Om julebordets gleder og eventuelle senere utskeielser!!! ...

Det er kanskje grunn i disse juletider nå til å minne om og advare mot at det ikke alltid finnes medisinske remedier som er gode nok mot f eks skallebank og/eller andre virkninger av mat- og andre orgier neste morgen! Da hjelper det heller ikke med alle de gode forsetter og politiske siktemål som nå avstedkommer etter f eks LO Stats kartellkonferanse i de meget hyggelige omgivelsene på Pers Hotell på Gol! Noe derfor kanskje viktig å få med seg i ettertid – f eks når det også gjelder abortdebatten etc???
jf
Angrepille virker ikke

Vist 1125 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 160 kommentarer

Eller

27 år gammel AP politiker dømt for overgrep mot 14 år gammel jente

og så har vi jo saken med Ingebrigtsen (Ap) da :

Nye sexanklager mot Roger Ingebrigtsen

I SV tok en av veteranene det hakket lenger, og opererte som hallik.

Ellers husker vi jo alle Solum (V) saken.

Og slik kan vi fortsette denne “konkurransen”. Men noe særlig mening gir det ikke. Jo større partiet og mediaoppmerksomheten er, jo flere slike saker vil man få.

Det er vel en viss forskjell på å bli fulle og gjærne og hoppe tilsengs med hverandre og ha “bondeanger” etterpå, og det som voksen å utnytte svært unge jenter og gutter over tid?!

Bondeanger har funnets siden tidenes morgen. Jo sterkere moralpress fra andre og jo mere gjennomsiktig miljø og samfunn, jo sterkere bondeanger. Bondeanger er ikke det samme som at det har foregått en voldtekt, men det kan tolkes slik når bondeangeren blir for sterk til at den angrende kan tåle det. Så kan man lure på om moralpresset fra ens miljø ble så sterkt at det er lettere å være et voldtektsoffer enn å være kjent som ekstremt rushenfallen eller ekstremt kåt eller begge deler. Mange blir presset av andre til å anmelde voldtekt, og har på forhånd rotet seg inn i løgner de ikke kommer ut av. Tvilen må komme tiltalte til gode, det er et viktig prinsipp i rettsstaten, selv om det ikke ser slik ut alltid.

Mange kan ha en ekstrem redsel for sykdom og graviditet.

Ved en evt graviditet kan det være godt å søke tilflukt i en voldtektsofferrolle. For noen. Det søkes tilflukt i mange slike roller, befolket av deprimerte og svake individer.

Dessuten begås det hundrevis av ufrivillige samleier i dette landet hver dag. Sex med venner og mellom voksne og tenåringer som ikke kommer for dagens lys.

En av mine tidligere venninner lå med en 30-årig musiker under en båt i fjæra da hun var 14 år. Hun tenkte noen dager og syns etter hvert det var greit. Sier hun. Litt anger i førsten. Det kunne lett kostet trommisen et år i fengsel om hun valgte en annen opplevelse av det som skjedde.

Niqab, hvordan går det med deg ? Har du fått lest deg opp på nazismen enda ?

Neida Øystein P, men Spectator jobber iherdig for at LO skal ledes etter førerprinsippet.
Han Terje Søviknes FrP rotet det skikkelig til for seg i 2001 med et intimt forhold til ei 16 år gamel jente. Den gifte småbarnsfaren brukte FpU som sjekkearena, og gikk til sengs med ei 16-åring.
Terje Søviknes skjenket,eller godtok skjenking av alkohol til mindreårige i forbindelse med FpU-landsmøtet.
Nå er jo han blitt belønnet med ordførervervet i Os kommune. Hvor er samfunnsmoralen i FrP?

En regel er at man ikke ligger med en som er halvparten av ens egen alder pluss 6 år.

Jeg kan altså fritt utfolde meg med de over 16.

