APs tilpasning av egne lojale medlemmer og tilhengere? i styre og stell? ...

Nok en gang har kritisk journalstikk avslørt APs konkrete styring og innstilling av egne lojale personer innen styre og stell. Det er nesten som like etter krigen da det ble sterkt vektlagt og gitt førende preferanser om søkere kunne si at de hadde vært lojale medlemmer siden før krigen! Dette er således bare en fortsettelse av den meget store forskjellsbehandling som har blitt dette partiets varemerke og innstilling! Dette er virkelig en skammelig opptreden og virkelig et udemokratisk sinnelag som her presenteres! At det i tillegg er meget uheldig – sier jo seg selv! Og det blir vanskelig for en ny regjering å håndtere den innvirkning det vil ha når de tar over!
Jf
Justisdepartementet fortsetter stolleken Stortinget ba dem stoppe
.
Fikk beskjed om å endre kulturen, men 13 av 17 nye sjefer er hentet fra egne rekker.
Utnevner sine egne:

Hentet utenfra:
• Advokat Jostein Haug Solberg ble i juni i år utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.
• Spesialrådgiver Kjetil Skogrand ble i april i år utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han kom fra fra Forsvarsdepartementet, men jobbet i Justis i 2009.

Rekruttert internt:
I 2013:
• Arnulf Tverberg utnevnet til avdelingsdirektør i lovavdelingenen, som han allerede jobbet i.
• Unni Gunnes utnevnet til ekspedisjonssjef i kriminalomsorgsavdelingen, som hun fram til det var avdelingsdirektør for.
• Hege Johansen utnevnt til avdelingsdirektør i rednings- og beredskapsavdelingen. Var konstituert i samme stilling.
• Håvard Bekkelund utnevnt til ekspedisjonssjef i sivilavdelingen, som han fram til det hadde vært administrerende direktør i.
• Øistein Knudsen jr. utnevnt ekspedisjonssjef i sikkerhetsavdelingen. Kom fra stillingen som direktør i krisestøtteenheten i samme departement.
• Tine Berg Floater utnevnt til seksjonssjef i Dokumentasjonssenteret. Kom fra stillingen som seksjonsleder i Riksarkivet.
• Malin Soltvedt Nossum utnevnt til direktør for Krisestøtteenheten. Kom fra stilling som fagdirektør ved Statsministerens kontor.

I 2012:
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i plan- og administrasjonsavdelingen. Kom fra stilling som avdelingsdirektør i samme avdeling. (utnevnt to ganger – i to ulike avdelingsdirektørstillinger i samme avdeling).
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i planavdelingen. Kom fra stillingen som prosjektleder i sivilavdelingen.
• Anne Kristin Herse utnevnt til assisterende departementsråd. Var ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen.
• Tor Saglie utnevnt til departementsråd. Var konstituert i stillingen.
• Jan-Erik Sandlie utnevnt til avdelingsdirektør kriminalomsorgsavdelingen. Var prosjektleder i samme avdeling.
• Thor Arne Aass ble beordret over fra tillingen som ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen til ekspedisjonssjef i politiavdelingen. Det skjedde samtidig som Terje Skjeggestad kom tilbake til sin gamle sjefsjobb i innvandringsavdelingen, etter at åremålet hans i UNE var utløpt. Skjeggestad hadde hatt permisjon fra stillingen som sjef for innvandringsavdelingen.
• Birgitte Ege ble avdelingsdirektør i politiavdelingen. Kom fra stillingen som avdelingsdirektør i innvandringsavdelingen.

(Dagbladet): Justisdepartementet har fått hard kritikk i kjølvannet av 22. juli-terroren og i de påfølgende granskingene.

Departementet detaljstyrte Politidirektoratet, og beredskapsarbeidet var for tilfeldig, ifølge Gjørv-kommisjonen. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité konkluderte med at noe må gjøres med ledelseskulturen og at for mange ledere har blitt rekruttert internt.

