Den norske stats skambelagte behandling av samene!!! ...

Det har en jo visst lenge – men nå kastes også nytt lys på denne meget skambelagte saken om ekstrem dårlig behandling av minoriteten samene og deeres barn i det norske samfunn etter krigen! Legen Per Fugelli har kommet med mange skremmende eksempler som distriktslege i Finnmark – og hans erfaringer og observasjoner er uhyrlige og uakseptable i ettertid. Det er oppsiktsvekkende og bemerkelsesverdig at det kun er Kong Harald som på det norske samfunn har bedt offentlig om unnskyldning i 1997. Hvor var det ledende regjeringsparti AP den gang? Hvor er ydmykheten og beklagelsen fra de ledende politikere og ikke minst partiet som stor i forkant av denne behandlingen i etterkrigstiden?
En kan i dag stå hoderystende tilbake og innse at det kongelige norske arbeiderparti ikke tar bryet eller ansvaret for denne skammelige behandlingen av samene og ikke minst barna som fortsatt bærer på de verste traumer etter dette! Jf
Den skambelagte behandling av samene

Vist 161 ganger. Følges av 1 person.
Annonse