk.
Sveits er kjent over hele verden for sitt unike direktedemokrati.
Helt siden 1848 har alle viktige lover blitt vedtatt som resultat av folkeavstemminger.

Enhver sveitsisk borger har rett til å ta initiativ til å forsøke å omgjøre en lov som er
[Folkeavstemming-Illustrasjonsbilde fra Wikipedia]

Folkeavstemming-Illustrasjonsbilde fra Wikipedia
vedtatt av parlamentet (Stortinget). Dersom en eller flere klarer å samle 50 000 underskrifter mot loven i løpet av de første hundre dagene etter at den har blitt vedtatt, vil det bli avholdt en folkeavstemming der loven blir enten godkjent eller forkastet. Folkeavstemmingen avgjøres ved simpelt flertall.

Enhver borger kan også foreslå grunnlovstillegg. Her kreves det 100 000 underskrifter samlet i løpet av 18 måneder. I folkeavstemminger om grunnlovstillegg kan Forbundsrådet komme med motforslag, som da blir satt opp imot det opprinnelige forslaget på stemmeseddelen. For at et grunnlovstillegg skal gå igjennom må det få flertall både blant velgerne samlet og i et flertall av kantonene
Vi trodde vi kjente verdenshistorien, men dette er så sjokkerende at jeg må advare på det sterkeste før du tar fatt på denne serien i 12 deler a ca 10 minutter. Vær vitne til hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen. Vær vitne til hvordan verdens gjennom tidene største slaveri ble organisert, gjennom terrorisme, tortur og drap av ufattelige millioner av mennesker.

Hitler Tysklands galskap er som en parantes i forhold.
Se filmen om hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen

Annonse