- Fryser kultur
– Det er en praksis som fryser kultur og som i liten grad fører til endringer i ledelseskultur. Komiteen har merket seg at justis- og beredskapsminister Grete Faremo langt på vei var enig i at det rekrutteres for få ledere utenfra, konkluderte komiteen i august 2012, og ba departementet endre praksisen.

Men hva skjedde så?

I 2012 og 2013 er 13 av 17 nye sjefer hentet internt (se faktaboks).

16 av de 17 stillingene har vært utlyst offentlig, og det har vært om lag 200 søkere eksterne søkere totalt. Den eneste utlysningen uten eksterne søkere, var til stillingen som avdelingsdirektør til lovavdelingen.

Rekrutteringsbyråer
Som svar på spørsmål om hvorfor så mange av de nye sjefene er hentet internt, skriver departementet i en mail:

«Departementet har vært svært bevisste på å tiltrekke seg de beste kandidatene til lederstillinger, både eksterne og interne. For å få de best kvalifiserte kandidatene bruker vi offentlig kunngjøring og i større grad enn tidligere også rekrutteringsbyråer.

Bruken av byråer skal sikre mange gode søkere og mest mulig objektiv vurdering av kandidatene. Kjennskap til offentlig forvaltning og kunnskap om fagfeltet vil alltid også være relevante momenter ved vurdering av søkerne sammen med utdanning, erfaring og personlig egnethet».

Kom tilbake
Blant de «nye» er Terje Skjeggestad, som kom tilbake til sin jobb som leder av innvandringsavdelingen, etter permisjon for å være sjef i Utlendingsnemnda.

- Det er tydelig at Faremo ikke synes dette er et problem når hun fortsetter å rekruttere lederne internt. Når de gjør det på denne måten, kommer det ikke inn noen med nye tanker og ideer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som er medlem i kontroll- og konstitusjonskomitéen.

- Liten forståelse
– Faremo viser liten forståelse for hva det vil si å endre en kultur. Det må gjøres ovenfra og lederne må da gå foran, sier Venstre-lederen.

Frp’s Anders Anundsen, som leder komitéen, reagerer også.

- Jeg synes det er underlig at de ikke er mer bevisste på dette. Når så godt som alle ledere hentes internt, blir det vanskelig å tenke nytt. Det er ingen som kommer med et utenfra-blikk, sier Anundsen til Dagbladet.

De to eneste som har kommet utenfra, er advokat Jostein Haug Solberg, som er blitt avdelingsdirektør i sivilavdelingen, og spesialrådgiver Kjetil Skogrand, som er blitt avdelingsdirektør i sikkerhetsavdelingen. Skogrand kom fra Forsvarsdepartementet og jobbet i justisdepartementet i 2009.

Statssekretær: – De beste
Statssekretær Kristin Bergersen (Ap) mener de har funnet de best kvalifiserte til alle stillingene.

«Vi er så heldig å ha meget godt kvalifiserte og interne søkere til lederstillinger i departementet. De beste lederne er de som er i stand til å tenke nytt og bidra til å endre virksomheten. Samtidig er det viktig at de evner å videreføre alt det gode ved måten Justis- og beredskapsdepartementet tar vare på sitt viktige samfunnsoppdrag», skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Kritikk
Justisdepartementet har fått hard medfart granskningene etter 22. juli-terroren. 22. juli-kommisjonen mente departementets målstyring av politiet førte til at det er blitt brukt for mye ressurser på det som kan måles, mens beredskapen og samfunnsmessige viktige oppgaver ble nedprioritert.

Tidligere polititopper har fortalt at de slet med uklar rollefordeling, for mange prosjekter, lite penger og lav bemanning.

Da Grete Faremo tok over som justisminister, fikk departementet navnet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er senere kommet kritikk fra enkelte i departementet om at det nå er for mye ressurser som brukes til beredskap og for lite til de klassiske justisoppgavene.

Departementet har fått store midler for å gjøre noe med kulturen og ledelsen.

Vist 320 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Dette er som jeg fryktet og en deprimerende lesning. Snakker maktarroganse!

