APs store kongstanker om seg selv!!! ...

Aps og dynastiene som regjerer der har åpenbart meget store kongstanker om seg selv og sin egen betydning – noe som illustreres meget godt i mange avisers artikler på mer enn en måte. Dette er sakset fra NA24 i en artikkel og gir en meget stor grunn til slik ettertanke! Jf

- Statsministerboligen kom på 350 millioner, men burde strengt tatt ikke kostet mer enn 150.

Dette ble jo gjennomført og fullført i Stoltenberg sin store regjeringstid – og viser en smule ekstraordinær storhet og ekstravaganse en virkelig kunne godt vært foruten – ikke sant?

Vist 40745 ganger. Følges av 20 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 5795 kommentarer

Her er jeg enig med Odd fordi jeg vet om et tilfelle der der NAV ikke har svart på over tre år, da er det snakk om svar til både lege og advokat hvor klient har gitt samtykke.
Så fortsatt, ikke alt er slik det ser ut for.

-Men de fikk nok brev mens saken pågikk… Varslingen pleier å være i rute. Noen saker må ta lang tid, særlig om en ber departement om råd, venter på avgjørelse i trygderett etc.

Nei – ingen varsling. Alt av kommunikasjon og dokumentasjon er der, men ingen svar eller varsel fra NAV siden første klage ble sendt for to år siden. Diagnose er trolig: feil sykdom. En med uflaks kan havne der uføre ikke kan innvilges og ikke kan avslås. Avslag utløser rettssak, og det vil de ikke ha. Da håper de på resignasjon. Mange gir opp.

Vi har jo friskt i minne en blind som fikk fengsel for trygdesvindel. Han hadde ikke fått noen til å lese reglene for seg. Men på Stortinget måtte de være blinde for ikke å ha lest, men slapp likevel unna.

Vi har også friskt i minne en som fikk feil opplysninger og tapte rettigheter, gikk til sak, fikk medhold og penger, men NAV sendte ut skriv internt der det ble presisert at feil gitte opplysninger ikke var grunn til å få noe. Det de nettopp var dømt for skulle ikke gjelde hverken før eller etterpå. Jeg vet hvorfor, men ikke alle forstår logikken.

Samme som Odd skriver – ingen varsling.

Jeg må gjøre Spectator oppmerksom på at den nye fiskeriministeren fra FrP, Elisabeth Aspaker, tar over fiskeripolitikken til Svein Ludviksen (H) og går nå også inn for evigvarende fiskerikvoter til de store rederiene på Vestlandet akkurat som Høyre regjeringen gjorde det i 2005. Hun fotgår Ludviksen og vil holde saken helt utenfor Stortinget akkurat som hennes forgjenger. Hun fortsetter i fotsporene til Ludvigsen og tar over som Fylkesmann i Troms i 2017. Hun kaller tyveriet fra befolkningen der Nord for modernisering, forenkling og effektivisering, men hovedhensikten er privatisering av fiskeriressursene.
For han Spectator er vel årsaken til elendigheten AP?

Niqab enig med deg, men Aspaker er minister fra Høyre!

Ja, blir det evigvarende kvoter så er det ensbetydende med sikker inntektskilde for noen få utvalgte og det som har vært og i dag regnes for kystnært fiskeri forsvinner. Det er garantert!

Evivarende kvoter betyr privateide fellesgoder, pussig… Er helt utrolig i grunnen.

Siste innlegg fra meg på SA.

Krever uføresvar fra Erna og Siv

KrF-leder Knut Arild Hareide mener ett svært sentralt spørsmål står ubesvart.

Vel da er man kommet til veis ende i dette AP-eide Amedias Origo som etter ingen begrunnet offentlig melding legger ned debatt.SA – og det er bare å ønske debattantene enten de er røde eller blå lykke til videre i vårt eiegode samfunn, i offentlig tjeneste eller privat, eller i NAVs fangarmer eller som pensjonist! Vi er via AID til Origo og Amedia behørig registrert i et rødt arkiv sikkert med fangenummer om det skulle bli nødvendig!
Så takk for alt – og ha en trivelig høst ut over.
Jeg synes raset som vil komme fra denne vestlandske MANNEN representerer et meget godt bilde på utviklingen i vårt sosialdemokrati – og utsiktene for fri og åpen ånds-, trykke- og meningsfrihet som stadig rammes av slike røde besparende innstramminger fra det hold! Men en får forsøke holde ut – og kan derfor anbefale Per A sin nye sone uten slike røde tvangsmidler og røde fangeskjorter!
Og til de som utfordrer meg ovenfor – jeg er heller ikke tilhenger av det som Erna og Siv har fått til denne gang. Privatiseringen innen fiskeriene blir også en ulykke for kystbefolkningen – og da også Norge som samfunn! Fotavtrykket til FrP ble nok altfor stort og sosialt smertelig tyngende!

