65 år siden den politisk motiverte likvidasjon av stortingsmann Nils Trædal!

I dag er det 65 år siden stortingsmann Nils Trædal fra Bondepartiet (nå SP) antakelig ble brutalt myrdet av sterke krefter innen motstandsledelsen og tilknyttet AP (Gerhardsen, Hauge m fl!)

Nils Trædal (født 29. november 1879 i Sunndal, død 12. oktober 1948) var en norsk prest og politiker. Han regnes som en av grunnleggerne av Bondepartiet.) Det meget bemerkelsesverdige og forunderlige er at selv i god ettertid har ikke Norsk Hjemmefrontsmuseum eller historikere vurdert denne forunderlige drapssaken og med dens store politiske vinkling og virkning som dette drap på en stortingsmann hadde. I dag samarbeider jo også SP med AP uten problemer – så dette er virkelig en spesiell utvikling! Sakset fra SPs historie – jf
Bare uker etter dødsfallet begynte flere av dem, deriblant generalsekretær Einar Hovdehagen, å
stille spørsmål ved NTB-forklaringen på hodeskadene, undre seg over det påtakelige ved tidspunktet for dødsfallet, og spørre seg hvorfor saken ikke ble etterforsket på vanlig måte. Og hvorfor ble den heller ikke i ettertid etterforsket?
Slike ting ble ikke sagt høyt i de første etterkrigsårene, men det var på 50- og 60-tallet stadig tilbakevendende tema i fortrolige samtaler mellom folk i de indre partikretser. Konklusjonen var
gjennomgående: Trædals tilfelle kunne neppe være en ulykke. Men også denne erfaringen var gjennomgående: Når en forsøkte å finne ut hvorfor saken ikke ble etterforsket, hvorfor sykehusjournalen var så bemerkelsesverdig knapp, og hvorfra NTB hadde meldingen sin, så kom en
ingen vei. Det virket ikke beroligende.

I ettertid er det mange som har tenkt at det skal spesielle forbindelser til for å kunne forhindre
politietterforskning, og for å legge fullstendig lokk på saken. f eks
(Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes.)

Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.

Og videre: At nettopp 1948, da den kalde krigen for alvor ble trappet opp og en i flere miljøer bekymret
seg over hvorvidt forsvaret, den offentlige invasjonsberedskapen og etterretningsvesenet var
tilstrekkelig, var et år da det eksisterte mange private, hemmelige paramilitære beredskapsgrupper av ymse slag som blant annet drev politisk overvåking, og der ikke alle medlemmene var like disiplinerte og lovlydige. Også Kretsens folk hadde et eget nettverk “i full sving”. Kunnskapene om disse gruppene og aktivitetene var først og fremst kommet fram på 1980- og 1990-tallet.
Det er i sannhet sagt at AP har mange virkelig skjelletter som detter ut av skap – de har forsørkt å skjule i så mange år! APs politiske framferd har mange destruktive og infiltrerende historiske trekk ved seg de har forsøkt legge skjul på hele tiden! Det er sannelig på tide at sannheter kommer på bordet – nå 65 år etterpå! Sannsynligvis er det fortsatt motkrefter i de kretser som vil motarbeide og hindre at denne saken blir opplyst på riktig måte noen gang! Det vitner om en rettsmoral i det partiet som har sine mørke sider – virkelig svarte! Litt av en poolitisk arv å føre videre og forsvare – ikke sant?
I sykehusets journaler ble den registrert som en “ulykke”. Trædal var fremdeles i live da han ankom til
sykehuset, men han døde av de store hodeskadene like etter ankomsten på kirurgisk avdeling. Det ble ikke utført noen medisinske undersøkelser av ham som kunne skape klarhet i hva som hadde skjedd, eller sendt noen melding fra sykehuset til politiet.

