Om APs historieansvar og merkelige politiske håndtering etter siste krig!...

Det interessant at en av etterkrigstidens mest kontroversielle bøker – “Dømmer ikke” av tidligere sjef for Milorg D-13 major Oliver H. Langeland, forligger nå hos bokhandlere 58 år etter at den ble først dømt inndratt. Major Langeland ble innsatt som sjef I milorg i 1942 av Jens Chr. Hauge.

Langeland satte i boken lys på regjeringen Nygaardsvolds forsvarspolitikk før krigen, samt også navngitte Embet- og tjenestemenns bistand til okkupasjonsmakten under krigen og i tillegg til den meget omtalte særbehandlingen enkelte fikk under landssvikoppgjøret hvor ellers mange småfolk ble dømt for landssvik. Dette viser Langeland til var brudd på regjeringens konstitusjonelle plikter etter grunnloven – noe som derfor normalt skulle åpnet for riksrett for de ansvarlige politikere.

Boken hadde også en rekke dokumenter som killdegrunnlag, men som ble altfor sterk kost og sannhet for den nye etterkrigsregjeringen under ledelse av APs Einar Gerhardsen (Olsen). Ved en Kgl. res. av 10 des 1948 ble så riksadvokaten anmodet om etterforskning, og hans bestilte? innstilling ble deretter lagt fram til Stortinget i St.meld.ing 64/1950. Deretter ble det så reist injurietiltale mot Langeland for å få stoppet boken. Han ble selvsagt straffet – samt at det ble mortifisert uttalelser mot navngitte personer. Han ble fritatt for straffeansvar – men boken ble inndratt. Altså en ren politisk dom – iscenesatt av AP!

Nå er denne boken å få tak i igjen – etter 58 år i løyndom og skjul??? – så det er bare nå å løpe og kjøpe – og få innsikt i en politisk styrt historiebeskrivelse om det som skjedde! Virkelig lesbar sann historie!

Vist 597 ganger. Følges av 9 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 69 kommentarer

Nå er dette på et nivå jeg ikke klarer å følge med på.
Dette er nå blitt selvtilfredsstillelse med syting og klaging.
Tror ikke jeg vil forstyrre dere med mine innspill.
Fortsett å kose dere.

Vel Rohde – du med din politiske kløkt, redelighet og omfattende politiske innsikt og kunnskap har jo alt det som skal til og ikke minst innflytelse til å redegjøre for hvordan det da kanskje egentlig forholder seg? Iallfall slik du ser det fra ditt ståsted! Du har jo selv sagt at du har erfaring fra de fleste områder i Norge utenfor Oslo-området! Det ville derfor vært meget ønskelig at du bidro med dine vektige innspill og kommentarer! Det er viktig at dekke kan belyses fra alle sider – og langt bedre enn innspillene fra en kommentator ovenfor som er langt mer usaklig og ikke gir en debatt noen stor høyde for å si det slik!

Ja, når man ikke har vettuge argumenter for det man selv synes, så ender det som regel med at man trekker seg ut av debatten..
Men, Thor Steinar, du er vel den siste jeg hadde forventet det av, egentlig.

Ikke noe er lysegrønt i ettertidens lys, men det trenger jo heller ikke være helsvart. Men det er mye som ikke er kommet frem fra årene fra krigsutbruddet, det kan nok alle være enige i.

Jeg må nok også si meg langt enig med Elisabeth Hansen! Etter en oppvekst på flere steder og småbyer var det en kjent sak at det førte til represalier av ulik karakter om man var politisk uenig med det ledende AP om de hadde den største politiske makten f eks at kjøpmenn etc ble direkte boikottet av AP-medlemmer om de var direkte involvert i politisk virksomhet på motsatt side – som jo ikke akkurat bidro til øket omsetning! Andre fikk nei til utbyggingsplaner og motarbeidet på mange utilslørte måter – som ikke akkurat kan kalles et utviklet hederlig demokrati med moral og redelighet! Det kostet mye å være uenig politisk med det statsledende AP så og si – og det mener jeg var et misbruk av makt og styringsrett som førte feil vei! Men i dag er dette historie og vel arkivert, gjemt og glemt!