Måtte bare sjekke om utførelsen var presis.:-)

Adjø og takk for den tiden som har vært sjøl om overopphetingen kunne ligne på en atomreaktor.Vi sees nok i andre fora,men er provosert over at SA ikke gidder å motivere nedstengingen.Man skulle tro at det er forsvarshemmeligheter forvaltet av Pravda.

Men en liten avslutning også om det siste statsbudsjettframlegget – og om litt om dobbeltmoral igjen fra motstanderne! Viser seg at f eks AP glemmer sine egne tidligere forslag!
- Første fellesgode som faller som følge av innvandringen
- Vi må tørre å si det høyt: Den enslige mammaen i rullestol rammes på grunn av barnerike innvandrerfamilier.
Kutt i fellesgoder pga innvandringen

Og en liten avslutning om at NAV har av og til en vanskelig hverdag!
jf
100 somaliske kvinner fikk barn med eksmannen
Politiet gikk i går og i dag til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. – De fleste som mistenkes for å svindle til seg aleneforsørgertillegg er somaliere, sier Nav.
Somaliere svindler NAV

Og når det gjelder kritikken mot regjeringens satsing på vei og jernbane – så er jeg iallfall her langt på vei enig med regjeringen og FrP om at tidligere regjeringers satsing ikke står helt i stil med dagens politiske kritikk – og at den virkelig er litt historieløs! Etterslepet i vedlikehold av vei og jernbane skyldes for en meget stor del tidligere regjeringer og deres manglende prioriteringer! Det var f eks mye viktigere for Stoltenberg med mange flere å øse ut milliarder på milliarder utenlands for å sikre egne posisjoner etter valgnederlag som var ventet iflg meningsmålingene den gang! Dynastiene ruler og ruler og ruler fortsatt innen den sosialdemokratiske? verden og virkelighet! Ja det er virkelig kongstanker så det monner i det partiet!
jf
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var mandag en av innlederne på en jernbanekonferanse i Oslo der InterCitysatsingen på Østlandet var tema.

Her var også etterslepet i vedlikeholdet et tema.

– Vi er langt fra i mål. Det mangler 200 millioner kroner for å stoppe etterslepet, sa statsråden.

Solvik-Olsen mener kritikken fra Arbeiderpartiet er historieløs. Han viser til at i statsbudsjettet i 2013, som var den rødgrønne regjeringens siste budsjett, lå bevilgningen til fornying av jernbane på 900 millioner kroner, mens det nå foreslås å bruke 1,9 milliarder kroner.

Til NTB sier han at etterslepet på vei er langt større enn det er på jernbanen.

– Mens det er 17 milliarder kroner på jernbane, er det på mellom 50 og 70 milliarder kroner for vei. Vi foreslår derfor at vi begynner å hente inn vedlikeholdsetterslepet på vei neste år, mens vi for jernbane vil sikre at det ikke vokser ytterligere, sier Solvik-Olsen.
Etterslepet i vedlikehold av vei og jernbane

Stakkars Kristin, hun kanskje ikke klarer å motivere denne nedstengingen og kanskje har de diskusjoner på bakrummet?

Vel, da burde vel Bernt Lyngstad komme på banen, ……. eller?

Spectator fortsetter med sure oppstøt og skriver:" og utsiktene for fri og åpen ånds-, trykke- og meningsfrihet som stadig rammes av slike røde besparende innstramminger fra det hold!" Denne mørkeblå blabla regjeringen kutter i pressestøtten med 50.000.000,- (50 millioner) så de går jo til et massivt angrep på den frie meningsutveksling i samfunnet. Du har ikke forstått pressens rolle som en av de viktigste pilarene i demokratiet!!!! Du motarbeider også fagbevegelsens uavhengige stilling med gjentatte hatske angrep på bl.a LO I Norge. Ønsker du virkelig “førerprinsippet” innført Norge?

LO støtter AP som støtter pressen og ansetter byråkrater og andre offentlig ansatte som snart utgjør 45% og er medlemmer i LO. Det er noe som skurrer. At noen setter lys/fokus på det skurrer helt sikkert noe veldig høyt :-)

Jeg hørte en gang at Ap politikere mistenkeliggjør frimurerlosjen og mener at medlemmer der kan være eller er partiske overfor andre medlemmer i losjen. F eks dommere. Svært mage i losjene stemmer mot høyre.

Vel – det samme kan skje med andre relasjoner og likheter og sympatier. Det enkleste er kvinner/menn. Det offentlige her på odden er mistenkelig godt fylt opp med kvinner.