Mange, både da og seinere, har ment at en slik ulykke som NTB beskrev, er svært usannsynlig. Særlig fordi det i dette tilfellet gjaldt en høyreist, kraftig mann og en vindusåpning på 120 × 50 cm. Statistisk er sjansen for slike ulykkesforløp ganske liten.

jf
Mordet på Nils Trædal

Vist 543 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

I mer enn femti år har ryktene gått om at daværende leder i Bondepartiet, Nils Trædal, ble tatt av dage under mystiske omstendigheter, natten til 12. oktober 1948. VG Nett følger Akkurat Nå Nå har en annen tidligere Sp-leder, Johan J. Jakobsen, gransket Trædals virke og gjennomgått ryktene; og ikke bare dét, Jakobsen oppklarer saken og løser mysteriet. Det skjer i boken «Makten og æren», biografien om Nils Trædal (Gyldendal) som lanseres denne uken. Nils Trædal, prost i Den norske kirke og altså stortingsrepresentant og leder av Bondepartiet, døde etter fall ut av et vindu i Holtegata 30 i Oslo, der han bodde på hybel. Trædal hadde vært på møter i byen og deretter på restaurant og var på vei opp trappen til hybelen i fjerde etasje. Fallet skjedde fra et vindu i trappeoppgangen mellom annen og tredje etasje og ned på gårdsplassen mer enn 6 meter under. Han døde på Ullevål sykehus samme natt. Allerede kort tid etter begravelsen begynte det å gå rykter om at bondepartilederen var blitt myrdet; og disse ryktene har, i forskjellige variasjoner, på folkemunne og i artikler i aviser og tidsskrifter, fortsatt å gå helt til våre dager. Selv ble jeg oppmerksom på dem første gang da jeg studerte historie på begynnelsen av 1970-tallet. Og da vi i VG i 1990-årene arbeidet med avsløringene om og granskingen av de hemmelige tjenestene, fikk jeg en rekke tips og antydninger om at Nils Trædals død kunne være av interesse i den forbindelse. Hva skulle så grunnen være til at noen ønsket livet av Bondepartiets leder? Et rykte som har versert i flere sammenhenger, er at krefter på den politiske venstresiden var etter ham fordi han var en sterk talsmann for norsk medlemskap i NATO. Men ellers er forlydender om motivet knyttet til ulike forhold under krigen. Tankespinn Det er blitt hevdet at Trædal satt inne med opplysninger om tvilsomme forbindelser mellom den norsk London-regjeringen og nazi-myndighetene i Berlin. Et annet rykte er at han hadde avslørende kunnskaper om forhandlingene mellom Administrasjonsrådet og tyskerne etter okkupasjonen i 1940. Det er også blitt hevdet at kretser knyttet til Hjemmefronten hadde imot Trædal fordi han engasjerte seg sterkt for at «det gamle» stortinget måtte innkalles etter frigjøringen i 1945. Alt tyder på at de forskjellige teoriene om motiver bare er tankespinn. Men drapsryktene har fått næring av at det aktuelle vinduet i Holtegata 30 er ganske lite; noen må ha medvirket til at Nils Trædal falt ut, er det blitt hevdet. Dessuten fantes det angivelig ikke politidokumenter fra den rutinemessige etterforskningen av dødsfallet, og heller ingen obduksjonsrapport. Nær krimfortelling Johan J. Jakobsens biografi både innledes og avsluttes med en gjennomgang av omstendighetene rundt dødsfallet; slik sett er den noe nær en kriminalfortelling. Men for øvrig er boken beretningen om et innholdsrikt liv. Nils Trædal var kirke- og undervisningsminister i Bondepartiets regjeringer 1931-33; han var en pådriver bak kriseforliket med Arbeiderpartiet i 1935, motstandsmann under krigen og sentral i arbeidet med å gjenreise Bondepartiet etter krigen. Johan J. Jakobsen «anser det hevet over enhver rimelig tvil at Nils Trædal døde ved en tragisk ulykke». I motsetning til andre som har forsøkt, har Jakobsen etter iherdig anstrengelse klart å finne både politidokumentene om saken og en obduksjonsrapport. Opplysningene der er forenlige med antagelsen om at dødsfallet var en ulykke. Fullstendig ukjent Og så har forfatteren funnet noe som til nå har vært fullstendig ukjent: Nils Trædal var beruset den siste kvelden han levde; blodprøven viser en promille på 1,79. Den hadde han fått etter noen timers opphold på restaurant Losjen like ved Stortinget, der han spiste og drakk sammen med Nationens redaktør, Hans Holten, før han dro hjemover mot hybelen. Jakobsen har også samtalt med to gjenlevende vitner som bodde i Holtegata 30, og som hørte Nils Trædal komme hjem dødsnatten. Disse vitnemålene sammen med dokumentene i saken ble under arbeidet med boken grunnlaget for en rekonstruksjon på åstedet. Jakobsen fikk her hjelp av eksperter fra Rettsmedisinsk institutt og politiet. Den 69 år gamle Nils Trædal hadde i ukene forut vært plaget av hoste og svimmelhet. Vitnene i huset hørte ham komme opp trappen, der han etter alt å dømme ble andpusten og satte seg ned i vinduskarmen for å hvile litt. Vinduskrokene var antagelig ikke hektet på; på grunn av svimmelhet og promille har Trædal etter alt å dømme lent seg tilbake mot vinduet og falt ut.
Det finnes mer troverdige versjoner enn dine konspirasjonsteorier.