Ikke rart at det ikke er mange kommentarer her….

Hvis nå vi får en ny regjering. Har den nye regjeringen anledning til å si opp folk i nøkkelstillinger og lyse ut stillingene på nytt? Hvis ikke, vil jo Arbeiderpartiet undergrave den nye regjeringen og gi blaffen i at den nye regjeringen er i flertall!

Nei, det tror jeg ikke oppsigelse er jo tabu.
En eventuell ny regjering må nok også ha minst 2 perioder på seg for å rette opp alle feil og mangler påført av den sittende, det er nok noe folk glemmer helt.

-og det er det som er skremmende!

Helt riktig damer – og AP har hatt hele etterkrigstiden til å sette form og farge samt mennesker inn i posisjoner i makt- og styringsverk som departementer, direktorater, organisasjoner m m! Og de vet virkelig hvordan de skal utnytte og bruke den makten! Dette skjulte maktapparatet og nettverkene er både den største fare men også den største styrken i demokratiet! Misbruk av slik innflytelse og makt er en form for politisk korrupsjon som er et velkjent og benyttet begrep for spesielt AP siden siste krig! Det er farlig å bli betraktet som motstander i en slik setting – og hadde det vært helt Øst-Europeisk så hadde det nok blitt fengsel o l! Det virker i sin ytterste konsekvens som meget udemokratisk og forskjellsbehandlende! Dynastiene florerer og befester sine posisjoner! Man får derfor lyst til å deflorere dem! ;-)

Så det bertyr altså at et mindretall kan styre en hel nasjon! Hvor er demokratiet da da? Er det på noen måte mulig å stoppe dette, nå spør jeg hele Origo!

,,,,som man roper i skogen får man svar, Elisabeth. Her kommer det til å være dystert stille, man kan da ikke med vitende og vilje si de herre imot…det skulle tatt seg ut det…..

Bare DET beviser alt! Vi tør ikke engang å ta dette opp til debatt! Hva pokker er vi redde for? Vi er da ikke i krig, er vi vel? Vi har ytringsfrihet eller……..

Det er dette som kalles sosialdemokrati og er en ren maktdemonstrasjon – og når det avsløres med sin ekle direkte innflytelse på deg og meg selv om det synes som om de ikke har valgt slik politisk makt! Dette er uttrykk for en ren putinistisk politisk holdning i det de ynder kalle et statsbærende parti! De har jo innvirkning og styrende makt okke som hele tiden – en innflytelse via posisjoner og nettverk som de ikke liker vi pirker borte i og viser fram! Slik er det bare – og får du dette nettverket og noen i disse posisjonene mot deg – så har du ingen mulighet overhodet å nå fram med det du måtte kreve og ha rett på! (Akkurat som hos Putin!) Og de har såledses all makt og innflytelse på å ramme akkurat deg – fordi du har stelt i stand altfor mange alvorlige spørsmål om hva slags demokrati de egentlig står for!? Derfor er det så viktig for alle de unge fra AUF m v å få et ben innenfor statsstyring og politikk – for da er de sikret makt og innflytelse og sørget for resten av livet som de ønsker seg – uansett hvor store kjeltringer og selvorienterte maktsøkere de ellers måtte være! I ytterste konsekvens er AP som makthaverne i Russland bl a som de har tatt kopi av ser det ut til – og etter Gerhardsens lille maktbok om hvordan søke og etablere makt! Det er jo det som er og kalles sosialdemokrati! :-)

Et malapropos men dog, som jeg også mener følger dette mønsteret, er at barn fra de er et år gamle begynner i barnehagen under påstanden at alle bør jobbe i heltidsstillinger for “fellesskapet”. Barna skal altså oppdras etter et mønster og mor og far får ikke engang “lov” til å oppdra egne barn!