Du skriver nå mye “lavpanna idioti” herr Odd Usto Remin. Hvorfor organiserer folk seg? Hvorfor melder folk seg inn i politiske partier og eller andre organisasjoner. Er det ikke fordi de søker et fellesskap som har den samme idelogi, de samme økonomiske interesser, kunnskapssøkende, hobbyinteresserte osv som de øvrige medlemmer i fellesskapet/organisasjonen. Vi skal være glade for den frie organisasjonsretten vi nyter godt av, og som mangler i div. andre land. . FrP har alltid vært negativ til byråkratiet og har omtalt det som et menneskefientlig system. På landsmøtet i 2006 ble byråkrater omtalt som de største tjuvene i landet. Jeg skjønner jo at du med dine uttalelser er en del av organisasjonen til FrP. Før den økonomiske kollapsen på Island hadde FrP Island som forbilde på den frie økonomiske politikken som der ble ført. Politikerne skulle ikke blande seg inn i de frie markedskreftenes spill. Markedskreftene var i stand til å tilpasse seg selv. Byråkratene advarte regjeringen, men ble ikke hørt. Siden har det blitt stilt i FrP. Årsaken til at FrP nå faller som en sten på meningsmålingene er vel at de ikke tok notis av det byråkraterne i regjeringsapparatet advarte mot. Adolf Hitler tok heller ikke hensyn til hva generalene advarte mot, og det samme må en vel kunne si om Stalin. Dumskapen lenge leve-skål Odd Usto!!!

Du motarbeider også fagbevegelsens uavhengige stilling med gjentatte hatske angrep på bl.a LO I Norge.
Det er igjen utrolig oppsiktsvekkende å høre den gjentagende kvekking fra denne Niqab om LOs uavhengige? stilling? I så nært samarbeide og i samme seng hele tiden med AP??? Så den får du nok dra lenger ut på landet med! Rent uinformert tøv nok en gang fra din side, Niqab! Dette vet du da bedre om! Kongstanker og fordelte posisjoner enten det er i samme seng eller utenfor – er jo en kjent sak i denne sammenheng! ler

Synes NAV har et lempfeldig forhold til ordet svindel. Alle som bruker systemet feil blir stemplet som svindlere, det er ikke alltid slik, selv om disse somalierne muligens er det. En uføretrygdet ble benevnt som svindler fordi han hjalp kona med innhøstingen på gården, han hadde ikke oppgitt det som inntekt, men er det svindel? Synes av og til en bruker store ord for ting gjort i god tro.

Vel – mye utskjelte NAV har jo åpenbart sine store positive sider også!
jf
(Dagbladet): Når ansatte er syke, har arbeidsgiveren som hovedregel plikt til å betale sykepenger for de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). Etter det overtar Nav ansvaret.

Men Nav har muligheten til å dekke arbeidsgiverperioden for arbeidstakere som er mye syke.

En fersk analyse fra Nav viser at 29 400 personer fikk refundert arbeidsgiverperioden i fjor. Arbeidsgivere fikk dekket utgifter for 600 millioner kroner.

Ordningen omfattet dermed 1,1 prosent av alle arbeidstakere. Antallet er blitt nærmere tredoblet siden år 2000.

- Vi mener dette er et godt tilbud til arbeidsgivere og sykmeldte, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

Målet er å folk i arbeidslivet og slippe flere inn og at bedriftene vil ansette flere som er mye syke!

Nav vil dekke arbeidsgivernes utgifter ved høyt sykefravær for å få flere i jobb.

Flere syke i jobb

Du skriver nå mye “lavpanna idioti” herr Odd Usto Remin. Hvorfor organiserer folk seg? Hvorfor melder folk seg inn i politiske partier og eller andre organisasjoner. Er det ikke fordi de søker et fellesskap som har den samme idelogi, de samme økonomiske interesser, kunnskapssøkende, hobbyinteresserte osv som de øvrige medlemmer i fellesskapet/organisasjonen. Vi skal være glade for den frie organisasjonsretten vi nyter godt av, og som mangler i div. andre land. . FrP har alltid vært negativ til byråkratiet og har omtalt det som et menneskefientlig system. På landsmøtet i 2006 ble byråkrater omtalt som de største tjuvene i landet. Jeg skjønner jo at du med dine uttalelser er en del av organisasjonen til FrP. Før den økonomiske kollapsen på Island hadde FrP Island som forbilde på den frie økonomiske politikken som der ble ført. Politikerne skulle ikke blande seg inn i de frie markedskreftenes spill. Markedskreftene var i stand til å tilpasse seg selv. Byråkratene advarte regjeringen, men ble ikke hørt. Siden har det blitt stilt i FrP. Årsaken til at FrP nå faller som en sten på meningsmålingene er vel at de ikke tok notis av det byråkraterne i regjeringsapparatet advarte mot. Adolf Hitler tok heller ikke hensyn til hva generalene advarte mot, og det samme må en vel kunne si om Stalin. Dumskapen lenge leve-skål Odd Usto!!!