Spectator, det er ennå ikke glemt i noen kommuner praktiseres denne politiske favoriseringen den dag i dag. Men skulle egentlig tro at det ikke gikk an i våre dager, men blekksprutens fangarmer er mange, kappes de av leger den seg selv å gror ut en ny innen kort tid.

Nei, dette er ikke gjemt og glemt blant barna til disse i min generasjon. Følgene gikk utover familieliv med påfølgende skilsmisse, bitterhet og sorg.

Ja dette har etterlatt mye tap og sorg innen familieliv, arbeide og forretninger for mange utsatte i vårt ganske land etter krigen! Denne oppbyggingen koste svært mye for en god del familier – det skal være sant og visst!

Kommer inn med litt til. Det kommer påstander om AP og forhold jeg ikke kjenner meg igjen i.
Mine foreldre handlet ikke hos COOP, det var andre navn i den tid, bruker Coop for å vise til kooperasjonen. Det var den nærmeste nærbutikken som ble brukt.
Av mine venner i oppveksten var ”tyskerunger”, barn av nazister, flere fabrikkkeiere og selvstendig næringsdrivende. Det var politier, brannmenn, drosjesjåfører, leger, etc.
Flere av mine barndomsvenner satte spor etter seg i voksen alder, bl. a. stortingsrepresentant fra Høgre, statsarkivar, professor (Per Fugelli)
Alle steder i min omgangskrets i oppveksten var det oppvakte personer, med ulikt politisk ståsted.
Når en her trekker debatten til kun å dreie seg om uttalelser som er fremmet av politiske motstandere og personer med en tvilsom opptreden i krigen, blir det feil.
Det er mulig det er blitt gjort feil, men i det omfang det her vises til, er etter min mening umulig.
I så fall måtte jeg fått vite noe. Foreldrene til mine venner var ikke passive borgere.
Flere av dem var ledere.
Kort og godt det som her hevdes, er usannsynlig, dermed vil ikke mine argumenter bære frem mot mine motstandere her.
Dere er helt låst i holdningen til AP, uansett hvor sterke tilbakevisinger dere møter.
Dermed er det nytteløst for meg å gå nærmere inn i påstander her, enn jeg har gjort i tidligere tråder.

Jeg respekterer dine oppfatninger Rohde – men ikke alle dine konklusjoner om at det ikke foregikk en vidstrakt forskjellsbehandling som var politisk motivert ut fra en maktbalanse og maktutøvelse – som en hadde adgang til som politisk flertall! Jeg hadde også minst like mange fremstående venner i barndommen – som også ble til noe av betydning senere – samt også bekjente og venner fra annen sosial bakgrunn som en f eks møtte på fotballbanen, skoler m m. Så det var alskens politiske ståsted – og som førte med seg mang en stor debatt i gymnastiden etc. Det var en politisk oppblomstringsperiode – og en fikk med seg mange historier samt så en rekke eksempler som bar bud om politiske gode grep som det var politiske overgrep og maktoverbruk! Det borget derfor på hva en kom ut for og eventuelt måtte stå opp imot – om en hadde moral og rettferdighetssans stor nok til å reagere mot dette f eks via debatter, protester eller media! Det var kort og godt en lærerik tid – som en i dag er glad for å ha gjennomlevd og fått kunnskap og erfaring fra! Nok om det! Jeg er derfor dypt uenig med deg om at det ikke egentlig var maktovergrep i stort omfang! Dette fordi vi hadde ikke internett eller mange nok kritiske media til informasjon om dette – for det var for mye partistyrte aviser og journalister som ikke var kreativt undersøkende nok – for de var for få og partistyrt! Hele sannheten forsvant fordi det ikke var mulighet til å effektivt motarbeide feilene, overgrepene etc. F eks alle overgrep mot barnehjemsbarn og slike den gang – som har kommet fram nå i ettertid – som var helt umulig å få vite noe om den gangen. Om det hadde blitt oppdaget – så ville det ikke blitt slik behandlet som det blir i dag! Bare se på slik pionerdykkerne ble behandlet!!! – de var heller ikke sterke nok mot den politiske overmakten som AP hadde. De ble heller ikke respektert – før det var for sent for noen! Det er det skammelige ved hele denne fordekte virksomheten til politikerne fra den gang . Der sannheten ble arkivert og avglemt – helt til nå når noe blir offentliggjort og tatt frem fra skuffer, skap og arkiver! Skammelig nok! At man må helt til Strasbourg og menneskerettighetsdomstolen for å få endelig vurdert sin sak – viser bare at vi selv her til lands ikke har nådd helt frem! Så det så!

