Dette er nok en tragisk utvikling i Helse-Norge!!! ...

I AP- og sosialist styrte Trondheim vises en side av velferds-Norge vi heldigvis sjelden ser maken til! Velferdsgarantien for de eldre og trengende fra dagens regjering av AP og de R/G viser seg nok en gang å være et tomt, intetsigende og her skillende løfte! Det er hjerteskjærende rått og så dypt urettferdig at en har ikke nok ord til å beskrive sinne, frustrasjon og avmakt!!! Jf sakset fra Adresseavisen – jf

Hjerterått

Historien om Knut og Edith Lund viser at «rettigheter» er et fremmedord i eldreomsorgen. Vi er prisgitt flaks, uflaks og byråkratiets sakte malende kvern.

Eldre ektepar plassert på hvert sitt sykehjem

Knut og Edith Lund ble skilt av Trondheim kommune etter 60 års ekteskap.

«På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får», sier kommentator Ingrid Skjøtskift.
«På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får», sier kommentator Ingrid Skjøtskift.

For Knut og Edith Lund kan saken nå få en løsning, fordi den ble en mediesak. De fleste saker havner ikke på avisens forside. De fleste saker blir ikke tatt opp i formannskapet. Mange opplever det kommunaldirektør Helge Garåsen kaller «en sum av uheldige omstendigheter» uten at noen tar tak i saken og finner løsninger.

LES OGSÅ: Eldre ektepar plassert på hvert sitt sykehjem

Slike saker gir debatten om rettigheter i eldreomsorgen ny aktualitet. I dag er det de kommunale budsjettene og den kommunale politikken som bestemmer hva slags tilbud vi skal få dersom vi havner på en pleieinstitusjon. Alle våre private behov blir overlatt til kommunene, alt fra personlig hygiene til måltider og sosial kontakt. Ja, til og med et 60 år langt ekteskap blir et kommunalt anliggende.

Kontrasten til dette er selvsagt sterkere individuelle rettigheter. På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får.

Jovisst har vi et høyt nivå på velferdstjenestene. Det finnes gladsaker i kø som viser hvor langt vi er kommet og hvor mange som har det godt i alderdommen.

Desto mer hjerteskjærende blir det når saker som med ekteparet Lund dukker opp. Den viser triste huller i velferdssamfunnet. Når pårørende kjemper forgjeves for sine nærmeste, hvordan går det da med dem som ikke har noen til å ta sin kamp?

I 2011 vedtok Stortinget en såkalt verdighetsgaranti for eldreomsorgen. I denne «garantien» heter det blant annet at den enkelte skal sikres et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

Det er gode ønsker. Men ingen garanti. Og på langt nær noen rettighet.

Vist 163 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Videre referat om saken- jf
Eldre ektepar plassert på hvert sitt sykehjem

Knut og Edith Lund ble skilt av Trondheim kommune etter 60 års ekteskap.

I 60 år levde Knut og Edith som mann og kone på Nardo. Men da sykdom gjorde det for vanskelig å bo hjemme, tok samlivet slutt for ekteparet Lund. Nå sitter de på hvert sitt sykehjem og savner hverandre.

– Jeg håper fremdeles at vi får våre siste dager sammen, vi har ikke langt tid igjen, sier Knut Lund (87).

Har du meninger om saken? Bruk debattfeltet under artikkelen.

En pensjonert revisor sitter på rommet sitt på Nidarvoll helsehus og tenker tilbake. På et langt liv. Et langt ekteskap. På kona Edith. Hun som sitter på et tilsvarende rom, men på Kattem.

– Vi har ingen tid å miste, sier Knut Lund. Etter å ha fått lovnader flere ganger, begynner håpet å bli utvannet. Men han håper fremdeles.

Om kommunen vil..

Gjennom det siste året har søstrene Wenche Lund og Grethe Frank Lund arbeidet hardt for at begge deres 87 år gamle foreldre skal få plass på Kattem helse- og velferdssenter. Foreløpig forgjeves. Lovnadene har vært flere om at Knut skal få flytte opp til sin Edith, men ennå har ikke faren hatt første prioritert. Og nå er døtrenes tålmodighet slutt. I går skrev de et leserinnlegg i Adresseavisen som åpent brev til Helge Garåsen og Rita Ottervik.

LES MER: Over 5000 eldre berørt

Håp og ventetid

– Vi har fått tre beskjeder om at nå er det pappas tur. Og vi har fått håp om at ting skal ordne seg. Men så har andre likevel gått foran. Vi venter ennå, forteller Wenche. De synes det er fortvilet at foreldrene er blitt skilt på sine gamle dager.

– I løpet av det siste året har mor og far kun fått møte hverandre en håndfull ganger. Hvor lenge skal de vente på å få se hverandre hver dag, spør søstrene. De ønsker å understreke at foreldrene har fått veldig god hjelp av kommunen den tiden de ennå bodde hjemme. Men det siste årets kamp for at foreldrene skal få sine siste år sammen, har tatt på.

– Dette er to mennesker som virkelig er glade i hverandre, sier datteren Wenche.