Det hadde gjort seg med noen avsnitt….

Det er ganske synd å stenge denne tråden.

Adjø ytringsfrihet, soner og tråder i sosialdemokratisk ånd forsvinner som ånder i en fillehaug! Adjø solidaritet med frie debattanter – adjø politisk redelighet og menneskelighet! Leve det subtile og trange sosialdemokratiet med langt mer ensretting og meningstvang – ja leve kun den røde friheten ferdig definert! Adjø et fritt og åpent debatt.SA! Adjø fri og åpen politisk debatt – goodbye Origo! Et leve for kun den sosialdemokratiske kongstanken, for dynastiene i AP, makten æren og den internasjonale berømmelsen, for de dyrekjøpte internasjonale posisjonene til de avtrådte sosialdemokratiske lederne for norske skattebetaleres penger.
La oss beskatte nordmenn mer og mer – så oppnår vi snart nok en sosialdemokratisk kongestatus! Vi skal herske inn i framtiden – og beherske mediene med alle tilgjengelige hensiktsmessige sensurmidler! Leve vårt vedtak om å stenge det sanne frie demokrati med ren ytringsfrihet ute – vi ruler således videre alt som publiseres! Adjø en virkelig sann ytringsfrihet!

Er enklere uten disse diskusjonssidene, er jo tilbake til åttitallet hvor arbeideravisa hyllet Gro så fromt at en skulle tro Mao hadde gjenoppstått i en heller ferm kvinnekropp, mens aftenposten siklende journalister hadde skrubbsår midt i fjeset på grunn av sin nesegusende beundring for Kåre.

Om det ikke skulle bli mer meningsytringer mellom oss takker jeg for mange delte tanker og meninger!

Rart å tenke på og over forresten at slik form for sosialdemokratisk sensur gir et langt fattigere og mindre åpent demokratisk samfunn – og som innskrenker ytringsfrihet i den grad den avslører at den offentlig fortalte historien bak og de fremlagte senere dokumentasjoner viser at det som egentlig skjedde var det stikk motsatte – og at det kanskje derfor er gitt en helt feilaktig beskrivelse og bakgrunn av det som faktisk skjedde og hensikten bak?!.
Særlig fordi det av rene særpolitiske årsaker for kun å beskytte egne særinteresser- ble opportunt å igangsette innskrenkninger av muligheter til åpen politisk debatt i fora som åpnet opp for folk flest! I andre land og diktaturer er dette kalt politisk sensur som almenheten som oftest reagerer sterkt imot – men her??
Det er dette som kalles Putinisme i Russland f eks – og hvor det faktisk er livsfarlig å vekke opposisjon med å tillate og forsøke seg med ytringsfrihet! Hvor langt er man egentlig villig til å gå i den sosialdemokratiske leir i Norge?

Jeg bare spør…???
jf

Denne nettsiden vil bli stengt tirsdag 28. oktober 2014. Da vil de ikke lenger være mulig å delta i debatten her, men kommenér gjerne artiklene på sa.no

For at debatten skal bli best mulig ønsker vi at du følger retningslinjene våre. – også den siste tiden før vi stenger sonen.

Ansvarlig redaktør er Bernt Lyngstad.

Og i samme anledning er det grunn til å minne redaktør Lyngstad om hans gode innlegg om et møte med en gammel lærer på handletur i Sverige for et år siden – og hvor han avsluttet innlegget på følgende måte. Det burde gi litt grobunn for ettertanke om f eks kanskje litt om ytringsfrihet og sunn og god åpenhet – kanksje???
jf fra hans leder den gang;
Ved midnatt er 2013 historie. Og 2014 ligger der både ren og ubrukt som mester Prøysen fra Ringsaker ville sagt det. Hva vi gjør med året som ligger foran oss, er helt opp til oss selv.
For selv om mange av oss for eksempel ofte føler oss fortapt i den berømte tidsklemma, har vi alle mulighet til å påvirke det livet vi lever.
Det eneste vi vet sikkert om 2014, er at det vil by på møter med mennesker. Både nye og gamle bekjentskaper vil skapes.
Det er de møtene som skaper et liv.
Og det er de møtene vi lever for.

Godt nytt år, sarpinger!

Annonse