Jeg trodde virkelig hederlighet og redelighet var to viktige elementer og etisk verdier i et samfunn som skulle til for å ha det bra – slik at man kunne stole på det som foregikk enten innen politikk, styringssystem, økonomi og utvikling! Når man f eks henser til bilens utvikling med stadig nye sikkerhetsutstyr som en kunne stole på – så ble det ikke akkurat slik i den samfunnsmessige opp- og utbygging viser det seg! Med så mange involvert og så mange som ville bidra – så viste det seg allikevel at nei her var det rene personlige fordeler og dynastibygging som ble så uttalt viktig ikke minst for partiet AP! Så forsøk på proletaritates diktatur og en demokratisk videreføring førte altså til at det ble til at noen skodde seg på felleskapets oppbygging og velferd! Det er kanskje også en del av forklaringen på hvorfor det er så vanskelig og rydde opp og be om unnskyldning til alle de andre som ikke fikk det de skulle ha som sikkerhet i barnehjem, som Nordsjødykkere og som sjømenn som ikke fikk kompensasjon fra Nortraship-fondet! Nei jeg fatter selv ikke hvorfor det høymodige AP har så vanskelig å innrømme feil og feilbehandnling – når det så åpenbart ligger klart i dagen! For et parti!!!???

Det er virkelig mye underlig en etterhvert graver opp og blir kjent med i etterlatenskapene til partiet AP, LO m m. Dynastibygginger, personlige vinninger, familievinninger, kameraderi, makt og posisjoner i rik fordeling til de som skaffet seg , fikk og hadde innflytelsesrik makt. I dag omfatter det også bankvirksomhet hvor denne Stoltenbergvennen Bjerke med sitt fete glis forteller at aldri har regjeringsbanken DnB med størst statsstøtte i sin tid aldri tjent så mye penger! Aldri har det kommet fram så mange saker hvor småsparere og pensjonister er blitt lurt inn i meget tvilsomme prosjekter og fonds hvor store tap har rullet inn etterhvertjf f eks Røeggen-saken hvor DnB tapte med glans. De store prosjektene presentert på glanset papir viste seg være renspikket lureri for å få kontroll over størst mulig sparepenger fra flok flest – ikke altså for å hjelpe dem til sikre og gode investeringer!
Jeg selv må nå hjelpe en gammel tante på 85 år som er lurt fra og har tapt millioner på at Bjerke og DnB skal spille store investorer og vellykkede forretningsmenn! Saken til tante viste seg være rent lureri fra ende til annen – og saken skal nå sendes en forbrukeradvokat til rettslig oppfølgning. Når en ser kommunikasjonssjefer i DnB komme fram og kun mele egen glansede framtreden – med ingen unnskyldning for dårlig håndtverk fra bankens side – ja da kan en virkelig få det til å vende seg i en annen! AP og DnB står virkelig for det dårligste etisk funderte i vårt samfunn – så det er bare å trekke seg fra slike elendige fremtoninger i vårt samfunn – ta avstand fra de og la de gå under! For det har de virkelig fortjent!

Nei, Elisabeth D, det var helt sikkert ikke bare Arbeiderpartiet som hadde evne og vilje til å få Norge på fote igjen etter 5 års okkupasjon, med derav følgende bolig- og matmangel. Men det var AP som fikk sjansen, fordi “folk flest” stolte på dem – og de gjorde da en rimelig god jobb, synes du ikke? Jeg vil for øvrig advare mot alt for mye drittslenging mot AP. Det kan ofte virke stikk imot sin hensikt. For min del var det den direkte årsaken til at jeg i fjor stemte AP for første gang. Litt dritt er ok – og sikkert velfortjent, men i visse kretser blir det i overkant, synes nå jeg, da. Som faktisk var mye “rødere” før . . .

Jeg er litt nysgjerrig på hva av infrastruktur og annet tyskerne bygget i Norge under krigen og hvor mye av det som ble brukt og ferdigstilt i ettertid.

Marshallhjelpen vi fikk, hvor mye var det, hvor viktig var den og hvorfor fikk denne Marshall sin Nobels Fredspris?

