Bemanning på sykehjem nå i Julen ?


Leser på TV2.no en artikkel datert Fredag 23. august 2013, at i hvert fylke i Norge er det et pasientombud. Disse har staten har satt til å blant annet passe på at våre eldre får den behandlingen de har krav på. Samtlige 18 pasientombud slår alarm om norske sykehjem.

Rapporter forteller om «Eldre som blir bedt om å tisse i bleien sin», «lovbrudd hver eneste dag», «uforsvarlig behandling», «feilmedisinering og ulovlig bruk av tvang» og «ressursmangel».

Nå er vi midt i Julestria og media bør denne gang undersøke ressursene på sykehjem mellom Jul og nyttår. Her vil de finne store mørketall. Er det nok pleiere som er på jobb i Sarpsborg ? En avdeling har gjerne 3 pleiere som skal stelle i stand Jul for 24 pasienter, alle med forskjellige behov. Det sier jo seg selv at det blir litt for amputert.

Norsk eldreomsorg er ikke bare en solskinnshistorie.

Vist 223 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Det er helt sant det du skriver her. Men hvordan i all verden skal vi klare og løse det.
Nesten halvparten av budsjettet i min kommune, går til eldreomsorg. Enda er det kø for og få sykehjemsplasser.
Og det er stor mangel på sykepleiere og vernepleiere og ikke minst leger.
Halvparten er omsorgs arbeidere uten reel utdanning.

Vi må nok omorganisere og bygge større enheter og legge ned de små enhetene.
Vi vil få mer fagpersonale på en plass og vil spare både personell og nattevakter.
Det kreves en omfattende omorganisering. Vi må bli mer effektive.

Det blir drastisk for de pårørende, som får lengere vei til besøk.
Men her må det det tenkes på pasientens beste.
Samhandlings reformen gir også rom for samarbeide kommuner i mellom.

Eldreomsorgen (hjemmebasert eller i institusjon) her i landet er en kommunal oppgave. Stortinget bevilger ikke penger til eldreomsorg, men til kommunene. Deretter skal kommunene løse oppgaven med å gi en verdig omsorg. Kanskje her ligger løsningen. Hva med at Stortinget gir penger direkte til eldreomsorgen ?

Når ting ikke virker hjelper det ikke å fortsette i samme spor i håp at det plutselig skal ordne seg

Det du sikkert ikke visste er at vi går med økonomisk underskudd hver eneste måned

Jo, men et av de mange valgløftene til den nye regjeringen (som til de grader har slaktet eldreomsorgen) var jo at hvis de kom til makten skulle det bli forandring som forslo. Da er det vel bare å smøre seg meg litt tålmodighet(?) Eller er også dette et av feltene der det bedrives gedigen kamel- og mammutsluking?

Jeg var nylig på et tre ukers “rekreasjonsopphold” på et sykehjem i Bergensområdet. En rystende opplevelse! Jeg var den yngste av samtlige klienter, og var forferdet over hvordan gamle, men helt åndsfriske mennesker ,ble fratatt sin frie vilje, og presset inn i et sosialt mønster ikke alle ønsket. Mange trives best i sitt eget selskap, og misliker å sitte på en “stue” i timesvis og bli pådyttet aktiviteter de helst skulle ha vært foruten. I stedet for psykisk og individuell stimulans blir de proppet full av medikamenter. Protesterer man mot dette, er man “vanskelig”. Gamle mennesker er også individualister, det er et viktig moment å ta med seg i debatten om alders- og sykehjem. Jeg sto på mitt, fikk komme hjem – i mer redusert tilstand enn da jeg ble innlagt på sykehus – og fikk den hjemmefysioterapeuten jeg hadde søkt om. Har kommet meg utrolig raskt under hennes veiledning og organisert trening. Ikke minst å bli behandlet som et selvstendig, tenkende individ har enorm betydning, både for fysikk og psyke.

Man må bare grue til å bli gammel. Her på Østlandet (Vestfold) er man heldig hvis man i det hele tatt får sykehjemsplass. Det skjer vel aldri før man er fylt 90. Før den tid må pleietrengende klare seg med sporadiske besøk av hjemmesykepleie. Tenker bare på hvor farlig akkurat det må være for mer og mindre demente og distré personer mht. brannfare og annet.

En annen ting er at jeg kjenner en svensk dame som jobber innen eldreomsorg både i Norge og Sverige, og hun sier vi aner ikke hva vi snakker om i Norge når vi klager på eldreomsorgen. Hun har sett rystende forhold i noen av de privatiserte fortjenestebaserte eldreinstitusjonene i Sverige. Et mareritt!

Frøvik – forandringer skjer ikke over natten. Du er vel såpass voksen at du forstår det ?

Men Stig E. venter seg store og gode forandringer med de blå-blå?

Jeg venter store forandringer med blå-regjering – MEN forandringer skjer ikke over natten.

Annonse