Hemmelige registreringer og arkiver!!! ...

Det er for tiden mange skriverier om de hemmelige tjenester og registrering av norske borgere og deres gjøren og laden for tiden! Hva da med de politiske registreringer som gjøres internt hos politiske partier f eks AP og også samarbeidende LO? Når en henviser til informasjon som kom fra tidligere partisekretær Ronald Bye i hans bok om virksomheten i det partiet etc – så kan en saktens stille seg noen alvorlige spørsmål om det hemmelige og rikholdige arkivet som dette partiet har samlet seg – spesielt om kommunistregistreringene etter siste krig iscenesatt av Jens Chr. Hauge m flere – og i ettertid over de politiske motstanderne som naturlig nok ble saumfart med søkke og snøre og registrert i hemmelig arkiv! Jeg husker også godt de registreringer som også i sin tid ble foretatt av Rød Front i studietiden og AKP-ML sin senere overtakelse og antatte senere registreringer over politiske motstandere! Dette viser uansett et alvorlig demokratisk problem med et statsledende parti som AP som satt med så stor makt og innflytelse i etterkrigstiden – at de mer enn sannsynlig ulovlig invaderte rent personlige sfærer de ikke hadde noe med! Det skal bli interessant om noen historikere om noen tid? kan klargjøre når og hvordan slike registreringer fant sted – og i hvilket omfang!

Vist 162 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

En dag kommer det opp i dagen. Da vil nok noen få “hakeslepp” Da vil folk kanskje få en annen oppfatning av forsvarsministeren i Arbeiderpartiet etter krigen, Jens Christian Hauge. Han bodde heller ikke akkurat i en OBOS-leilighet!

Han var Arbeiderpartiets mektige grå eminense og trakk i partiets alle tråder med stor virkning og innflytelse! Og jeg er også litt spent på A-pressens medvirkning i sin tid i dette forholdet – og hva der er registrert???

Per Monsen LO-sjefen var også inne i bildet den gangen, var han ikke?

Helt sikkert!

Annonse