Hvorfor står det ikke noe i mine historiebøker fra skolen om det?

OddUR: Du spørger mer enn ti vise kan svare – men her er i hvert fall hva Wikipedia sier om Marshallhjelpen, eller rettere Marshallplanen.

Hvor mye man skal stole på Wiki er jo en annen sak . . . du kan jo f.eks. sjekke SNL og sammenligne!

Min historielærer mente at Marshall og alle hans støttespillere var ubetydelige og at Einar G og Ap burde ha all æren. For at jeg tok opp det, fikk jeg en ufortjent dårlig historiekarakter.

Jeg fikk er enda dårligere norsk-karakter fordi jeg skrev særoppgave om atomkraft – uten å nevne USA sine atombomber. Mitt tema var vitenskapelig om atomkraft og ikke politisk om atombomber. Men Odds foreldre turde ikke protestere.

De russiske atombombenes planer og tegninger ble jo regelrett stjålet fra USA og fort solgt videre av Stalin til Kina på 1960-tallet. Betalingen var mat fra Kina som det kinesiske folket skulle hatt å spise. Titalls millioner kinesere sultet i hjel av den grunn. Av den påstanden fikk læreren sterke rykninger i ansiktet. Han hadde aldri hørt om det. Han mente det var pga “uår”. Jepp – det “uåret” het Mao Ze Dong.

du kan jo f.eks. sjekke SNL og sammenligne!

Jeg klikker heller “English” litt nede til venstre i Wiki, der finnes hva som ikke finnes i historiebøker i Norge.

The Norwegian Marshall Fund was established in 1977 as a gesture of appreciation of the fundamental importance of the Marshall Plan for Norway during the reconstruction of Europe after World War II. Les mer…

Siterer Wiki: Les mere..

George Catlett Marshall, Jr. GCB (December 31, 1880 – October 16, 1959), was an American military leader, Chief of Staff of the Army, Secretary of State, and the third Secretary of Defense. Once noted as the “organizer of victory” by Winston Churchill for his leadership of the Allied victory in World War II, Marshall served as the United States Army Chief of Staff during the war and as the chief military adviser to President Franklin D. Roosevelt.

Marshall’s name was given to the Marshall Plan, subsequent to a commencement address he presented as Secretary of State at Harvard University in the spring of 1947. The speech broadly outlined for Europeans to create their own plan for rebuilding Europe after WWII, funded by the United States. Marshall received the Nobel Peace Prize for the plan in 1953.

Dette kartet over hvilke land som fikk hjelp og hvor mye, vil nok overraske mange

Les også om Stalins rolle Her…

Selvsagt var “Marshallhjelpen” av stor verdi når det gjaldt oppbyggingen av Norge – og resten av Europa. Men i historietimene den gangen ble bare fordelene nevnt, ikke betingelsene. Akkurat det var nå litt kjipt, da, og det var for øvrig “Marshallhjelpen” som bragte f.eks. Norge rett i armene på McCarthyismen, som med sitt kommunisthat fikk oss til rent å glemme den innsatsen og de store ofrene Sovjetunionen bidro med for å frigjøre Europa fra naziveldet.

Ikke bland snørr og bart med å blande inn dine egne negative erfaringer med bakstreverske lærere. Jeg opplevde selv en slik – han skulle radbrekke biologikarakteren min fordi jeg var “frekk”. Heldigvis besinnet han seg, og jeg fikk M i biologi, som i de andre muntlige fagene. Litt selvskryt er kjekt!

And the Beat goes on . . . no further comments.

Ikke bland snørr og bart med å blande inn dine egne negative erfaringer med bakstreverske lærere.

Ikke for å være frekk, men du gjør jo det samme selv her:

Jeg opplevde selv en slik – han skulle radbrekke biologikarakteren min fordi jeg var “frekk”. Heldigvis besinnet han seg, og jeg fikk M i biologi, som i de andre muntlige fagene.

Hva lærere sier og gjør i skoler og hva som skjedde i verden uten at vi fikk vite det er absolutt relevant når vi snakker om Ap. Hvor mange lærere stemmer Frp og Høyre? Hvis fordelingen av læreres politiske syn ikke gjenspeiler befolkningen, så må det ha en virkning.

