Om LO Stats dyre kartellkonferanse 2013

Det er tidligere nevnt og omskrevet at LO pampene virkelig feirer seg selv på store konferanser på dyre norske høyfjellshoteller i førjulstiden – så selvsagt også i 1013 hvor det nå foregår på det kjente Pers Hotell på Geilo! Et av de dyreste steder å frekventere og stille opp for dyrt betalte medlemspenger – og hvor kaderne, ledere og eliten innen LO også gratis derfor mesker seg med alt det beste av julebordenes gleder med dyr vin, likør og cognac osv. Selv kjente distriktssekretærer kjent fra Origo – nyter meget godt av gratis opphold og bevertning i slike omstendigheter – og det er derfor forunderlig at det snakkes om omtales så mye om innstramminger, politikk, lønns- og arbeidsforhold for det menige forbundsmedlem i store og brede ordelag! Troverdigheten flyter jo således bort med ribbefettet silende ut av munnviker under slike forhold – og det hele får derved en litt grotesk overbygging av fete innstillinger og løfter til de mange utenforstående menige medlemmer og arbeidstakere – som er så veldig utenfor og langt fra slike ekstraordinære gratis og festlige forhold som blir kaderne i forbundet og eliten kun til gode! Måtte de virkelig bli gode og mette nå da???
Jf
Kartellkonferanse med fokus på valg

16. september 2013 10:57, sist oppdatert 13. september 2013 13:11
LO Stats Kartellkonferanse på Gol avholdes i dagene 19.-21. november. Programmet er under utarbeidelse, men det vil nok ikke komme som noen overraskelse at stortingsvalget og ny regjering blir et av temaene.

LO Stats kartellkonferanse på Pers hotell på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres. Kartellkonferansen har vært arrangert årlig – med noen opphold – helt siden 50-tallet. Hvert fjerde år arrangeres også LO Stats representantskapsmøte samtidig med konferansen. (Sist var i fjor).

Programmet er under utarbeidelse når dette skrives. Valgresultatet, regjeringsforhandlinger og etter hvert en ny regjering med ny politikk vil naturlig nok måtte bli et tema. Men samtidig skal kartellkonferansen også bidra til annen samfunnsdebatt.

- Jobben med programmet vil foregå en stund ennå. Vår ambisjon er at temaene skal være så dagsaktuelle som mulig. I år skal det skje mye i norsk politikk før vi samles på Pers hotell på Gol, så dette blir spennende, sier informasjonssjef Stein Syrstad i LO Stat.

Vist 170 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Dette viser kaderveldet – jf
Julenissen inntar Gol
Med bare noen små unntak har LO Stats Kartell-konferanse blitt arrangert på Gol siden 1950-tallet. Når juletrær og andre høytidseffekter er på plass på Pers, er hotellet klart for å ta i mot de opp mot 220 tilreisende; delegater, pressefolk og inviterte gjester.

Programmet er fullspekket denne uka – fram til lunsj torsdag.
Program

Det er ikke mine penger de sløser med – stå på. De er blitt det de anklaget andre for å være !

LO-ansatte trenger å komme seg bort litt for å bli litt mer feit og dum !!

Det er bare så fortærende irriterende å se og høre om alle de solidariske utspill og innlegg samt forslag til ekstra goder for LO- medlemmer flest og ikke noen andre – mens ribbefettet siler nedover kjakene til disse kaderne og lederne som deltar og virkelig tar for seg! Det blir så uendelig feil – og gir virkelig ekkel ulyd i de signalene som kommer!!!

- og da kan vi snakke om urettferdighet da! Som de selv ynder å snakke om.

Jeg kjente godt til et tilfelle i et LO-forbund – hvor en revisor tok opp et forhold om at en klubbleder og liten LO-pamp som alltid sørget for minst et årsmøte på et kjent strandhotell i skjærgården – som takk for at man brukte så mye penger der hvert eneste år – fikk gratis opphold der for seg personlig og familien om sommeren m m også hvert eneste år? Dette var jo en tilgift med relativt stor økonomisk verdi mottatt under arbeid og/eller verv – men som aldri ble rapportert til Skatt Øst på noen som helst måte – som det skal etter skatteloven!
Det ble dessuten et rent helvete for denne revisoren etterpå også – som ble personlig truet, mistet jobben, ble omplassert og fikk store problemer etterpå fordi dette samt andre økonomiske forhold og misligheter ble påtalt i denne saken! LO pamper har jo stor makt og innflytelse på så mange måter – og det ble brukt hardt og uredelig mot denne revisoren kan man trygt si!
Skulle derfor ikke forundres om at det kan være former for tilgift også for andre her – når så kostbare og dyre konferanser avholdes et bestemt sted år etter år! Det gir jo en sterk binding! Gratis opphold i påsker og andre høytider på norske høyfjellshoteller har jo sin store verdi økonomisk og også på andre måter! Ikke sant? Hvor er LOs egne revisorer?
Det blir jo helt feil om en bruker medlemmenes midler på en slik måte – for selv personlig å oppnå store økonomiske fordeler!!!