Det var interessant å se hvordan FrPene reagerte på listen over uakseptable hendelser innen FrP. Ja, det har skjedd utilbørlige ting i andre partier også. Men det spesielle med FrP er at de sier at de er lov og orden partiet som krever strengere straffer for lovbrudd.
Da er det merkelig at de bagatelliserer alvorlige hendelser i egne rekker, og i mange tilfeller sitter jeg igjen med det inntrykket at de beskytter gjerningspersonene.

Vel Niqab – det virker som Frp-erne reagerer minst like mye og faktisk mer enn AP f eks som i Øygard-saken faktisk bagatelliserte hendelsene, la politisk lokk på det, fornektet det i Oppland AP og i AP Skjåk samt terroriserte familie og virkelig fryste ut familien og jenta samt snakket ille om henne! Ja samfunnsmoralens voktere innen det partiet har virkelig også mye å ta fatt i! I følge reportasjer i forbindelse med saken kom det jo også fram at selveste Stoltenberg skal ha uttrykt seg om at innen AP har kjærlighet ingen aldersforskjell el noe slikt! uffda!
I de mer kristelige kretser innen sekter og Krf så har visstnok også rene håndspåleggelser ha hatt helt andre reelle hensikter enn helbredelse og ren trøst – så det finnes virkelig mye rart innen politikk og religiøsitet m m. Så Frp er nok ikke det eneste politiske parti hvor lyst og seksuell utfoldelse finner sted – selv om denne Niqab finner å kunne tro det!
Innen andre politiske retninger som ikke p t har så stor makt og innflytelse innen norsk politikk – selv om det var ren åpen tilbedelse fra 60-tallet og utover i enkelte kretser – så er jo faktisk slik seksuell utfoldelse gjort tilgjengelig for politbyrå og ledere i rikt monn og med store økonomiske og praktiske fordeler i tillegg som egne statsleiligheter etc. Om man ikke lenger er favoritt så blir man i verste fall tatt av dage – slik den siste elskerinnen til den unge lederen i N-Korea ble. Selv Mao tok jo også livet av en lang rekke unge elskerinner i sin tid – så det er mye her å ta av som praktiske eksempler!

folkevalgte! – så da er det altså like mange idioter %vis blandt politikere som ellers i samfunnet. Det var vi som valgte dem inn enten de er røde eller blå!

I andre partier er det enkeltstående saker av tvilsom karaktær.FRP gruser andre partier i sexsaker og økonomisk tvilsomme saker for å berike seg sjøl eller sluntre unna skatt.Nå har de glattpolerte biljardkuler og løse kanoner er forsøkt surret godt fast.Det er bare tidsspørsmål når tauet brister fordi at eksplosivene er ustabile.Den partikulturen er FRP alene om uansett hvor mye djevelens advokater dere vil være.

Neida Andersson – det er bare at din realitetsargumentasjon er så definitivt svært lite realitetsforankret – og derfor bare er å forstå som ren politisk rød agitasjon fra en svenske tilfeldigvis bosatt i Norge! :-) Faktisk så har nok sex-sakene i fra AP i 2013 så absolutt dominert førstesidene – og så fullstendig – i og med dominansen både på sexmisbruk og overgrep en fikk så grundig demonstrert og pådømt i Øygard-saken!

Den mest interessante trekket med FrP i forhold til andre partier, er den måten ledelsen har reagert på. I de andre partiene har ledelsen vært klar på at denne form for adferd ikke kan forenes med tillitsverv i partiet. Fra ledelsen i FrP synes det som om de heller forsvarer overgriperne og bryr seg mindre om offeret.
Jeg etterlyser klarere holdninger fra “lov og orden partiet” FrP !

