Høyre med ny kanonmåling - distanserer AP klart!!! ...

En ny meningsmåling viser at Høyre klart distanserer AP som nok en gang har tilbakegang hos norske velgere! I inngangen til siste måned før stortingsvalget ligger det klart i kortene at AP og de R/G ligger sørgelig langt tilbake i meningsmåling etter meningsmåling – og det må til et jordskjelv om de skal ha noen som helst sjanse ved valget. Imidlertid har FrP en tilbakegang slik at de borgerlige er avhengig av støtte fra flere partier for å overta makten! Men uansett ser det lyst ut for de borgerlige – og så uendelig mørkt og svart for AP og de R/G – jf

Nytt bunnivå for Frp på meningsmåling
Høyre er mer enn tre ganger så stort som Fremskrittspartiet på den siste meningsmålingen InFact har gjort for VG.
Høyre får 35,2 prosent på målingen, en framgang på 0,9 prosentpoeng, mens Frp faller 2,3 prosentpoeng til bare 11 prosent. Frps stortingsgruppe ville blitt mer enn halvert fra 41 til 19 representanter med en så lav oppslutning på valgdagen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,8 prosent, noe som er en liten tilbakegang på 0,2 prosent. Senterpartiet ligger på 5,1 prosent og SV på 4 prosent, fram henholdsvis 0,6 og 0,7 prosentpoeng.

Kristelig Folkeparti går fram med hele 2 prosentpoeng, og får en oppslutning på 7,7 prosent. Venstre får 4,6 prosent, en tilbakegang på 0.8.

Rødt får 1,3 prosent, mens Miljøpartiet De Grønne får 1 prosent på målingen.

Dersom målingen hadde vært resultatet av et stortingsvalg, ville de tre rødgrønne regjeringspartiene fått 66 mandater på Stortinget, mens de borgerlige partiene ville fått 102. Høyre og Frp ville fått 79 til sammen og ville dermed vært avhengig av støtte fra mellompartiene.

InFact har intervjuet 2.724 personer i tre separate undersøkelser mellom 9 og 15 januar. Feilmarginen på målingen er maksimalt 1,7 prosentpoeng.

Vist 1890 ganger. Følges av 13 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 280 kommentarer

Bolivar henviser til: Roy Vega. Er dette også en Nynasistisk organisasjon som Bolivar og Spectator er medlem av – og eller sympatiserer med. Der er det sikkert flust opp av likesinnede, skulle jeg tro.

Bolivar henviser til: Roy Vega. Er det også en Nynasistisk organisasjon som Bolivar og Spectator er medlem av – og eller sympatiserer med. Der er det sikkert flust opp av likesinnede, skulle jeg tro.
Bloggen jeg henviser til var den mest komplette jeg fant, ang spørsmål som er fortiet av pressen. At de som skriver om forhold venstresiden ikke ønsker, blir omtalt som nasjonal-sosialister, bekrefter hvordan slike fører debatten.
Om vi leser oppover kan vi se at hverken Herrene Andersson/Rohde eller Niqab har kommet med noen holdbare argumenter, det er bare ufine beskyldninger og grunnløse påstander de fremmer.
Bør mennesker slike sympatiserer med velges inn til å styre andre?
Få røkla ut!

Om vi leser oppover kan vi se at hverken Herrene Andersson/Rohde eller Niqab har kommet med noen holdbare argumenter, det er bare ufine beskyldninger og grunnløse påstander de fremmer. Bør mennesker slike sympatiserer med velges inn til å styre andre? .Med en motsatsen av har holdninger av den siviliserte arten og vi har en rettskraftig dom som avsluttet saken.Hvis man av en eller annen grunn ikke mener det men vil lage konspirasjonsteorier som ikke samsvarer med virkligheten så gjør gjerne det.Da påstår jeg at Elvis lever.