Nevnte jeg at mine foreldre ikke våget å mukke? Hvorfor tror du de ikke turde?

Du hadde selv laget blandingen klar, så jeg bare fylte oppi litt – men som sagt: No further Comments.

De turde ikke fordi klassens “høyreforeldre” fikk seg en alvorlig vekker om at Ap er det som er best for alle, uansett hva partiets kadre og disses støttespillere hadde gjort eller hadde for planer. De etterlyste også visse deler av Europas historie i bøkene, som visst skulle glemmes. De ble vel tvunget til å glemme det…. Nylig ble det relativt bra belyst av en nederlender i en programserie.

En lærer med Frp-sympatier er vel som en snøball i h… ?

Spectator, ser du nevner nordsjødykkerne her.
Traff en del av dem da det sto på.
De var på toppen i hierarkiet i Nordsjøen. Ingen skulle fortelle dem hvordan jobben skulle gjøres, minst av alt kontorrottene i Oslo.
Blant dem var det beinhard kamp om å være best, tøffest, å klare det ingen andre hadde klart.
Dette var, er, pionerer som ville være først og vinne, som Nansen og Amundsen og flere andre.
De gjorde en kjempejobb, men ikke alltid etter reglene.
Vi har mye å takke dem for.

Takk Rohde – her er vi helt enige om hvilken risk de noengang tok – langt utenfor dagens sikkerhetsforskrifter! Men de gjorde jobben!
Du er en av de første i AP som sier det så klart – men så er du da en hedersmann også!

De gjorde en kjempejobb, men ikke alltid etter reglene.

Det var en underfundig påstand. Retorisk ser det da med dette ut som (for meg) at de brøt arbeidskontraktene og arbeidsgivers sikkerhetsregler. Gjorde de det?

Sikkerhetsregler var det vel så som så med under oppbyggingstiden, da Norge var avhengig av amerikansk ekspertise. Etter hvert som Norge overtok operatøransvaret, ble sikkerhetsreglene strengere og strengere – som oftest etter påtrykk fra fagforeningene – hvor den største var daværende NOPEF (nå Industri energi).

Men bevares, den dag i dag skjer det uhell – som oftest forårsaket av slapphet.

Eksempel: Den amerikanske ekspertisen sa “flare it” om gassen. Under norsk operatøransvar lærte man seg å nyttiggjøre seg gassen, og til og med tjene penger på den. Jeg var selv med under byggingen av Statpipe, det var spennende og lærerikt. Ikke alt er galt med Norge og nordmennene . . . Faklingen fra norske installasjoner ble etter hvert minimal, og selv om jeg ikke følger så nøye med på Statoils aktiviteter lenger, mener jeg at gassressursene på norsk sokkel er langt større enn oljereservene.

Torn S. Rohde. Det du skriver om nordsjødykkerne er riktig. bra oppservert. Jeg var også en av nordsjødykkerne og arbeidet for et firma som het Seaway diving. kom meg bort i tide og blev ofshore ingeniør med spesialitet undervanns opprasjoner. Å være nordsjødykker var en helvetes dritt jobb. Etter hvert tok ROV over det meste.

Hallvard, jeg visste jo at de som var involvert ville kjenne seg igjen, men takk for at du med din bakgrunn sier det.
Mostly, du har mye rett.
Jeg har skrevet det før her på Origo, men gjentar, jeg har hatt en eller annen forbindelse til alle plattformer og rigger, som er bygget i Stavangerområdet.
Har selv utført arbeid bl.a. på Ocean Traveler, den første riggen som kom til Norge
Odd ingen pionerer på noe området fulgte lover og forskrifter til punkt og prikke.
Bli gjerne petimeter, dykkerne vil le av deg. Du er virkelighetsfjern.
Du må ha hatt kontakt med miljøet for å forstå hva som skjedde.

Vel kontakt med miljøet har da også andre hatt, Rohde, hver på vår måte! Det var også direkte kontakt med selskapene og myndigheter for ting som skjedde galt/ulykker på de fleste områdene både ved utbygging av felt og konstruksjoner på land! Vi er ikke derfor avskrevet for det en kan og vet – selv om noen forsøker framstille det som vi andre er! :-)

Det er en gammel Nordsjø-dykker noen hus borti veien. Jeg skal spørre han en dag.

Annonse