Vel det mest oppsiktsvekkende som en kan lese ut fra Niqab sitt merkverdige syn – er at ha på en måte forsvarer på samme måte som Skjåk Arbeiderparti og Oppland Arbeiderparti akseptert og lot Øygard lede og være i politisk ledende virksomhet til lenge etter at dette kom opp og ble anmeldt godt støttet også fra sentralt hold til etter tiltalen! Da kom bremsene på – og ikke før! Frp og AP ser virkelig ut til å ha relativt samme reaksjonsmønster overfor sine tillitsvalgte! Ikke egentlig unaturlig når de stort sett har velgere fra samme samfunnslag og etterspør disse!

- og Øygard har etter bare noen måneder blitt flyttet til åpen soning! Han misbrukte altså en ung jente over en lengre periode! Lov og rett?

Sikkert etter telefoner fra partikamerater til ulike etater. Lobbyvirksomhet. Men litt på tvers av folks rettsfølelse. Nylig ble en mann fengslet i 18 år for systematiske voldtekter og andre overgrep mot et stort antall jenter.

Spectator farer med tøv!
Partisekretæren i AP Raymond Johansen sa før det falt dom i Øygard-saken, at AP ikke uttalte seg om skyldsspørsmålet. Det var det domstolene som gjorde. Men uansett utfall av rettsaken var ikke denne personen skikket til å inneha et tillitsverv i partiet.
HVA HAR LEDERNE I FrP GJORT?
De har stått frem og sagt at ingen er skyldig før de er dømt.De har ikke sagt et ord om disse personenes skikkethet til å inneha tillitsverv i FrP.
Eks: “Carl I Hagen mener sexkjøpet i Riga ikke bør ødelegge for Bård Hoksruds videre politiske karriere. Det er opptil familien å tilgi, ikke oss andre,” sier FrP-veteranen.

Vel vel – Johansen og de andre lederne i AP var meget tilbakeholdne pga at Stoltenberg på en måte forsvarte Øygard ved å si at det var jo ikke forskjell i alder når det gjelder kjærlighet? – og et slikt uheldig utspill og uttalelse – så måtte det forties og skjules på mer enn en måte! Sentralt i AP, Oppland AP og lokalt har man ventet i det aller lengste for til slutt å mene at vel han var nok LITT skyldig allikevel! Eller som Niqab så treffende sider det – de uttaler seg ikke om skylds+pørmålet! Ja – ser man det!!!? Vel – det gjelder ingen aldersforskjell i kjærlighet innen AP ser det ut til – som nå er bekreftet!!! :-)

Frp-folk trenger kjærlighet, pleie og omsorg de også. Å nekte dem det er trolig rasisme.

Det kan da ikke være nødvendig,Odd Accident å drive med voldtekt, for å skaffe seg kjærlighet, pleie og omsorg? Dessuten er det jo straffbart!

Det viser seg jo at det er minst like mye straffbart i AP også da, Niqab! Som det selvsagt er i andre partier også! Dette har nok forekommet i de aller fleste partier – men ingen har fått slik beskyttelse i så lang tid som denne Øygard da som en bestevenn med Stoltenberg – og fremhevet som en av de store AP-ere innen kommunalpolitikk og så viktig at selveste Stoltenberg besøkte han med helikopter også! Litt av en AP-bikse kan man derfor si – selv om det er litt falmet i disse dager!

sexkjøpet i Riga ikke bør ødelegge for xxxs videre politiske karriere

Vel, nå er det visstnok ikke ulovlig med bordellvirksomhet i Riga, og sexkjöp der er relativt vanlig har jeg hört? Det merkelige i saken er at Norsk lov visstnok gjelder for folkebokförte nordmenn i utlandet også?

