Useriøse rødgrønne opposisjonspolitikere

Så fikk vi endelig det reviderte budsjettforslaget fra den borgerlige regjeringen. Med kun et par uker på seg til å gjennomføre endringer på det siste budsjettforslaget til Stoltenberg-regjeringen, var det få borgerlige velgere som ventet seg de helt radikale endringene.

Men i den rødgrønne leiren er man tydeligvis skuffet. Etter å ha ropt ulv gjennom hele valgkampen og advart mot uansvarlighet, måtte de plutselig forholde seg til at den nye regjeringen legger frem et budsjettforslag som er hakket strammere i forhold til avkastningen av oljefondet enn de selv gjorde. Likevel har man funnet rom for både skattelettelser og økt satsning på kjerneområdene til de borgerlige – samferdsel, helse, skole, justis, for å nevne noe.

Frustrasjonen over å ikke kunne hevde uansvarlighet må ha fått det til å koke over oss ellers sindige rødgrønne politikere. Lengst gikk kanskje Gahr Støre, som fra Stortingets talerstol fikk seg til å hevde at “- budsjettet er preget av tilbaketog og løftebrudd”.

Man kan jo undres på om mannen tenker klart ? Mener han at en ny regjering i løpet av 14 dager skal kaste om på et helt budsjett ? Da ville vel den samme mannen stått og ropt på uansvarlighet, eller hva ?

Større endringer krever planlegging, omlegging og lovendringer. Det tar tid, og det vet både Støre og de andre rødgrønne politikerne som det siste døgnet har kritisert budsjettet. Det er helt enkelt useriøst å snakke om “løftebrudd og tilbaketog” ovenfor en regjering som har sittet drøye tre uker ved roret. De skal tross alt rydde opp i 8 år med vanstyre. Det tar tid.

Vist 117 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Ellers så er det jo tråki at alt de hadde svar og resepten på før valget, sier de at det i beste fall ikke kan gjennomføres før neste stortingsperiode.. .døm andre har skylda…kryper lissom litt sammen
og tilkjennegir at det døm glatt skulle fikse, ikke var nøye gjennomtenkt.

Det er mange ting som åpenbart må ta tid, i hvert fall om det skal gjøres forsvarlig. Det forstår velgerne også. Man kan vedta å bygge en vei, men det tar selvfølgelig tid å bygge den. Sammenslåing av kommuner krever utredning og planlegging. Nedlegging av regionale helseforetak kan heller ikke gjøres før man har en organisasjon på plass til å overta funksjonene. Samtidig er det slik at mange av de strukturelle endringene forventes å føre til lavere kostnader – som igjen vil gi mer penger til andre formål. Så det er selvfølgelig slik at man ikke vil se full effekt av de politiske vedtakene før det har gått noe tid. Og 4 år er ikke lang tid på så store prosjekter som denne regjeringen har satt seg fore å gjennomføre.

Jeg synes signalene er positive når man allerede i de første budsjettendringene får til både skattekutt og mer til kjerneområdene uten å rokke noe særlig ved oljepengebruken. Det er også verdt å merke seg at de umiddelbart foreslår avsetning av 20 milliarder til det nye infrastrukturfondet – som de har planlagt å bygge opp til 100 milliarder over 5 år.

Stort mer kan man nesten ikke forvente etter kun et par uker på seg til å justere budsjettet til Stoltenberg.

og såpass generøse bør vi være at når jeg fant ut at skattelettelsen for min del uteble bør vi kunne glede oss over at Røkke og co ble tilgodesett med en desto større sum….nå kan han ihvertfall spare seg for klager på høye avgiter på drivstoff til flyet sitt når han skal på hytta.

Ja, det bør vi virkelig glede oss over. Det media og rødgrønne politikere beleilig nok “glemmer” når de snakker om formueskatten, er at denne formuen i all hovedsak er maskiner, utstyr og arbeidende kapital i bedriftene som gir arbeid og inntekter til oss alle, og at dette beskattes selv når bedriftene går igjennom vanskelige tider med svake resultater eller underskudd.

Denne skatten er så destruktiv og samfunnsskadelig at alle andre land for lengst har fjernet den. Jeg satt selv i et møte med svenskenes svar på Innovasjon Norge på fredag hvor dette ble tema. De kan nesten ikke tro at vi fortsatt opererer med formueskatt. Som en av lederne der sa : – Det er kanskje den mest arbeiderfiendtlige skatten som finnes… Hvorfor ? Den tapper arbeidsplassene våre for kapital som trengs til vekst og utvikling.

Kjempebra Øystein P! Gjennomtenkt og godt skrevet. – som sagt “Rom ble ikke bygget på én dag” . Jeg har stor tro på den nye regjeringen. Tenk hva de har fått til på så kort tid! Bare det at de har greid å få til mindre skatt viser en positiv og ansvarsfull handling. Nå blir det kanskje flere arbeidsplasser også etter hvert. Det er jo bare kjempebra for ungdom som skal inn på arbeidsmarkedet.

Ja, vi får håpe at også fagorganisasjonene nå kjenner sin besøkelsestid, slik at vi kan få til en periode hvor kjøpekraft i større grad oppnås gjennom skattelette fremfor lønnsøkninger som kveler næringslivet og eksporten fra innlandsvirksomhetene.

Ja, også vil regjeringen investere i veier og sikre tunneler for vi må jo bli istandsetting til å frakte varene også på en trygg og effektiv måte.

Annonse