Da løfter om 12000 nye sykehjemsplasser ble til drøyt 2000!!! ...

Interessante opplysninger om løftebruddet fra AP og de R/G om 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015 – jf fra Dagbladet – Regjeringen lovet i 2009 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser. Til nå står drøyt 2.000 klare. Senere har de framholdt at de mente tilsagn om nye plasser, ikke at så mange skulle stå klare i 2015. Tallet inkluderte også oppussing av gamle plasser.

Færre eldre på sykehjem

Vist 192 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Temmelig opplagt lureri. Men kommunene skal visst ha fått penger til alt dette? Hvem har da underslått midlene?

Begrepet “Shit happens”:

Joda. Den lokale “krøsamaia” fikk sykehjemsplass. På papiret. Det gikk 11 mnd, så døde hun. Hjemme. Etter et fall. Hun lå trolig der skadet på gulvet et døgn eller så før det ble oppdaget. Hjemmesykepleieren hadde på eget initiativ utsatt sine tre besøk pr døgn…. ingen vet hvor hun var i mellomtida. Ikke fikk hun sparken og ingen ble anmeldt. Årsak: “Shit happens”.

Jeg har opplevet 5 andre straffbare tilfeller av “Shit happens” som mine kjære ble utsatt for. Heller ikke de endte i noen konsekvens for noen offentlig ansatte. Når bare mine er utsatt for 5 ulike tilfeller, så må det være tusenvis som får lide hvert år.

Ble det bare 2000 plasser? Jaja – Shit Happens.

5000 dør av feilbehandling? Shit happens! Uflaks for dem!

Begrep: Force Majeure:

Force majeure (fransk for «større krefter») er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten.

Sykehjemspasienter har ikke RETT til sykehjemsplass, men kommunen har PLIKT til å skaffe dem det. Kommunen er altså ikke ansvarlig overfor pasienten, men overfor lovgiver,som er den samme som bevilger i staten. Så gjør staten ingenting, så kan ikke pasienten saksøke noen.

Kommunen vil ikke gi deg plass selv om du har fått en? Shit Happens!

Stå, sitt eller ligg i kø.

Her i kommunen var det 15-20 i kø på venteliste. Det var ikke bra. Derfor kastet de ventelista i søpla. Voila! Ingen kø!

Sette deg på lista til sykehjemsplass? Vi har ingen liste lenger! Ikke ring oss, vi ringer deg. Kanskje. Da ble det ingen mas om hvor de står på lista og når de kan komme inn. Egentlig må vel noen dø først. Sesonginfluensaer pleier å desimere antallet ganske mye. Det mirakuløse er at lista ikke ble noe kortere for det !? Det kan tyde på at lista ble dobbelt manipulert og at lengden på den alltid vil være konstant. Det døde jo folk både på lista og på sykehjemmene.

Odd, jeg går ut fra at den siste kommentaren din bare er kødd! Eller ville det jo være helt forkastelig bare det å bo i verdens rikeste land.:-(

Annonse