Vel nå har jeg fra familiemedlemmer til Trædal fått tilgang til en tidligere reportasje om denne saken – og det i motsetning til denne Jacobsen som forteller om beruselse o l! Trædal var prost og en meget edruelig person! Det er tidligere kommet bekreftelse på at det var kommet mordtrusler i forbindelse med en rapport som skulle legges fram for stortinget av selvsamme Trædal neste mandag – og den ble motarbeidet og vanskeliggjort i og med den tok for seg motstandsbevegelsen og APs holdninger like etter 9. april 1940 – hvor Paal Berg (AP) etc skrev til Hitler om at en kunne tenke seg å avsette kong Haakon VII etc. Det var derfor meget god grunn til å mistenke at en meget stor og kraftig mann skulle kunne falle ut av et vindu 1,20 m x 50cm. Men det var jo heller grunn til å tro at han var satt ut på en korporlig måte etc. før accidenten! Det var meget beleilig for AP og motstandsbevegelsen at dette skjedde – da det skulle stortingsbehandles i rapporten alvorlige beskyldninger mot partiet etc. om forholdene rundt 9. april og senere under krigen!
Bemerkelsesverdig nok er mye hemmeliggjort og forsvunnet også i ettertid – bl a alle stortingspapirene om saken etc fra hybelen til Trædal. Hans utleier trodde jo også det var en kriminell handling dette – fordi han kjente godt til hvordan Trædal egentlig var! Han gikk god for han – men det var altså ingen politietterforskning og her var det nok mange andre krefter som var ute og gikk! Det lukter ikke godt for AP i denne saken! AP har så uendelig mye å skjule – blant annet denne meget beleilige accidenten!

Lars, det virker mer som om det er du som fremlegger en konspirasjonsteori.
Hvis ommatte ifremt ifall…..

Om det ikke ble foretatt en obduksjon, hvorfor skulle man ta en blodprøve og hvorfor gikk det uendelig mange år før det kom frem at den prøven var tatt? Det hadde vært mye enklere etter dødsfallet og lekket at det var promille i en blodprøve. Men hans samtid hadde vel neppe tatt en slik opplysning for god fisk. En avholdsmann med promille.

Lars forsvarer Ap og de som er enda rødere med sitt eget nebb og manglende viten! Uansett hvor galt det er eller er og blir gjort fra deres side forsvarer han det – selv om det tross alt bare er forankret i solidaritet med og ren dynastibygging for de ledende familier i det partiet! Det virker være nesten som de rene idealer – som i Ural-statene Uzbekistan, Tadzjekistan etc med diktatoriske familiedynastier som forvalter sannheten valg etter valg! Heldigvis ble det noen andre boller i Norge ved dette valget – men dynastiene ser ut til å forvalte og forsvare ledelsen og styringen i selve partiet AP – denne gang i opposisjon! En kan virkelig undres over dynastienes makt og innflytelse – og partiet mister derfor nødvendig mulighet og evne til å fornye seg i pakt med endringene i samfunnet forøvrig! Det er dette partis vonde og såre akilleshel!

Skittprat.Artikkelen som jeg kopierte viser at det er spekulajsoner bak dine påstander om at Trædal skulle blitt drept

Nei Lars – det viser dine gamle forstokkede ideer om idealer som overhodet ikke lenger holder demokratiske mål! Men det å fortelle feilaktig historier om ting som har skjedd og det å bygge opp og forvalte dynastier i ren øst-europeisk ånd – ser virkelig ut til å være en grei måte å se på AP med historisk årvåkenhet! Det ligger mye historisk interessant skjult i gamle skap i det partiet – som det norske folk aldri har fått demokratisk innsyn i! Ja det er virkelig mye rart som har foregått – og bemerkelsesverdig at det er forsøkt skjult i så mange år! Forøvrig mener også familien til stortingsmannen at det har foregått noe som blir forsøkt holdt skjult! Jacobsens meningsytring er bare en liten del av saken – og det får holde!