Nei – har du sett på maken at den riktige og siviliserte holdningen står altså Andersson og en Niqab for med direkte sjikanøse benevnelser på andre seriøse debattanter i denne viktige debatten som er utløst ovenfor!? ler Dette blir bare mer og mer morsomt men dessverre så ekstremt grunnløst og realitetsforankret!

Har du ikke funnet bevis for at Elvis lever enda.Du får nok til det også.

Jeg har nok vært mye mer i USA enn deg Andersson – så du bør ikke harselere med det! Du ser ut til å tro på det du skriver – så du tror nok på det du hevder du da om Elvis! For noe stort tøv du kommer med! ler

Elvis lever det er sikkert, i folks tanker og hjerter på grunn av musikken.

Flott kommentert! Du får sagt det! ler

Man ser det man vil se

Hvis man av en eller annen grunn ikke mener det men vil lage konspirasjonsteorier som ikke samsvarer med virkligheten så gjør gjerne det.
Hr. Andersson bør i så fall redegjøre for hvor virkelighets-bristen befinner seg, og ikke strø om seg med påstander uten dekning i virkeligheten.

Hva slags dekning har du fra virkelighetens verden – Bolivar? Du har en komplett samling av søppel i Deres hjernemasse som ligger flere lysår fra virkelighetens verden. Et eller annet må da være rivende ruskende galt mellom ørene dine da du ikke er istand til å innse at du taler idiotenes språk.
Hører du stemmer som snakker til deg om natta?
Teknikken til god og slående argumentasjon har jeg kopiert av Spectator og Bolivar – så det er bare å håpe at alle de andre her på Origo snart tar etter. Her kan det bli mye morro for pænga!

Niqab er tydeligvis feilmedisinert.

Ta en snarlig prat med ditt tverrfaglige helseteam før du fortsetter med pølsebodlogikken din. Husk at vondt skal vondt fordrive. Frp vs Sv.

Jeg får si som sjefsideologen Spectator-ler.

Det er utrolig at mennesker som er tiltrodd å ha tilgang på telefon evner å uttrykke seg så retardert. Og slike “saklige” skribenter forsøker å tie MEG ihjel pga MINE usakligheter!?!
Sannelig ikke mye de har å bidra med i en valgkamp-periode. Både håper og tror de blir skuffet ut for all fremtid nå ved valget.

Du taler idiotenes sak.Hva skal du bedrive etter valget når sammrøret med skatterømlinger,finanskapitalens samrøre med FRP og Høyre kommer i fokus.Les :Sugerør i statskassa for konsern registrert i skatteparadis

Lars. Du har oppfattet dette med skatt litt feil. I utgangspunktet eier man selv sine egne penger, det er ikke staten som eier alle pengene. Så betaler man skatt, da betaler man INN til statskassen, man tar ikke UT. (Sugerør tar ut) De som tar ut er de som jobber i offentlig sektor, eller går på trygd. Alle andre betaler INN av sine egne penger.

Men Ap har jo en politikk som går ut på å ta fra de flittige og gi til de late, øse ut til alle mulige latsabber og slabbedasker. Dette rammer ikke minst alle de som virkelig har behov for støtte.

Da bør du få med deg hva felleskap er for noe

Det vet jeg veldig godt hva er Lars. Det er ikke at alle latsabbene, og unnasluntrene får snylte på alle andre. Dere er et latsabbparti som forventer å bare FÅ fra alle andre. (Og som antakelig ikke betaler så mye inn selv) Allle andre skal betale for latskapen.

Har Kong Carl overtatt ditt hode og tanker?Jeg husker den skammelige retorikken.Da fikk alle ovenfor Sinsekrysset gjenomgå og ugifte mødrer,trygdede.

Ja du er vel blant dem som synes at 300.000 på uføretrygd er et hederstegn for Norge. Jeg stiller meg 100% bak Carl I Hagen. Han har hatt rett hele veien. Det dere er opptatt av er de som bare forbruker, ikke de som skaper. Maken til dumskap. I mine øyne latsabb egoismen satt i system. AP = unnasluntrerpartiet og latsabbpartiet.

