Urimelig skatteregler for nettspill

Når det gjelder skatt for gevinster man har vunnet på nettkasinoer, finnes det ikke et klart strukturert regelverk. Reglene er svært uklare, og spillere som har spilt pengespill på kasinoer på nett, har alltid måttet gjette seg frem. Skatteetatene har også vært lite hjelpsomme, og det finnes lite veiledning på nett. Den veiledningen som finnes er lite utfyllende, og flere åpenbare problemer synes å være uløst. Tydelig er det fordi Skatteetaten ikke selv vet eller ikke klarer å bestemme seg. Og imens de somler med å endre det som er galt og ufullstendig, skattelegger de spillere i hytt og pine. De som etter beste evne har forsøkt å gjøre det rett for å unngå skattesmell, får bomber i postkassa. Bomber som kan ha katastrofale konsekvenser for deres økonomiske liv og overlevelse.

Det er selvfølgelig meget urettferdig når det skyldes et uklart regelverk som gjør det fryktelig vanskelig å gjøre rett. Det er nesten så man kan mistenke Skatteetaten for å gjøre det med vilje. Uklare regler som kan føre til store og alvorlige følger er urimelige regler.

Det er en ting. En annen ting er at reglene (når man endelig har klart å finne ut av hvordan de er) slik de er utformet i seg selv er urimelige. Dette gjelder spesielt for skillet mellom næringsdrivende profesjonelle pokerspillere, og de som regnes som vanlige spillere. Dersom man “driver med nettspill på profesjonelt nivå med en viss varighet og omfang og har inntekter slik at aktiviteten er egnet til å gi et overskudd” regnes man som næringsdrivende. Da er det er det vanlige skatteregler for næringsdrivende som gjelder. For vanlige spillere skal hver enkeltgevinst over 10.000 kroner beskattes. I praksis vil dette skillet få store utslag i hvor mye man skal skatte.

I Sverige har de gjort det enkelt og fornuftig, og konkludert med at alle gevinster som kommer fra EU, er skattefrie. Dette inkluderer det lille landet Malta, som lisensierer og huser de fleste online casino i Sverige. Dette gjør det veldig enkelt for svenske pokerspillere: Så lenge de spiller på gamle og nya sites som har sin base i Malta så slipper de å tenke på skatt.

Definisjonen på når man regnes som næringsdrivende er meget uklar og vanskelig å forholde seg til. Å bedømme når man driver med spill av en “viss varighet og omfang” er jo helt umulig. Kriteriene er svært subjektive, og hvordan kan man vite når man er over denne usynlige grensen? Det har ført til at Skatteetaten ofte har vurdert det annerledes enn spillerne selv. På grunn av skattereglenes generelle utforming har Skatteetaten da hatt myndighet til å gå mange år tilbake i tid, og finne et år man har hatt et godt år. Inntil 10 år senere kan man altså risikere å plutselig få et kjempe skattekrav man ikke lenger klarer å betjene.

Hadde man visst at skatten ville beregnes som den ville omtrent på det tidspunktet man hadde et godt år kunne man ha disponert pengene annerledes. Mange år etter kan forholdene være ganske annerledes. Derfor må det utformes kriterier eller definisjoner som gir mye større klarhet og forutsigbarhet enn slik det er i dag.

Vist 396 ganger. Følges av 1 person.
Annonse