Takk for en flott artikkel, Spectator, ser at du er innlemmet i gruppen av konspirasjonsteoretikere , noe som blir alle til del hvis andre tanker enn hva media sir oss av spaghettinyheter kommer til syne .
Her er etpat klipp vedrørende andre som fikk beskjed om å tie da de kom over noe som slkulle holdes skjult.
Det SKJULTE NORGE Del 1

Her kommer del 2

Søndag 13. oktober kl 21.05 på Nrk1 kommer det en dokumentar som omhandler en historieforfalskning, trakasseringer og yrkesforbud fra samme tidsepoke og fra de samme maktgrupperinger innen AP og motstandsbevegelsen – som viser hvordan tilstanden og den uhyrlige og udemokratiske ledelsen innen de samme grupperinger fungerte. Det viser hvor langt og uhyre inngripende sterkt de opererte – og en kan derfor lett tenke seg at de ikke ønsket stortingets behandling imøte – og slik at de da fjernet en sterk motstander og saksleder på den måten som ble Trædal til del med døden til følge! Hauge og Gerhardsen visste nok altfor godt hvordan det egentlige resultat ville blitt i en ren stortingsbehandling – og foretok nok sine forhåndsregler skulle man tro!

Flott at Spektator har fått forsterkning med Seppola,som har skrevet mye rart i samme sjangere.Dette ligner på Domsday Preppers.Væla står ikke til påske så løp og kjøp hermetikk

Du viser tydelig manglende kunnskap om norske forhold under og like etter krigen Andersson – samt ikke minst manglende dannelse og demokratisk sinnelag i tillegg – slik at dine meget sleivete og ekle kommentarer ikke kan overhodet tas alvorlig! De beriker ikke eller tilfører ikke noe positivt informativt i debattens henseende!

“Væla står ikke til påske så løp og kjøp hermetikk” Ja, du har vel et lite lager du, Lars. På seg selv kjenner man andre.
Så måten du refererer til May – Harriet seppola viser atdu ikke engang gidder å lese for navnet inngir tydeligvis til vibber med dårlige konspirasjonsteorier.
Alle som ikke er enige med deg, Lars, har konspirasjoinsteorier…det hele foresvever meg å være ganske så
likt dem som føler seg forfulgte. De lider under sine egne konspirasjonsteorier.
Pass på – kanskje jeg ser deg..:-)

Takk for tipset, Spectator om at programmet om historieforfalskning, jeg rakk akkurat å se det.
Det er en stor skam hvordan Norge behandler de som ga sitt liv for vår frihet , men flott at nrk viser dette om Pelle -gruppa .

Jeg fikk ikke sett hele, men jeg finner det vel på nett-tv.

Men det er en skam at kun to stykker fra Pelle-gruppen fikk æresmedaljer, alle som var med burde hatt det samme. Alle var like viktige for gruppen som sådann.
At forsvaret ikke kunne gi Pelle-gruppen medaljer fordi senkingan av skipet var amatørmessig utført, er jo komplett latterlig. Det meste under krigen ble vel amatørmessig utført.

Men allikevel ble to stykker fra Pelle-gruppen hedret nå i 2013 av forsvarsminister A-G Strøm-Eriksen som har sin nest siste dag i dag. Det er godt de er konsekvente der i gården.

AP og dets medløpere innen motstandsbevegelsen er godt avslørt nå – dessverre i altfor god ettertid! Ren løgn og historieforfalskning i denne saken som i en lang rekke andre rent politisk motiverte saker! Litt av en likhet og solidaritet å lene seg på og til – ikke sant??? Skammelig og uakseptabelt i fortid, nåtid og framtid! Dynastiene i det partiet bare står for og forvalter en skrekkelig umoral kun til egen fordel og vinst!!!

Ja, de har et tungt kors å bære.

Og så er det den virkelig mangel på skikkelig hederlighet som er så bemerkelsesverdig når det gjelder i det partiet! Partiets ære gjelder fremfor alt – selv om det har gått med lik og skjellettene hoper seg opp i kott og skap, krinkler og kriker! Det er selvsagt også mange gode og hederlige mennesker der – men det ser ut til å mangle noen slike innen ledelsen og dynastiene! Virker som rene ungdomsgjengene i dag! ler

Dette var det tverrpolitisk enighet om.Det var provoserende å høre Kåre Willoch forsvare denne ulovlige overvåkningen.Kommunistnojan var grunnlagt etter Einar Gerhardsen Kråkerøytale og alle middler blev tillatt.For meg kom det ikke fram så mye nytt,men har ikke sett programmet før.Det er bare venstresiden og ikke AP og høyresiden,som har krevd at Pelle-gruppa skulle få sin anerkjennelse.Uansett er dette en mørk flekk i norsk etterkrigshistorie.Willoch fikk sin spion når meningsmålingene pekte nedover.Så til den grad at de slapp reven inn i hønsegården (Forsvarets Høyskole)og den dommen er svært omstridt.