Normalt vil man hevde at man skal fölge den lov som er gjeldende i det land man befinner seg, så altså ikke i Norge. Norge har således makt over alle sine borgere, uansett hvor i verden de befinner seg, og kan dömme nordmenn (med pass…:)) for det som er ulovlig i Norge, for en lovlig akt utfört i utlandet – og/eller tvert om, frie fra ulovligheter utenlands……… eller tar jeg feil?……:)

Om jeg har rett så faller din påstand Niqab;

Det kan da ikke være nødvendig, xxx å drive med voldtekt

Det blir feil…..for et sexkjöp, der kvinnen frivillig selger seg, er ikke en voldtekt, men en forretningsavtale mellom to voksne individer…?…:)

Anm.: Har redigert sitatene…..:)

Spectator med sin visdom skriver at denne saken Øygard er i ferd med å falme. Ja, han har fått sin dom og påbegynt soningen. Når han kommer ut, er saken ferdigbehandlet. Da har han krav på rehabilitering som alle andre, men ikke som tillitsvalgt i AP. Det er den store forskjellen fra FrP !!!!

Hvilke straffedømte kriminelle har blitt antatt som nye medlemmer og nye folkevalgte i Frp etter å ha kommet ut fra fengsel? Har noen i Frps ledelse lovet at kriminelle straffedømte skal det?

Jada Falsk identitet, men Hoksrud var stortingsrepresentant da han ble avslørt som horekunde i utlandet
Stortinget er landets høyeste lovgivende forsamling. Stortinget har vedtatt en lov som sier at det er ulovlig for offentlige personer å kjøpe sex i utlandet. Som lovgiver hadde Hoksrud et spesielt ansvar for å etterleve loven. Det er å vise forakt for Stortinget å utnevne denne FrP-personen til statssekretær.
Til hans forsvar kan kanskje sies ved å sitere bibelen at du skal ikke la din sæd gå til steingrunn, men heller la den gå inn i ei hores buk.
Jeg er ikke sikker på disse bibelversene, men det kan kanskje Per A. bekrefte.

Vel AP hadde jo Treholt som statssekretær i sin tid – og med barn og elskerinne visstnok i Tsjeckoslovakia den gang! Det er kanskje slik da t dette foregår også i statsledende partier? Eller?

Ser i Aftenposten at regjeringspartiene er i utakt med folket i sexkjøpsdebatten. Bare 23% ønsker å reversere loven som ble innført i 2009 iflg. en meningsmåling.Målingen viser at det kun er FrPs velgere hvor det er flertall for å fjerne forbudet mot sexkjøp.
Høyre har programfestet at de vil oppheve sexkjøpsloven, og sammen med FrP og Venstre har de flertall for sexkjøp på Stortinget. KrF har garantert sin støtte til regjeringen og er dermed også indirekte medansvarlig for hva de 3 andre partiene måtte fatte av vedtak. Så heng på KrF!
Nå bygges det et stort horehus i Tyskland på grensen mot Frankrike, så etter at vedtaket er gjort, må regjeringen ut på studietur til Tyskland for der å sette seg godt inn i hvordan den kommersielle drifta fungerer.
FrP har allerede ekspertisen så turen vil nok bli en suksess. Dermed kan Justisministeren i FrP også brenne sexkjøpsloven. Det ser han sikkert nok fram til.
Det neste blir å fatte vedtak om hvor horehuset i Oslo skal plasserer. Jeg vil jo anbefale stedet lokalisert på torget ved side av domkirka.

I tillegg bør man gi permisjon fra fengsler for Øygard m fl slik at AP kan lære litt om voksen-sex i stedet for småbarn og pedofili!

Sexloven,en lov som tillater salg,men ikke kjøp,hvor er logikken?
Hvorfor kan man ikke forby begge deler,for da er man jo ferdig med
hele problemet,og horene på veg tilbake til de land de kommer fra,
så får da heller FRP sine politikere bare reise etter hvis det er viktig.

Siden tidenes morgen har vi prøvd å stoppe prostitusjon, og hvert 15-20. år eller så kommer en ny generasjon som tror det lar seg gjøre. Gang på gang inn i en blindvei. Den verste og mest belastende prostitusjon finnes i de land og kulturer der det er strengest sex-moral. Der går det også verst og mest ut over kvinnene ellers.

Annonse