Regjeringen skjerper narkotikajakten

Finansminister Siv Jensen fritar Tollvesenet for all avgiftsinnkreving for å kunne intensivere kampen mot narkotikainnførsel. Heretter skal skattetaten overta ansvar for merverdiavgift ved innførsel av varer, samt for bilårsavgiften og en lang rekke andre særavgifter.
“Det vil bli langt fler tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En utvidet politimyndighet for tollere vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet. Endringene vil styrke grensekontrollen og gi en mer effektiv offentlig sektor” sier FrP-lederen. De oppgavene som tollvesenet har hatt er overført til Skattetaten som fra før av driver med innkreving av skatt. Hva mener du om denne reform som nå innføres?

Vist 625 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Det var kjapt levert av den nye regjeringen. Det er mange som har etterlyst dette i mange år.

I tillegg til å frigjøre viktig kapasitet hos Tollvesenet, kan dette spare næringslivet for mye penger og byråkrati. I dag er det slik at man også må legge ut momsen til tollvesenet, for deretter å få denne tilbake inntil to måneder senere fra Skatteetaten gjennom momsavregningen. Altså låner man staten disse pengene i inntil to måneder uten å få en øre igjen for det. I tillegg har Tollvesenet tatt gebyr for hver eneste deklarasjon (!).
Med denne endringen bør det være mulig å få importmomsen avregnet i det ordinære momsoppgjøret. I så fall vil selv små bedrifter spare timevis med jobb hver måned. Og pengene får også stå på konto til momsen faktisk skal betales. Dette vil styrke likviditeten til bedriftene.

Vi får håpe Skatteetaten greier å implementere samordnet momsavregning.

I mellomtiden får vi glede oss over at regjeringen tar så raske grep for å redusere byråkratiet og styrke kriminalitetsbekjempelsen. Her vil vi faktisk kunne få et sjeldent fortrinn sammenlignet med våre naboland.

Og i revideringen av statsbudsjett er økingen av vinkvoten på bekostning av røykkvoten vedtatt. Gled dere som er glad i et glass vin og ikke i røyk.

Annonse