Kanskje ble Treholt den takknemlige løsningen slik at berørte topper innen AP slapp å bli nødvendig sjekket og etterforsket??? Jeg bare spør?

“Det var provoserende å høre Kåre Willoch forsvare denne ulovlige overvåkningen”

Hadde Willoch noe særlig valg?
Det er lett å glemme i dagens samfunn at ting var fullstendig annerledes etter WWII og at den kalde krigen førte til overvåkning som i dag ansees som ulovlig.Man hadde tross alt en langvarig krig bak seg da overvåkningen begynte.

Willoch sa han ikke ville uttale seg om det som skjedde den gangen. Jeg fikk ikke med meg noen annen politiker som ytret seg (men så ikke hele programmet) Ap var vel de som styrte det meste av tiden så da var det jo rart at ikke noen fra den kanten hadde noe på hjertet.

Hadde Willoch noe særlig valg? Han med den store selvtilliten legger du nok ikke orden i munnen på.Overvåkningen ødela mange liv og det forsvarer han,men dette var jo bare kommunister og de som kunne misstenkes som sympatisører.På bare misstanken,nesten i tråd med McCartys forfølgelse kunne man ekskludere de fra alt anstendigt liv.Okke som.Man brydde seg lite om loven og foremålet helliget middlene

Du Andersson angriper særlig Willoch – mens det var AP som startet overvåkningen og trakasseriene! Bemerkelsesverdig selvsagt feil vinklet – men ikke overraskende!

Ditt korstog er enkelsporet når opposisjonen stilltiende godtar denne overvåkingen.Jeg blir ikke forundret lenger når du galant utelukker hele sannheten.Det var en klikk innen AP og LO,HaakonLie var arkitekten og nåde den som sa han i mot.Du får bare holde på og nå har Seppola meldt seg på.Vet du hva hun står for?

Lars – har du fått skriftlig lov etter opphavsrett å kopiere det du gjorde ? SVAR !!

Jeg står f-n i meg ikke skolerett for deg.

Nå må du roe deg ned, trekk inn mye luft og hold pusten i alle fall i 30 minutter. Etterpå kan du svare på om du har fått skriftlig lov etter opphavsrett å kopiere det du gjorde ? SVAR !! tikk , tikk , tikk tikk , tikk , tikk , tikk……………

Hva er navnet ditt?

Jeg sa at du skulle holde pusten i 30 minutter …..tikk , tikk , tikk tikk , tikk , tikk

Lars Andersson, og holde deg til TEMAET!

Kan vi komme tilbake til opprinnelig tema – jeg holder her med Elisabeth og hennes oppfordring! Mitt tilleggspørsmål er – hvorfor snakker ikke AP om disse historiske forholdene og hvorfor omskriver de sannheter og virkeligheten? Hvorfor har ikke historikere tatt for seg slike omskrivninger – jf den meget omtalte akademiske ærlighet?

Hvis ikke de tilstedevœrende her har lest boken Sov mitt lille Norge , er det absolutt anbefalt lesninh\g.
Sitat, oktober 2008 kom Ertresvåg ut med boken SOV, mitt lille Norge (Koloritt Forlag). Dette er en oppfølger av Makten bak makten. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.

Bokens forord er skrevet av Edvard D. Vogt, professor Emeritus ved Det juridiske fakultet, UiB, som ut fra et enkelt resonnement konkluderer at jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess hyppige treffer man hverandre, diskuterer felles agendaer, og når konsensus om felles strategier, planer og mål. Jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess større er sannsynligheten og naturligheten av å finne konspirasjoner av det profesjonelle slaget og av det riktig store formatet. Konspirasjoner på samfunnstoppen er således noe vi kan anta er den naturlige regel, ikke unntaket.

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland

Venstremannen og journalisten Ertresvåg jf "Sov mitt lille Norge ":http://www.youtube.com/watch?v=LDcdSM5CCiY

Annonse