Vi kan også ta et annet tilfelle om et revisjonsoppdrag hvor det ble oppdaget at en klubbleder hadde kjøpt inn 36 flasker god vin til et hyggelig felles opplegg og møte for denne klubben! Det viste seg at disse flaskene derimot ble brukt til et meget privat evenement for denne anerkjente klubblederen! Han nektet også å tilbakeføre verdien av de forbrukte varene ment for en felles klubbanledning – og så ble klubben oppløst og overført og innbakt til en mer sentral avdeling! Og det er dessverre slik at nok mange ledere innen slik solidarisk virksomhet innen AP/LO benytter klubber og forbundenes midler som sine egne og til å skaffe seg egne og noe mer private fordeler! Vi har jo også alle de tilfellene som ble avslørt innen opplæringssystemet AOF/LO med underslag og kurs som aldri ble holdt m m hvoretter det ble søkt om statstilskudd og dekket etc! Solidariten lenge leve for enkelte!

Anmelder ansatte i opplysningsforbund

Tidligere ansatte i Arbeidernes opplysningsforbund (AOF) er anmeldt for dokumentfalsk og underslag. De skal ha fått lønn for kurs som aldri ble holdt.
Får statsstøtte

Minst like alvorlig for AOF er det at staten gjennom nasjonalt fagprogram for kompetansepolitikk (VOX) kan ha utbetalt tilskudd for kurs som ikke er avholdt. Så langt kan AOF ha avdekket uberettiget utbetaling av statsstøtte på nærmere 100.000 kroner.

Staten har et omfattende program for økonomisk støtte til ulike kompetansehevende tiltak. Noe av pengene går direkte til de ulike studieorganisasjonene, men det er også mulig for bedrifter, organisasjoner eller offentlige etater å bestille kurs hos studieorganisasjonene.

Et annet eksempel f eks – Den 46 år gamle mannen er siktet for grovt underslag av 2,2 millioner fra AOF Stavanger. I tillegg er han siktet for grovt bedrageri av 800.000 kroner mot AOF Norge.

– Underslaget og bedrageriet pågikk fra 1995 til 2003. På ulike måter overførte han penger til egne kontoer og dekket private utgifter, sier politiadvokat Gro Stangeland i Rogaland politidistrikt til Stavanger Aftenblad. Ifølge Stangeland har 46-åringen avgitt en uforbeholden tilståelse. Derfor vil saken bli avgjort i en tilståelsesdom med bare én dommer i Stavanger tingrett i august.

Bedrageriet skal blant annet ha foregått ved at 46-åringen laget kurs som ikke ble avholdt, skrev lister med underskrifter fra fiktive deltakere, laget falske fagplaner, kvitteringer og utgiftsbilag. Dermed fikk AOF Stavanger statstilskudd og LO-midler gjennom AOF Norge. I tillegg ble egenkapitalen i Stavanger tappet, fordi man ikke fikk kursinntekter.

46-åringen ble anmeldt for underslag av Arbeidernes Opplysningsforbund i mars 2003. Et par uker tidligere hadde han gått av som leder av AOF Stavanger, som lille julaften 2004 ble slått konkurs. Daværende styreleder i AOF Norge, Johan Kåre Gjølme, sa da at den direkte årsaken til konkursen var økonomisk mislighold.

I desember 2004 gikk lokalavdelingen under og seks mistet jobben. AOF Norge var største kreditor med et krav på 4,3 millioner kroner. AOF har i dag fortsatt ingen avdeling i Stavanger. (©NTB)

Det er jo bare slik at det er noen som bruker klubbkassa eller forbundskassa som som egen lommebok på en eller annen måte for å oppnå private særfordeler som en ellers ikke ville vært i nærheten av – f eks Jan Davidsen er jo et av de beste eksempler på dette iflg en artikkelserie som Dagbladet hadde om det! Edderkoppen skaffet seg særfordeler overalt – og styreplasser i mange virksomheter så det holdt! Dette er det mange av de andre også har oppnådd f eks avgåtte Flåthen! Dette med en finger i paien – har en svært egen forklaring innen LO! Og du ser det etterhvert i kroppsbyggingen også! ;-) I det private næringsliv har man jo etterhvert skaffet seg en etisk norm – som i de fleste virksomheter etterleves hardt for ikke å bli tatt for straffbar korrupsjon! Slik er det åpenbart ikke i LO! Men de har forsøkt rydde litt opp i AOF da – og det er jo bare en meget forsiktig start kan man si! :-)) Nei når man i sin tid avslørte at “tillitsmenn pg fagforeningsledere” skaffet seg gratis ekstra ferie på skjærgårdshoteller for seg og sin familie – bare ved at foreningen holdt årskonferanser der – ja da mistet man selvsagt respekten for slike mennesker og slike forhold! Og du store verden så godt de ble beskyttet ovenfra fra venner, slekt og familie – som selvsagt kunne inneha tilsvarende fordeler – og som ikke ville bli avslørt på samme måte! Da må selv revisorer bite i gresset og ta tyn og pinsel for det som blir påpekt som uhederlig og ulovlig! Utrolig nok! Men slik er det ofte i organisasjons-Norge, innen LO m fl – hvor dynastier senere opprettes – og som har innflytelse og makt til nesten bestemme hva som helst og få det godtatt! Det er desverre slik dette demokratiet har utviklet seg i AP og LO – det har gått i ring og er tilbake ved nesten et diktatorisk utgangspunkt!

Annonse