- og det er ikke sånn at de spør om eller er takknemlig for pengene lenger! Nei da, de har krav på pengene dine. De krever å få en jobb (eh…motta lønn mener jeg), de krever at andre skal ta seg av barna, oppdra barna….De krever å få alt det andre har..ellers er det URETTFERDIG!

Nå har dere virklig kommet ut av skapet og avslørt deres simple holdninger.Er dere i stand til å skue utafor stuevinduet? Enn mer mer utafor rikets grenser der høyreregjeringer styrer? Det forventer jeg ikke.Håpløst spør dere meg.At det går an å være så primitiv og sneversynt

- og det er ikke sånn at de spør om eller er takknemlig for pengene lenger!
Selvfølgelig er de ikke takknemlige for å beholde pengene sine. Det folk får i lønningsposen hver måned er kun en gave fra staten, som er fastsatt etter hvor mye de “tjener”, sivilstand, gjeld, etc.

Dermed oppstår det forferdelige scenariet at noen dermed får mer enn andre. Innsatsen disse har bidratt med spiller ingen rolle, arbeid er noe man gjør for den store saken. Og den store saken(viser seg svært ofte) er at sosialister skal suge på andres innsats.
Sosialisme er en parasittisk snylte-ideologi som årelater de produktive og som nødvendigvis fører til redusert verdiskapning, nød, fattigdom og elendighet. Dette er et faktum vi kan se i alle sosialist-paradis som ikke flyter over av olje, gass, vannkraft og fisk.

Da bør du få med deg hva felleskap er for noe
Jeg vet at Hr. Andersson stiller store krav til sine mot-debattanter(langt større enn til seg selv), men det er allikevel drøyt å be andre lese omtrent 243 000 resultater på ordet “fellesskap” for å følge debatten.

Nå har dere virklig kommet ut av skapet og avslørt deres simple holdninger.
Så langt har ikke Hr. Andersson vært i stand til å konkretisere et eneste tilfelle. De eier jo ikke argumenter, mann.

Er dere i stand til å skue utafor stuevinduet?
Er Hr. Andersson i stand til å skue utenfor sin egen ræv?

Enn mer mer utafor rikets grenser der høyreregjeringer styrer?
Det holder å se på Nord-Korea for å se hva som skjer om ikke sosialistene blir holdt under kontroll.

At det går an å være så primitiv og sneversynt
Ja, og så aldri være i stand til å frembringe et eneste holdbart argument…
Hva er egentlig galt med Dem, Hr. Andersson?

Dere er en snever og liten ubetydlig gjeng med primitive holdninger .Mer er ikke å si.

Dere er en snever og liten ubetydlig gjeng med primitive holdninger .Mer er ikke å si.
For skams skyld bør vel nevnes at “en snever og liten ubetydelig gjeng” i dette tilfellet ser ut til å være majoriteten. Gratulerer med sakligheten.

Dere er en snever og liten ubetydlig gjeng med primitive holdninger .Mer er ikke å si.
Lars Andersson
Det du sender uit kommer alltid tilbake .
Bomerang effekten .
Men å kalle folk nyttige idioter , politiske analfabeter , er det greit .
Hadde du vert ett lite barn så hadde du fatt besked om å vaske munnen , men det holder vel med å vaske tenna i oppvask kummen .

“nyttige idioter” – og her har vi et eksempel på en fullstendig u-nyttig idiot ved navn Lars Andersson. – Å nei! ikke en tirade av de samme adjektivene enda en gang?

Heldigvis har vi et godt trygdesystem i Norge, det er et gode som vi alle stiller oss bak. Mitt poeng er at for mange i arbeidsfør alder havner på trygd. Det skaper et utenforskap for de det angår, og gjør at de ikke får ta del i den velstandsutviklingen andre opplever. Det bør føres en politikk som hjelper flest mulig tilbake til arbeidslivet, dette vil også gjøre mulig å bruke pengene på alle de som reelt sett ikke har en mulighet til å jobbe på grunn av sykdom.

Annonse