Dette er en del av den vei og politikk som er utpenslet med bred pensel innen sosialdemokratiet! Vel – det er derfor kanskje på tide med litt lupe på historieforfalskningen siden krigen – og ta opp og står imot den putinske maktarroganse vi til tider ser boble opp på den sosialdemokratiske og politiske arena! Ikke sant??? Jeg tror personlig det er mange som ikke vet dette – som er de rene og hederlige mennesker og velgere innen sosialdemokratiet og AP – og når de får vite om det så sier de bare at neida slik er det nok ikke utover det ganske land! Men en har nok mange nok eksempler på at AP-medlemmer får et ja – der hvor andre like trengende og søkende får et bastant nei fra de sosialdemoratisk styrende innen makt- og styringsverk! Det er jo med rette hevdet at det var og er en styrke og fordel å vise til at man har vært medlem av AP før og/eller siden siste krig! En skal heller ikke se bort fra at slike medlemmer f eks fikk en langt lettere behandling under landssvikoppgjøret bl a. De har jo til alle tider tilgodesett og tatt godt vare på egne medlemmer i søken og laden i dette partiet – uansett årsak! Det har jo også f eks Øygard-saken i Vågå vist for stor del!

Så enig, men hvordan?!

Det er at andre tenkende og sosialt rene og bevisste mennesker til alle tider prøver ta opp og rette søkelyset på de store urimeligheter en kommer over – og slik det for tiden er – så er det svært mange slike eksempler som nevnes i artikler i media bl a – og det bør jo derved tas opp på diskusjonsarenaer til videre bearbeidelse, opplysning og debatt! Men som du her ser er debattklimaet nokså labert – og det som da er det positive at disse ovennevnte fakta lar seg neppe motbevise! Altså et tapende faktum og tema for dette partiet AP – de er jo så grundig avslørt! ler

En sak som virkelig er farlig, er indokterineringen via TVsjermen hos NRK der vi daglig blir fóret med propaganda, en “SANNHET” som sakte siver inn i bevisstheten slik at vi ikke lenger ser alternativet. Vi sløver ned, trekker på skulderne og godtar, “glemmer” problemene og ser heller på en fotballkamp, annen sport eller en “såpeopera”.

Helt enig – og det er en del av tilsløringen av virkeligheten bl a at denne nye NrK-direktørens om er nok en gang en av de ledende mediafolk fra og innen AP-kulturen – som bare viderefører tilsløringen med det rette politiske bakteppet fra AP! Det er jo viktig å ha det med i vurderingen av ting som foregår – og hvordan nyheter og sannhet produseres, tilpasses, presenteres og vises fram! Ikke sant?

Enig! Så har vi dette med språket da, ord som blir laget og det prentes inn i folk en tolkning, en mening slik reklamebransen gjør det. Ordet blir så innøvd at vi bruker det bevisst eller ubevisst i en form for hjernevask., en “sannhet”.-“ressurssterk” – “ta grep” – “svarte penger” for å nevn noen. Det er derfor jeg holder beinhardt på mitt språk

Flott – og helt enig! Ikke la seg presse ut fra egne meninger ved hjelp av utilslørte trusler om både det ene eller andre for å unngå og/eller tilsløre sannheten! Advokat Kari Breirem er f eks en skikkelig heltinne fra denne siden som ikke lot seg presse hverken av kollegaer eller trusler om ekle sanksjoner ved å nekte overføring av urettmessige skjulte honorarer til APs Tore Tønne den gang han var en av AP-maktens helter og bastioner! Hun ble avsatt mistet jobb etc – men hun beholdt heder, redelighet og ære i ettertid ved ikke å la seg presse fra sannheten og ærlighetens rene etikk! Det var advokatfirmaet og dette partiet som egentlig var “skurkene” og mistet all heder og ære ved denne handling – for det var kun Breirem som opptrådte slik alminnelig hederlige og skikkelige mennesker burde og skulle opptre – og som det oppfordres til! Slik er virkelig heltemodig innsats og stillingstagen!

All honnør til henne! Jeg tror folk fra venstresiden prøver å tie dette ihjel, jeg……

Den som tier samtykker heter det visst!!!??? :-)

Annonse