LES MER: Frp vil lovfeste rett til sykehjemsplass

Hjemme sammen

Fem års forlovelse, 60 års ekteskap. Alle disse årene. Alt har de gjort sammen, de to. De siste årene hadde Knut trosset både Parkinson og diabetes og klart å holde hverdagen sammen. Mens han sørget for handling og hus, klarte Edith ennå å lage mat til de to. Men handleposene ble stadig tyngre, Ediths hukommelse stadig dårligere. 3. juni i fjor falt Knut så stygt at han havnet på St.Olavs hospital. Og hans Edith fikk tildelt en akuttplass. Samlivet var over.

Alderdommens ensomhet

Siden har tilværelsen for ekteparet vært preget av ensomhet. Og for døtrene vært preget av kamp. Muligheten av å flytte Edith til Nidarvoll ble frarådet av fagfolk, ifølge datteren Grethe. Kommunaldirektør Helge Garåsen mener heller ikke dette er et poeng i saken. –Vi må forsøke å få løst denne situasjon slik ekteparet ønsker det, sier Garåsen. I mellomtiden forsøker kommuens tildelingskomité å komme med et plaster på såret:

– Vi ser at det er vanskelig situasjon for ekteparet og tilrettelegger med transport og assistent slik at han kan få treffe kona mens han venter på å få tildelt plass, sier stedfortredende enhetsleder for Service og internkontroll, Randi Lie-Pedersen.

Ekteskapet tok ikke slutt for det 87 år gamle ekteparet. Men samlivet gjorde. Men ennå håper de å tilbringe de siste årene på sammen.

- Ektepar skal prioriteres

Det kommer ingen lovnader fra Trondheim kommune:

– Retningslinjene er klare, ektepar skal prioriteres, sier Helge Garåsen. Kommunaldirektøren for helse og velferd ba om en redegjørelse om saken umiddelbart etter å ha lest leserinnlegget i Adresseavisen i går. Han er tydelig på at Trondheim kommune skal prioritere ektefeller .

–Slike ønsker skal etterkommes så snart det er praktisk og faglig mulig. Normalt vil ta fra noen dager til noen uker, sier Garåsen, som påpeker at det i dette tilfellet har vært en sum av uheldige omstendigheter.

– Det har vært lite ledige plasser og flere har byttet fra andre sykehjem, sier han.

– Hvem går foran en 87 år gammel mann som søker seg til sin demente kone?

–Det vil ikke være riktig av meg å være konkret på disse tilfellene. Noen ganger kan det ta uforholdsmessig lang tid. Men fra Lund fikk langtidsplass i september i fjor og fram til nå,er uansett for lang tid.

Vil ta opp saken i møte

– Hva vil du si til ekteparet og deres døtre?

– Det er veldig beklagelig hvis vi lover ting vi ikke klarer å holde. Men en sykehjemsplass er ikke noe vi har tilgjengelig om det ikke er «naturlig avgang» eller andre som ønsker å bytte.

– Men noen lovnad kan du altså ikke komme med?

– Han får flytte så fort det er praktisk mulig. Annen lovnad kan vi ikke gi.

Yngve Brox (H) varsler at han vil ta opp saken i formannskapsmøte førstkommende tirsdag.

Og enda et skrekkens eksempel!!! Det er tydeliggjort at det må en endring til! Dette er hjerterått!
Jf Sakset fra TV2-nyhetene -

Bjarne (93) nektet sykehjemsplass
Datteren: – Jeg har grått mye

AURSKOG-HØLAND (TV 2): 93 år gamle Bjarne Lund ble nektet sykehjemsplass til tross for at han er svært pleietrengende og ofte faller.

For rundt tre uker siden søkte 93 år gamle Bjarne Lund sykehjemsplass. Den gamle skogs- og anleggsarbeideren er sterkt pleietrengende og så dårlig til beins at han stadig faller.

Aurskog-Høland kommune avslo søknaden, og bare noen dager etter skjedde det familien fryktet.

– Da fant dem ham på soverommet. Da hadde han falt oppi sin egen urin, for kateteret hadde han dratt av. Han hadde skallet i varmeovnen. Da var han nok veldig utafor, sier Lunds datter Grete Holtet.

Mange tårer

Bjarne ble sendt til sykehus med skader i hode og øye og videre til korttidsplass på sykehjem.

Familien har forsøkt å få fast plass til ham i ett år.

– Jeg har grått mye. Det har jeg, sier Grete Holtet.

– Har du fått noen garantier for at han får plass nå?

– Nei, det har jeg ikke.

– Har ledige plasser

Historien om Bjarne er fra samme kommune som nektet nesten blinde og kols-syke Astrid Løken fast sykehjemsplass. Da ryddet kommunen opp, fortalte TV 2 i forrige uke.

Tirsdag vil ikke fungerende ordfører Kari Mikkelrud (Frp) kommentere enkeltsaker, men hun forteller at kommunen har ledige sykehjemsplasser.

– Vil du gripe inn og rydde opp i dette?

– Det er det helsefaglige som vurderer pasientene.

– Hva vil du gjøre, da?

– Min jobb som politiker er å ha ledige plasser i Aurskog-Høland kommune. Kommunen har mellom fire og seks ledige plasser.

– Hvorfor er ikke de i bruk for de som trenger dem?

– Det er det helsefaglige som vurderer om pasienten trenger plass eller ikke.

– For vanskelig å få plass

Daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, mener Bjarne er et eksempel på at mange norske kommuner har en altfor høy terskel for å gi sykehjemsplass.

Annonse